۲۹ اسفند ۱۳۹۶
جستجو در وبگاه
 
تصویر مدیر پژوهشی
 
تصویر رئیس خدمات پژوهشی
تصویر رئیس اداره ارتباط با صنعت
تصویر رئیس اداره فرابری داده های پژوهشی

مدیر خدمات آموزشی : دکتر عباس کاویانی

  • تلفن دفتر :  33901709
  • دورنگار     :  33901710
  • پست الکترونیک : ...

این مدیریت به انجام خدمات آموزشی ثبت نام دانشجویان جدید الورود ـ فارغ التحصیلی ـ امور اداری و خدمات رایانه ای مورد نیاز دانشکده ها می پردازد. همچنین نظارت برحسن انجام امور آموزشی دانشکده ها به عهده این مدیریت است.

مدیر خدمات آموزشی دانشگاه: دکتر عباس کاویانی

معاون مدیر خدمات آموزشی: دکتر محمد رعایت جهرمی

مسئول دفتر مدیر خدمات آموزشی: محمدرضا کریمیان مجد

 بایگانی آموزش کل: کامران کریمی پاشاکی

دبیرخانه آموزش کل: محمد پورکاظمی

اداره خدمات ماشینی و آمار:

انجام امور رایانه ای مربوط به دانشجویان کارشناسی و کاردانی شامل ثبت کلیه واحدهای اخذ شده و نتایج به دست آمده دانشجویان به صورت نیمسالی و داشتن آمار کلی دانشجویان دانشگاه و ارائه خدمات به روز آماری به سایر قسمت های دانشگاه.

همکاران :

  • مهندس زهرا میرزا عباسی: رئیس اداره
  • فاطمه آسایی: کارشناس اداره
  • سیمین السادات حداد: کارشناس اداره
  • مریم شهسواری: کارشناس اداره

اداره ثبت نام و پذیرش:

انجام امور آموزشی درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی شامل ثبت نام دانشجویان جدید و انجام امور نقل و انتقالات و تغییر رشته و انجام سایر امور آموزشی دانشجویان در چهارچوب آیین نامه آموزشی.

همکاران :

  • حمداله نظری: رئیس اداره
  • امیرحسین حاتمی: کارشناس اداره
  • ایوب پروینی: کارشناس اداره

 

بروزرسانی : چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 14:51:54
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.