دریافت مستندات مرتبط

 • دستورالعمل نحوه تدوین پایان نامه/ رساله
  دریافت فایل
 • آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه در مقطع دکتری
  دریافت فایل
 • آیین نامه کمیسیون موارد خاص
  دریافت فایل
 • مجموعه مقررات دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  دریافت فایل
 • آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج هر کشور به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد
  دریافت فایل
 • فرآیند دفاع از رساله دکترا
  دریافت فایل
 • شیوه نامه راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری
  دریافت فایل
 • دستورالعمل تصویب موضوع پایان نامه و زمان دفاع در مقطع کارشناسی ارشد
  دریافت فایل
 • دستورالعمل ضوابط اخذ و ارائه سمینار ویژه دانشجویان آموزش محور
  دریافت فایل
 • فهرست مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد سال 92
  دریافت فایل
 • متن مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد سال 92
  دریافت فایل
 • آیین نامه آموزشی دوره دکتری ورودی 95 و بعد از آن
  دریافت فایل
 • آئین نامه آموزشی دوره دکتری ورودی 89 و بعد از آن
  دریافت فایل
 • شیوه نامه فرصت مطالعاتی
  دریافت فایل
 • دستورالعمل آزمون جامع دوره دکتری ورودی های 92 و بعد از آن
  دریافت فایل
 • آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (ورودی 94)
  دریافت فایل
 • شیوه نامه نحوه معادلسازی دروس کارشناسی ارشد و دکتری
  دریافت فایل
 • شیوه نامه تمدید سنوات تحصیلی نیمسال های پنچم و ششم کارشناسی ارشد
  دریافت فایل
 • شیوه نامه اجرایی ماده 12 آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94 و بعد از آن (حذف درس یا دروس)
  دریافت فایل
 • شیوه نامه اجرایی ماده 25 آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94 و بعد از آن (تغییر شیوه)
  دریافت فایل
 • بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص حداکثر سنوات ارفاقی قابل تمدید
  دریافت فایل
بروزرسانی : پنجشنبه 21 بهمن 1395 - 23:27:05
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.