دانشکده علوم پایه

این دانشکده در سال 1374 با پنج گروه آموزشی ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین شناسی و آمار تأسیس شد و درحال حاضر تعداد دانشجویان این دانشکده بالغ بر 866 نفر و تعداد اعضای هیأت علمی آن 62 نفر می باشد. گروه فیزیک کاربردی در دو گرایش فیزیک حالت جامد و فیزیک اتمی و مولکولی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در حال پذیرش دانشجواست. این گروه دارای امکانات آموزشی و کمک آموزشی مناسبی نظیر آزمایشگاه های الکترونیک، فیزیک مدرن، حرارت، مکانیک، الکتریسته و اپتیک است.

نمودار سازمانی دانشکده

همکاران

 • ملیحه رفیع زاده: مسؤول اداره آموزش دانشکده علوم پایه
 • اکرم طارمی: کارشناس پژوهش دانشکده علوم پایه
 • مریم رجبی جنتی: مسؤول دفتر دانشکده علوم پایه
 • ثریا آقا علیخانی: کارشناس آموزش گروه شیمی و گروه آمار
 • محمد میرباقری: کارشناس امور مالی دانشکده علوم پایه
 • محمد رضا رضایی قزوینی ها: تدارکات دانشکده علوم پایه
 • فریبا برادران: دبیرخانه دانشکده علوم پایه
 • فاطمه عظیمی: کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه
 • محمد رضا خادمیان: کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه     
 • محمد جباری: کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه
 • صغری شریفی: کارشناس آموزش گروه ریاضی
Departments
 • چهارشنبه 8 دی 1395
 • چهارشنبه 10 آبان 1396 - 10:08:25

دریافت مستندات مرتبط