۳ مهر ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

بازبینی برنامه توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی تا سال 1388

(مصوبه شورای دانشگاه مورخ) 84/11/24 ـ جدول شماره 5

دانشکده ردیف رشته مقطع سال تأسیس
دانشکده علوم پایه 1 شیمی دکتری 1385
2 ریاضی دکتری 1385
3 فیزیک دکتری 1387
4 ریاضی کاربردی ارشد 1385
5 آمار ارشد 1385
دانشکده فنی و مهندسی 1 معدن استخراج کارشناسی ارشد 1386
2 معدن ـ اکتشاف معدن کارشناسی ارشد 1388
3 معدن ـ مکانیک سنگ کارشناسی ارشد 1387
4 مواد سرامیک کارشناسی ارشد 1386
5 عمران ـ سازه دکتری 1385
6 عمران ـ زلزله کارشناسی ارشد 1388
7 عمران ـ حمل و نقل دکتری 1388
8 مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد 1387
9 برق کنترل کارشناسی ارشد 1387
10 برق ـ مخابرات کارشناسی ارشد 1388
11 کامپیوتر ـ نرم افزار کارشناسی ارشد 1388
12 کشاورزی آبیاری زهکشی کارشناسی ارشد 1385
13 کشاورزی ـ تأسیسات آبیاری کارشناسی ارشد 1388
دانشکده علوم انسانی 1 علوم سیاسی کارشناسی ارشد 1386
2 علوم سیاسی روابط بین الملل کارشناسی ارشد 1387
3 زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد 1385
4 حقوق جزا کارشناسی ارشد 1387
5 زبان و ادبیات فارسی دکتری 1386
6 الهیات ـ فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی ارشد 1385
7 الهیات ـ تاریخ و تمدن اسلامی کارشناسی ارشد 1386
8 الهیات ـ فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد 1385
9 الهیات ـ علوم قرآنی و حدیث کارشناسی ارشد 1386
10 تاریخ ـ تاریخ انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1386
دانشکده معماری و شهرسازی 1 برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 1385
2 معماری ـ معماری (منظر) کارشناسی ارشد 1386

 

بروزرسانی : سه شنبه 19 بهمن 1395 - 14:42:22
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.