۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری: سیدعلی تقی‌ لو

 

همکاران حوزه

حسن نوری مهدی محمّدی کجیدی آیت احمدی فرهاد اکبری حمید کلهر علی باقری میثم فضلوی
رئیس گروه برنامه و بودجه کارشناس مسئول برنامه و بودجه (اعتبارات هزینه ای) کارشناس برنامه، بودجه،(اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) رئیس گروه تشکیلات، تحول اداری و بهره وری کارشناس مسئول تشکیلات، تحول اداری و بهره وری کارشناس آموزش کارکنان کارشناس برنامه و بودجه و آمار

شرح وظایف

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های دانشگاه
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه
 •  جمع‌آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی دانشگاه
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های  سه ماهه به واحدهای دانشگاه
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه  ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع
 • بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با سازمان برنامه و بودجه کشور
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه
 • انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت توسعه مدیریت، منابع انسانی و پشتیبانی
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
 • برقراری ارتباط با مراجع ذی صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه
 • مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آن ها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء و ابلاغ تشکیلات تفصیلی از سوی وزارت متبوع
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آن ها
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پست های سزمانی با توجه به طرح های طبقه بندی مشاغل
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت ها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط
 • برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرآیند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی انطباق نظام های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی
 • انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آن ها
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آن ها با هدف افزایش رضایت‌مندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید
 • پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت های بهره وری و تحول اداری دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه
 • برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول اداری و بهره وری
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

بروزرسانی : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 - 10:23:29 نسخه قابل چاپ
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.