۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

مدیر منابع انسانی و امور پشتیبانی : ایوب پروینی


این مدیریت قبلا با عنوان مدیریت امور اداری در دانشگاه شناخته می شد که از سال
1389 با مصوبه هیأت امنای دانشگاه به مدیریت منابع انسانی و امور پشتیبانی تغییر کرد.
بررسی نیازهای استخدامی غیر هیات علمی و هیات علمی برای معاونت ها و دانشکده ها
و اصلاح ساختار سازمانی متناسب با نیازهای جدید دانشگاه در کنار انجام سایر امور پرسنلی،
آموزش و ارتقای کارکنان و امور پشتیبانی نیز در این مدیریت انجام می شود.

 


 

وظایف و فعالیت ها

 • اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی 
 • انجام کلیه امور مربوط به کسب مجوز استخدامی
 • ارزیابی مشاغل، تهیه و تعیین شرایط احراز شغل، و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
 • تهیه گزارش مستمر ماهانه در مورد نقل و انتقالات و تغییرات نیروی انسانی
 • جمع آوری اطلاعات پرسنلی و تهیه آمار کارکنان، تنظیم و نگهداری پرونده های پرسنلی و اداری
 • انجام بررسی به منظور برآورد نیروی انسانی، خدمات عمومی و سایر مایحتاج
 • اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات مربوطه بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
 • مطالعه و برسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع مربوطه با همکاری مدیریت برنامه و بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 • همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با واحدهای مربوطه
 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحد های مربوط
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها، اموال و تاسیسات
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحد های مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای مربوطه
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف
 • تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور
 • برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم
 • همکاری در امر تهیه وتنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیرهیات علمی) و همکاری با مدیریت برنامه و بودجه، تحول اداری و بهره وری در امر طبقه بندی مشاغل
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

اداره خدمات عمومی:

مسئول اداره خدمات عمومی: مجید حداد
 

 اداره دبیرخانه مرکزی:

اداره دبیرخانه مرکزی به عنوان قلب دانشگاه وظیفه ثبت، توزیع و ارسال مکاتبات، مراودات و مراسلات مختلف اداری دانشگاه را بر عهده دارد.

این اداره شامل دو واحد زیر می باشد:

 • ثبت و توزیع نامه ها
 • بایگانی مرکزی

با توجه به راه اندازی سامانه جامع اداری و مالی دانشگاه از سال 1384 اغلب فرآیندهای این اداره به صورت مکانیزه است. در حال حاضر واحد اتوماسیون اداری نیز به صورت یکپارچه با این اداره فعالیت می نماید.

رئیس اداره دبیرخانه مرکزی و اتوماسیون اداری: زهرا حبیبی

 • مسؤول ثبت و توزیع نامه های وارده:
 • مسؤول ثبت نامه های صادره:
 • نامه رسانی:
 • مسؤول بایگانی مرکزی:

 برخی از اقدامات مهم این اداره :

 • برگزاری دوره آموزشی دبیرخانه و مدیریت اسناد زیر نظر دکتر امیرشاهی از اساتید مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران برای کلیه همکاران دبیرخانه ای دانشگاه
 • ایجاد نظام واحد برای ثبت و ارسال مکاتبات در بین سایر دبیرخانه های دانشگاه
 • بررسی، طراحی و پیاده سازی سیستم جدید طبقه بندی موضوعی نامه ها (بایگانی) بر اساس روش های مختلف ترکیبی که نیاز دانشگاه را تا چند سال آینده تامین نماید
 • کمک به استقرار و توسعه سامانه اتوماسیون اداری در بین همه واحدهای دانشگاه
 • نیازسنجی و پیش بینی لازم در خصوص ایجاد پرونده های جدید
 • پیگیری استقرار یک باجه پستی در دانشگاه برای خدمات رسانی سریعتر به دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی (مشاهده خبر )
 • راه اندازی پست الکترونیکی (رایانامه) office at ikiu dot ac dot ir جهت ارتباط مکاتباتی سریع تر سایر مؤسسات و اشخاص با دانشگاه
 • ارتباط با شبکه دولت (برای ارسال و دریافت مکاتبات از سایر مؤسسات دولتی)
 • بررسی موانع موجود در دانشگاه و اصلاح بعضی از فرآیندهای اداری با استفاده از بستر اتوماسیون اداری
 • طراحی و یکپارچه سازی فرم های مختلف اداری در سطح دانشگاه

اداره کارگزینی و رفاه:

 

 

دریافت مستندات مرتبط

بروزرسانی : شنبه 28 اسفند 1400 - 09:27:15
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده مدیریت منابع انسانی و امور پشتیبانی است.