چهارشنبه 6 مرداد 1395
»
IKIU Main Photo
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلّم : جویاى دانش ، جویاى رحمت است.جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با پیامبران داده مى شود.

نشانی : قزوین ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تلفن : 33780021 (28) 98+          دورنگار : 33780084 (28) 98+
کد پستی : 34148 - 96818           رایانامه : office [at] ikiu.ac.ir