۲۷ دی ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4قدریه تاج بخشتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
5ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6داود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
10محمدرضا پیرچراغعلوم قرآن و حدیثاستادیار
11محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
14محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
15هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
16روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
17مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
20عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
21علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
22هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
23حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار