پنجشنبه 11 شهریور 1395
»
IKIU Main Photo
ارزش شهیدان رجایی و باهنر به این بود که با مردم بودند و برای مردم خدمت می کردند.( امام خمینی (ره)). هفته دولت گرامی باد.

نشانی : قزوین ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تلفن : 33780021 (28) 98+          دورنگار : 33780084 (28) 98+
کد پستی : 34148 - 96818           رایانامه : office [at] ikiu.ac.ir