۷ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

 

 

رویداد آموزشی

تاریخ توضیحات

ثبت نام ( انتخاب واحد )

 

18و19 شهریورماه (تمامی دانشجویان- دانشجویان مهمان دائم و انتقال به این دانشگاه)
20و21شهریور ماه (دانشجویان مهمان عادی)

 

**شروع کلاس ها    

97/06/24

 

**انتخاب واحد با تاخیر(حداکثر تا سقف 14 واحد)

97/6/25

 

ترمیم انتخاب درسی ( حذف و اضافه )

97/07/1 لغایت 97/7/2

 

**ثبت و تأیید برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی توسط اعضای هیأت علمی ، مدیران گروهها

97/7/10 لغایت 97/7/16

 عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی

** ثبت و تأیید برنامه حضور توسط مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده

97/7/17 لغایت 97/7/18

 مدیر گروه آموزشی و معاون آموزشی دانشکده

** ثبت و تأیید برنامه حضور توسط معاون آموزشی دانشکده 97/7/19  لغایت 97/7/23 معاون آموزشی دانشکده

**پایان مهلت حذف اضطراری

97/09/28

کارشناسی و کارشناسی ارشد

**پایان نیمسال

97/10/13

 

**ارزشیابی آموزشی(دانشجویان)

97/09/29 لغایت 97/10/14

 کلیه مقاطع

**امتحانات پایانی نیمسال

97/10/22 لغایت 97/11/04

 

** مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید

97/10/22 لغایت 97/11/13

کارشناسی

** مهلت تقاضای تجدید نظر دانشجو

97/10/23 لغایت 97/11/16
حداکثر سه روز پس از تاریخ درج نمره توسط استاد

کارشناسی

مهلت رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و برطرف نمودن اشتباهات احتمالی توسط استاد درس

97/10/26 لغایت 97/11/18
حداکثر دو روز پس از تاریخ درج تقاضای تجدید نظر دانشجو

کارشناسی

قفل نمره توسط استاد

97/10/26 لغایت 97/11/18

قفل نمره توسط دانشکده

97/10/27 لغایت 97/11/23

کارشناسی

قفل نمره توسط آموزش کل

97/10/28 لغایت 97/11/24

 کارشناسی

مهلت ثبت نمرات پروژه و طرح نهایی کارشناسی

حداکثر 98/01/20

 کارشناسی

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید ( ارشد)

98/01/20

تحصیلات تکمیلی

قفل نمرات توسط دانشکده (مقطع ارشد)

98/01/31

تحصیلات تکمیلی

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید (دکتری)

98/02/20

تحصیلات تکمیلی

درخواست های مهمان و انتقال

97/04/01 لغایت 97/04/31

تحصیلات تکمیلی
** درخواستهای تمدید سنوات

97/04/01 لغایت 97/04/31

تحصیلات تکمیلی
 
درخواستهای مهمان در دانشگاه دیگر
(در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و سامانه گلستان)
97/09/24 لغایت 97/10/19 کارشناسی

 توضیحات: رسیدگی به کلیه درخواست های دانشجویان تنها براساس زمانبدی فوق امکانپذیر می باشد.

 

بروزرسانی : سه شنبه 29 آبان 1397 - 10:10:34
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.