پنجشنبه 9 بهمن 1393

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

این معاونت وظیفه اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه ها و آیین نامه های آموزشی، نظارت بر پذیرش و گزینش دانشجو، مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی، انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه و اجرای مصوبات شورای نظارت وسنجش آموزش در دانشگاه ها و نظارت بر انجام امور آموزشی دانشکده ها و کلیه فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و نیز تلاش در برقرراری و استقرار روابط علمی و فرهنگی با مراکز آموزش داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی ربط را برعهده دارد.

  • معاونت آموزشی: دکتر ولی اله برزگر کلیشمی
  • مسئول دفتر: رضا عطاری
  • آلاء شهیدی: کارشناس کمیته های منتخب و هیئت ممیزه دانشگاه
  • مدیریت خدمات آموزشی: دکتر علی فتح طاهری
  • مدیریت اداره تحصیلات تکمیلی: دکتر شیرویه پیروی
  • مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزشی: دکتر احمد مهرآمیز 
  • معاون مدیر خدمات آموزشی: الهام اکبرزاده
  • رئیس اداره خدمات ماشینی و آمار: مهندس زهرا میرزاعباسی
  • رئیس اداره ثبت نام و پذیرش: حمداله نظری
  • رئیس اداره فارغ التحصیلان و مشمولین: مهندس داریوش ثاقب اهری
چهارشنبه 1 بهمن 1393 - 13:38:25