کارگزینی غیر هیات علمی

آیین نامه های اعضای غیر هیئت علمی

  1. آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

2- آیین نامه ارتقا رتبه کارکنان

 

فرم های اداری مورد نیاز همکاران

 

  1. فرم درخواست استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان

 

 

  • چهارشنبه 29 آذر 1396
  • چهارشنبه 29 آذر 1396 - 13:34:14