مدیریت نظارت،ارزیابی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه

پیام‌نگار دفتر نظارت و ارزیابی

nezarat@pst.ikiu.ac.ir

تلفن دفتر نظارت و ارزیابی

02833901567

02833901566

آدرس دفتر نظارت وارزیابی

قزوین،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)سازمان مرکزی: دفتر گروه نظارت و ارزیابی

نحوه ارسال مدارک مورد نیاز هیات نظارت و ارزیابی

پس از بازدید هیأت محترم نظارت و ارزیابی استان از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان ارسال موارد مستندات درخواستی به شرح ذیل می باشد

1- فرم ج پس از تکمیل اطلاعات به آدرس پیام نگار دفتر نظارت وارزیابی ارسال شود

2-فرم الف پس از تکمیل توسط ریاست دانشگاه(مراکز،مؤسسه ها) امضا، و مهر گردد و به صورت فیزیکی به آدرس دفتر ارسال گردد.

3-مستندات مورد نیاز بر روی لوح فشرده(cd)ذخیره و به همراه فرم الف به دفتر نظارت و ارزیابی ارسال گردد

فرم های بازدید

فرم الف دانشگاه های دولتی

فرم ب دانشگاه های دولتی

فرم ج دانشگاه های دولتی

فرم الف دانشگاه پیام نور

فرم ب دانشگاه پیام نور

فرم ج دانشگاه پیام نور

فرم الف مراکز آموزش عالی علمی کاربردی

فرم ب مراکز آموزش عالی علمی کاربردی

فرم ج مراکز آموزش عالی علمی کاربردی

فرم الف دانشگاه آزاد اسلامی

فرم ب دانشگاه آزاد اسلامی

فرم ج دانشگاه آزاد اسلامی

فرم الف دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی

فرم ب دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی

فرم ج دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی

فرم بازدید از فضای فیزیکی جدید

آیین نامه ها

آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته.

آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

آیین نامه اجرایی تبصره ماده66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

اصلاحیه شهریه کارشناسی ارشد 93

 

 

 

 

 

آمار بازدید : 701 بروزرسانی : سه شنبه 19 تیر 1397 - 16:05:57 نسخه قابل چاپ
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.