آون

 

نام دستگاه
آون
 
مدل
UNB-400
نام لاتین
oven
کمپانی سازنده
 المانMemmert
کاربرد
خشک کردن مواد و نمونه ها ووسایل آزمایشگاهی
شرح عملکرد دستگاه
از این دستگاه برای خشک کردن مواد در دماهای زیر 250 درجه سیلسیوس استفاده میشود.این دستگاه با داشتن فن سبب خروج بخارات و خشک شدن سریعتر نمونه ها می گردد.
 
 
  • دوشنبه 10 مهر 1396
  • دوشنبه 10 مهر 1396 - 11:54:20