دوشنبه 1 دی 1393
»
IKIU Main Photo
باید از فضای علم و دانشگاه حداکثر استفاده را ببریم. تدبیر را با تلاش خودتان نهادینه کنید و امید را با شور و دانش و علمتان بیشتر و بیشتر بسازید. دکتر حسن روحانی

نشانی : قزوین ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تلفن : 33780021 (28) 98+          دورنگار : 33780084 (28) 98+
کد پستی : 34149 - 16818           رایانامه : office [at] ikiu.ac.ir