۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

 گروه ها و رشته های مقطع دکتری تخصصی

دانشکده گروه آموزشی نام رشته
علوم و تحقیقات اسلامی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
ادبیات و علوم انسانی تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی
تاریخ ایران بعد از اسلام
عربی زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عرفانی
فلسفه فلسفه معاصر
مترجمی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
علوم اجتماعی حسابداری حسابداری
حقوق حقوق خصوصی
علوم سیاسی علوم سیاسی- مسائل ایران
آینده پژوهی آینده پژوهی
علوم پایه ریاضی محض ریاضی محض-آنالیز
ریاضی محض-جبر
ریاضی محض-هندسه
ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
شیمی شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک
فیزیک فیزیک- فیزیک ماده چگال
فنی و مهندسی برق- کنترل مهندسی برق _ کنترل
برق-مخابرات مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
مهندسی برق - مخابرات(میدان)
مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
برق- قدرت مهندسی برق _ قدرت
عمران مهندسی عمران _ سازه
عمران-مکانیک خاک و پی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
عمران-برنامه ریزی حمل و نقل مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل
مهندسی عمران - راه و ترابری
مواد مهندسی مواد
کشاورزی و منابع طبیعی ژنتیک و به نژادی گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی
بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاهی
آبیاری علوم و مهندسی آب -آبیاری و زهکشی
آبیاری و زهکشی
مهندسی کشاورزی- منابع آب
علوم و مهندسی آب - منابع آب
معماری و شهرسازی شهرسازی شهرسازی
معماری معماری

 

گروه ها و رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 

دانشکده گروه آموزشی نام رشته
علوم و تحقیقات اسلامی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی الهیات و معارف اسلامی- تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
فقه و حقوق اسلامی الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه دین
علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث
نهج البلاغه-اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
ادبیات و علوم انسانی تاریخ تاریخ ایران اسلامی
تاریخ اسلام
تاریخ انقلاب اسلامی
ایران شناسی- تاریخ
ایران شناسی- فرهنگ، آداب و رسوم و میراث فرهنگی
عربی ادبیات عربی
زبان و ادبیات عربی
مترجمی زبان عربی
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
فلسفه فلسفه
مترجمی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
زبانشناسی همگانی
علوم اجتماعی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزش
حسابداری حسابداری
حقوق حقوق خصوصی
حقوق جزا و جرم شناسی
روان شناسی روان شناسی عمومی
علوم سیاسی علوم سیاسی
روابط بین‌الملل
مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی- تولید و عملیات
مدیریت صنعتی
مدیریت کسب و کار (MBA)
مدیریت کسب و کار (MBA)- بازاریابی
علوم پایه آمار آمار ریاضی
علم داده ها
ریاضی محض ریاضی محض-آنالیز
ریاضیات و کاربردها-آنالیز
ریاضیات وکاربردها - جبر
ریاضی محض-جبر
ریاضیات وکاربردها - هندسه (توپولوژی)
ریاضی محض-هندسه
ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
زمین شناسی
 
علوم زمین- پترولوژی
علوم زمین- زمین شناسی اقتصادی
علوم زمین- زمین ساخت (تکتونیک)
شیمی شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی معدنی
شیمی فیزیک
فیزیک فیزیک- اتمی مولکولی
فیزیک هسته ای
فیزیک نجومی
فیزیک - حالت جامد
فیزیک- فیزیک ماده چگال
فیزیک- اپتیک و لیزر
فیزیک- پلاسما
فنی و مهندسی برق- کنترل مهندسی برق _ کنترل
برق-مخابرات مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
مهندسی برق - مخابرات(میدان)
مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
برق- قدرت مهندسی برق - سیستمهای قدرت
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
عمران مهندسی عمران _ سازه
مهندسی عمران-زلزله
مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
عمران-مکانیک خاک و پی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
عمران-برنامه ریزی حمل و نقل مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل
مهندسی عمران - راه و ترابری
کامپیوتر مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار
معدن مهندسی معدن-استخراج معدن
مهندسی معدن- اکتشاف معدن
مهندسی نفت- اکتشاف نفت
مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی
مهندسی معدن- مکانیک سنگ
مکانیک مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
مواد مهندسی مواد_ سرامیک
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی ژنتیک و به نژادی گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی
بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی
مهندسی علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی
آبیاری علوم و مهندسی آب -آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آب - منابع آب
علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
معماری و شهرسازی شهرسازی شهرسازی- طراحی شهری
شهرسازی-برنامه ریزی شهری
معماری مهندسی معماری
معماری منظر
معماری و انرژی
مرمت و احیای بناهای تاریخی مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی- حفاظت و مرمت میراث معماری
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی- حفاظت و مرمت میراث شهری

بروزرسانی : شنبه 4 تیر 1401 - 10:28:30
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.