۲۶ آذر ۱۳۹۶
جستجو در وبگاه
بعد قبل

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

 
تصویر معاون پژوهشی
معاون پژوهشی
 
تصویر مدیر امور پژوهشی
امور پژوهشی
تصویر مدیر کتابخانه مرکزی
کتابخانه
تصویر مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات

 

معاون پژوهشی و فناوری : دکتر منصور خانکی

برنامه ریزی فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های دانشگاه، ایجاد زمینه های مناسب برای علاقمندان فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه به عهده این معاونت می باشد.

وظایف و فعالیت ها

 • نظارت و انجام امور اداری مربوط به کنفرانس های خارجی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
 • نظارت و انجام امور اداری مربوط به کنفرانس های داخلی و فرصت مطالعاتی داخل اعضای هیأت علمی
 • انتشار خبرنامه دو ماهه پژوهشی
 • رتبه بندی و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی از قبیل چاپ مقالات در مجلات ISI ، مجلات خارجی، علمی پژوهشی، علمی ترویجی) کتاب (تألیف و ترجمه) مقاله در کارگاه، مقاله استخراج از تز، گزارش علمی، راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 • نظارت بر ارائه سمینارهای داخل دانشگاه
 • پذیرش پیشنهاد طرح پژوهشی از دانشگاه ها و ارائه پیشنهاد طرح به دستگاه های اجرایی
 • معرفی دانشجویان جهت انجام کارآموزی، اجرای پروژه، استفاده از منابع علمی و امکانات سایر سازمان ها، انجام بازدید گروهی
 • عقد قرارداد پژوهشی با دستگاه های اجرایی
 • نظارت بر اجرای سیستم های رایانه ای در دانشگاه
 • حمایت، نظارت و عقد قرارداد طرحهای کوچک پژوهشی با اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • ارجاع کتب تألیف و ترجمه شده اعضای هیأت علمی به داور خارج از دانشگاه و داخل دانشگاه
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 • تهیه کارنامه پژوهشی استادان
 • انجام امور مربوط به چاپ کتاب تألیف و ترجمه‌ای
 • انجام امور مربوط به فروش و بازاریابی کتب چاپ شده
 • انجام خدمات تکثیر برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی

نمودار سازمانی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری: هاشم خلیلی

مدیریت امور پژوهشی

مدیر: دکتر عباس آسیابان ها

 • اداره فرابری داده های پژوهشی: رمضان خوئینی
 • اداره خدمات پژوهشی: طیبه حاجی شفیعی ها
 • اداره ارتباط با صنعت و پژوهش های کاربردی: طاهره یزدی

مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و امور نشر

مدیر: دکتر علیرضا طالب بیدختی

 • معاونت کتابخانه: ایران عابدی
 • اداره چاپ و انتشارات: حمید کلهر
 • بخش فهرست نویسی: فاطمه کریمی
 • بخش فراهم آوری: علی لشگری
 • بخش مرجع و نشریات: فریده محبی تبار
 • بخش امانت و مخزن: تقی طهماسبی
 • مسئول دفتر مدیریت کتابخانه مرکزی: مجید میرزایی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر: دکتر محمد امین مهدوی

 • اداره نرم افزار و وبگاه: محبوبه آقایی
 • اداره شبکه و زیرساخت: مهدی سمساریانها
 • اداره سخت افزار و پایگاه های رایانه ای: رحیم سرباز
بروزرسانی : سه شنبه 13 تیر 1396 - 09:03:17
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.