۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

ریاست دانشگاه

رئیس دانشگاه : دکتر سید علی قاسم زاده

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی : دکتر محمد رعایت جهرمی

معاونت ها :

تصویر معاون آموزشی

آموزشی

تصویر معاون پژوهشی

پژوهشی

تصویر معاون دانشجویی

دانشجویی

تصویر معاون فرهنگی

فرهنگی

تصویر معاون بین الملل

بین الملل

تصویر معاون اداری و مالی

اداری مالی

تصویر سرپرست مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

عمرانی

مشاوران:

مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران: دکتر محمدرضا خانلری

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان: دکتر نرگس انصاری

 

وظایف و اختیارات رییس دانشگاه:

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ماده٦ آیین نامه مدیریت دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی مورخ ١١/٤/١٣٧٠وظایف واختیارات رئیس دانشگاه رابه شرح ذیل تعیین نموده است :

 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع مربوط
 • تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه درقالب سیاست های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • هدایت فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و عمرانی دانشگاه
 • ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیات امنا
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیت های جاری دانشگاه و پی گیری اشکالات تخلفات احتمالی و ارجاع آن ها به مقامات مربوط
 • مسؤولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
 • نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه (با رعایت تبصره های ١ و ٢ ماده ٤) روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی
 • اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
 • تهیه و پیشنهاد سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت علمی
 • ارائه پیشنهاد تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحد ها به شورای دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع مربوط
 • نظارت برامور انضباطی دانشگاه (هیات علمی-دانشجویان-کارمندان) چارچوب ضوابط و مقررات 
 
 

 

 

بروزرسانی : دوشنبه 1 اسفند 1401 - 09:42:06
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.