مدیر گروه :  الیاس شیوانیان

الیاس شیوانیان
  • زمان تأسیس :
  • امکانات گروه :

اعضای هیئت علمی ریاضی کاربردی

الیاس شیوانیان

 الیاس شیوانیان


  • رتبه علمی : استادیار
  • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

گرایش ها و مقاطع تحصیلی در ریاضی کاربردی

رجمقطع تحصیلی عنوان رشتهبرنامه جامعسرفصل دروسزمان تأسیس
بروزرسانی : شنبه 30 دی 1396 - 06:28:24
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.