مدیر گروه :  الیاس شیوانیان

الیاس شیوانیان
  • زمان تأسیس :
  • امکانات گروه :

اعضای هیئت علمی ریاضی کاربردی

داود رستمی ورنوسفادرانی

 داود رستمی ورنوسفادرانی


  • رتبه علمی : استاد
  • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
الیاس شیوانیان

 الیاس شیوانیان


  • رتبه علمی : استادیار
  • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
زهرا باریک‌بین

 زهرا باریک‌بین


  • رتبه علمی : استادیار
  • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
سید محمد رضا شیرخورشیدی

 سید محمد رضا شیرخورشیدی


  • رتبه علمی : مربی
  • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش ها و مقاطع تحصیلی در ریاضی کاربردی

رجمقطع تحصیلی عنوان رشتهبرنامه جامعسرفصل دروسزمان تأسیس
بروزرسانی : سه شنبه 24 مهر 1397 - 08:06:13
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.