پنجشنبه 9 بهمن 1393
»
IKIU Main Photo
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)ضمن اعلام انزجار از هرگونه اعمال تروریستی در جهان ،اقدام موهن نشریه فرانسوی را در توهین به ساحت نبی اکرم (ص)محکوم می کند

نشانی : قزوین ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تلفن : 33780021 (28) 98+          دورنگار : 33780084 (28) 98+
کد پستی : 34149 - 16818           رایانامه : office [at] ikiu.ac.ir