دریافت مستندات مرتبط

 • راهنمای استفاده از سامانه پست الکترونیک
  دریافت فایل
 • راهنمای استفاده از میزکاری
  دریافت فایل
 • راهنمای درخواست ایجاد صندوق پست الکترونیک برای کارمندان محترم
  دریافت فایل
 • راهنمای درخواست ایجاد صندوق پست الکترونیک برای اساتید محترم
  دریافت فایل
 • راهنمای ارسال نامه ها از mail server قدیم به محض دریافت به mail server جدید
  دریافت فایل
 • راهنمای تنظیمات اتصال اتوماسیون اداری به پست الکترونیک
  دریافت فایل
بروزرسانی : یکشنبه 24 بهمن 1395 - 10:11:10
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.