۲۸ دی ۱۴۰۰
جستجو در وبگاه

ریاست دانشگاه

رئیس دانشگاه : دکتر سید علی قاسم زاده
دکترای زبان و ادبیات فارسی


    تلفن دفتر :  ٩٨٢٨٣٧٨٠٠٤٢+
    فکس : ٩٨٢٨٣٧٨٠٠٤١+
    پست الکترونیک : president at pst dot  ikiu dot ac dot ir

 

وظایف و اختیارات رییس دانشگاه:

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ماده٦ آیین نامه مدیریت دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی مورخ ١١/٤/١٣٧٠وظایف واختیارات رئیس دانشگاه را به شرح ذیل تعیین نموده است :
نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع مربوط
تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه درقالب سیاست های علمی، آموزشی و پژوهشی
هدایت فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و عمرانی دانشگاه
ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیات امنا
نظارت بر حسن اجرای فعالیت های جاری دانشگاه و پی گیری اشکالات تخلفات احتمالی و ارجاع آن ها به مقامات مربوط
مسؤولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه (با رعایت تبصره های ١ و ٢ ماده ٤) روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی
اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
تهیه و پیشنهاد سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت علمی
ارائه پیشنهاد تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحد ها به شورای دانشگاه
ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع مربوط
نظارت برامور انظباطی دانشگاه (هیات علمی-دانشجویان-کارمندان) چارچوب ضوابط و مقررات

بروزرسانی : شنبه 4 دی 1400 - 10:42:11
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.