۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

نام کتاب: American English File 1

سطح آموزش کتاب: این کتاب بعد آنکه زبان آموز سطح مبتدی و مقدماتی زبان انگلیسی را به اتمام رساند مورد  استفاده قرار می گیرد و در سطح Elementary زبان انگلیسی قرار دارد و از نظر  سطح بندی بین المللی(CEFR)  بقیه سطح 1Aدر این کتاب تمام شده و بعد از آن مقداری از سطح 1B را نیز پوشش می دهد. در واقع شما با اتمام این کتاب در سطح 2A زبان انگلیسی  یا سطح Elementary قرار خواهید داشت.

کتاب American English  شامل 12 یونیت می باشد و در 2 ترم تدریس می شود.

طول مدت دوره: 28 جلسه (56 ساعت) هر ترم.

نام کتاب: American English File 2           

سطح آموزش کتاب: بعد از اتمام کتاب American English File 1  زبان آموز کتاب American English File 2 را شروع می کنند که در واقع شروع سطح Pre Intermediate زبان انگلیسی می باشد و از نظر سطح بندی بین المللی (CEFR) نیز سطح 2A در این کتاب تمام شده و قسمتی از 2B شروع خواهد شد.

کتاب American English File 2 شامل 12 یونیت بوده و در 2 ترم تدریس می شود.

طول مدت دوره: 28 جلسه (56 ساعت) هر ترم.

نام کتاب: American English File 3 

سطح آموزش کتاب: با اتمام سطح Pre-Intermediate زبان آموزان شروع به مطالعه این کتاب می کنند که در سطح Intermediate زبان انگلیسی بوده و از نظر سطح بندی بین المللی (CEFR)در این کتاب سطح 3A زبان انگلیسی به اتمام می رسد و مقداری از سطح 3B نیز در این کتاب تدریس می شود.

طبق تصویر کتاب American English File 3 شامل 10 یونیت بوده و در 2 ترم تدریس می شود.

طول مدت دوره: 28 جلسه (56 ساعت) هر ترم.

 نام کتاب: American English File 4

سطح آموزش کتاب: این کتاب شروع سطح Intermediate - Upper زبان انگلیسی می باشد و از نظر سطح بندی بین المللی (CEFR) در این کتاب سطح 4A , 4B  زبان انگلیسی به اتمام می رسد.

کتاب American English File 4 شامل 10 یونیت می باشد که در 2 ترم تدریس می گردد.

طول مدت دوره: 28 جلسه (56 ساعت) هر ترم.

نام کتاب: American English File 5

سطح آموزش کتاب: این کتاب شروع سطح  Advanced  زبان انگلیسی می باشد و از نظر سطح بندی بین المللی (CEFR) در این کتاب سطح 5A , 5B  زبان انگلیسی به اتمام می رسد.

کتاب American English File 5 شامل 10 یونیت می باشد که در 2 ترم تدریس می گردد.

طول مدت دوره: 28 جلسه (56 ساعت) هر ترم.

American English File Books

Four-skill American English course with a communicative methodology, engaging texts, and a strong pronunciation syllabus – designed to get students speaking. With texts and topics that make learners want to speak, American English File is the course that gets students talking. It gives you full skills coverage with a clear focus on pronunciation, plus wide-ranging support and resources too

Resources include I Tools for interactive whiteboard or data projector, Test Generator CD-ROMs, DVDs, Multi-ROMs, and websites.

The highly popular teacher’s site has extra lesson ideas and resources for you to download.

Here you’ll find extra ideas and materials to work with American English File in the classroom. We’ll be adding to these resources all the time, so it’s always worth coming back to see what’s new. As a result, American English File gets students talking thanks to its unique and proven formula combining confidence-building, opportunity, and motivation. High-interest content is organized in lively, achievable lessons, using humor and imagination to encourage students to communicate and enjoy learning English. Solid grammar, vocabulary, and pronunciation foundation carefully supports the work with the four skills and gradually builds students’ confidence and performance in English.

 

This course is made to support the learning of English as a Second Language.

آمار بازدید : 22673 بروزرسانی : چهارشنبه 7 مهر 1400 - 13:15:34 نسخه قابل چاپ
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.