چهارشنبه 11 آذر 1394

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

این معاونت وظیفه اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه ها و آیین نامه های آموزشی، نظارت بر پذیرش و گزینش دانشجو، مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی، انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه و اجرای مصوبات شورای نظارت وسنجش آموزش در دانشگاه ها و نظارت بر انجام امور آموزشی دانشکده ها و کلیه فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و نیز تلاش در برقرراری و استقرار روابط علمی و فرهنگی با مراکز آموزش داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی ربط را برعهده دارد.

 • معاونت آموزشی: دکتر ولی اله برزگر کلیشمی
 • مسئول دفتر: رضا عطاری
 • آلاء شهیدی: کارشناس کمیته های منتخب و هیئت ممیزه دانشگاه
 • مدیریت خدمات آموزشی: دکتر علی فتح طاهری
 • مدیریت اداره تحصیلات تکمیلی: دکتر شیرویه پیروی
 • مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزشی: دکتر احمد مهرآمیز 
 • معاون مدیر خدمات آموزشی: دکتر محمد رعایت جهرمی
 • رئیس اداره خدمات ماشینی و آمار: مهندس زهرا میرزاعباسی
 • رئیس اداره ثبت نام و پذیرش: حمداله نظری
 • رئیس اداره فارغ التحصیلان و مشمولین: مهندس داریوش ثاقب اهری
 • رئیس اداره دانش آموختگان استان: الهام اکبرزاده
یکشنبه 19 بهمن 1393 - 18:15:45