۲۲ مرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

حضرت امام خمینی (ره) فرمودند :اعضای گزینش باید افرادی صالح ،متعهد، عاقل،صاحب اخلاق کریمه،فاضل و متوجه به مسایل روز باشندواعضای گزینش نباید تنگ نظر ،تند خو، و مسامحه کار و سهل انگار باشند.

 

ارکان گزینش

1.      رئیس جمهور:

ریاست عالی گزینش کشور را به عهده داشته و می‌تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آن را به عهده دیگری بگذارد.

2.      هیأت عالی گزینش:

این هیأت توسط رئیس جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می‌گردد و از جمله وظایف آن ایجاد هیأت مرکزی گزینش در دستگاه‌های اجرایی، تعیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و ضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضا و هیأت‌ها و هسته‌های گزینش و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد و زیر نظر دبیر هیأت عالی گزینش اداره می‌شود و دبیر مسئول اجرای مقررات و تصمیمات هیأت عالی است.

3.      هیأت‌های مرکزی گزینش:

این هیأت‌ها مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشند و از جمله وظایف آنها تجدید نظر در مرحله دوم، ایجاد هسته‌های گزینش، بررسی، انتخاب و معرفی اعضا هسته‌ها و... می‌باشد. امور اجرایی هیأت مرکزی توسط دبیرخانه این هیأت که دارای یک مسئول مستقر در حوزه ستادی دستگاه می‌باشد، انجام می‌پذیرد.

4.      هسته‌های گزینش:

مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می‌باشند. مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرایی هسته را بر عهده دارد.

اهداف گزینش

هدف گزینش شناسایی و انتخاب افراد شایسته و اصلح است. گزینش بازوی اجرایی دستگاه در جذب نیروی کار آمد می باشد.

وظایف گزینش

-        اجرای دستور العمل ها ،بخشنامه ها و موارد ارجاع شده از سوی هیات عالی گزینش ریاست   جمهوری،هیات مرکزی  وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری در خصوص گزینش کارکنان

-        معرفی و پیشنهاد افراد به هیات مرکزی گزینش وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به عنوان اعضا هسته گزینش

-        استعلام از ادارات و مراکز تعریف شده در قانون گزینش برای تکمیل پرونده پرسنلی افراد به منظور صدور رای جهت تعیین صلاحیت عمومی

-        انجام مراحل تحقیق از منابع مورد تایید گزینش در محل های سکونت و کار متقاضیان استخدام و افراد شاغل

-        انجام مصاحبه حضوری با کارکنان دانشگاه در مراحل مختلف استخدام اعم از شرکتی ،حجمی ،قرارداد کارمعین ،پیمانی ،رسمی آزمایشی و رسمی قطعی بر حسب نیاز

-        بررسی تعیین صلاحیت عمومی (اخلاقی ،اعتقادی و سیاسی) متقاضیان مشمول قانون گزینش با حضور مدیر و اعضای هسته گزینش

چکیده ای از ضوابط حاکم بر گزینش

 

-        آنچه می باید در مورد ضوابط حاکم بر گزینش بدانیم ....

-        علاوه بر لزوم احراز شرایط عمومی استخدام شامل صلاحیت های علمی ، توانایی های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می گردد ، متقاضیان می بایست حائز ضوابط گزینش(عمومی ، انتخاب اصلح) نیز باشند .

-        ضوابط عمومی ، حداقل ضوابطی است که فرد متقاضی جهت استخدام می بایست حائز آن باشد .

-        از مصادق ضوابط عمومی می توان موارد ذیل را نام برد :

-        اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-        التزام عملی به احکام اسلام (عمل به واجبات و اجتناب از محرمات )

-        اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

-        عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

-        عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی به احزاب ، سازمانها و گروههای غیر قانونی (مگر آنکه توبه ایشان احراز شود)

-        عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

-        عدم اعتیاد به مواد مخدر

-        ضوابط انتخاب اصلح ، ضوابطی است که در موارد محدویت ظرفیت پذیرش و کثرت تقاضا ، همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و ...) و موارد خاص (مانند اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور و ...) به عنوان اولویت اعمال می گردد . از جمله مصادیق آن ایثارگری (حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل ، جانبازی ، آزادگی ، اعضاء خانواده شهدا ، اسراء و مفقودین ) ،‌ شرکت در فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و عبادی ، پوشش چادر برای خواهران ، خدمت در مناطق محروم و ... را می توان نام برد .

 
نحوه رسیدگی به شکایات گزینش داوطلبان

معترضین به آراء گزینش می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله ، به مرجع اول و دوم تجدیدنظر ( به ترتیب به هسته گزینش و هیأت مرکزی ) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند.

اعلام اعتراض می بایست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد. داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات ذیل را قید نماید:

- نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه و امضاء.

-آدرس محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس .

- ارائه جهات ، دلایل یا مستندات اعتراض بادرج رأی یا آراء صادره در شکوائیه

 پس از تجدیدنظر دوم ، معترضین به آراء تجدیدنظر می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی ، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد.

هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.

هسته و هیأت ( در غیر از تجدیدنظر دوم) مکلفند در رأی صادره ، قابل تجدیدنظر بودن و نیز مرجع تجدید نظر کننده و مهلت قانونی جهت اعتراض را ذکر نمایند.

در صورتی که شکایت بعد از مهلت قانونی واصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب ( باستثناء نماینده قانونی) امضاء شده باشد ، هسته و هیأت فارغ از رسیدگی بوده و مورد بنحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد.

در مرحله تجدیدنظر دوم که در هیأت انجام خواهد شد. هیأت پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب ( در صورت درخواست) ، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمی باشد.

افشای محتوای پرونده ها به استناد ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون مجاز نمی باشد لکن در صورتیکه داوطلب با علم به این موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد دیگری بعنوان مطلع یا شـاهد بصورت همراه استفاده نمایـــد ، با اطلاع قبلی هیأت ، منعی نخواهد داشت ، به هر حال هیچ یک از افـرادحاضر در جلسه حق افشای محتویات پرونده را نخواهند داشت.

هسته ها و هیأتهای گزینش موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ) را به صورت کلی ، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.

 

بروزرسانی : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 - 14:24:07
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.