۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

آزمایشگاه مرکزی

رئیس آزمایشگاه مرکزی : دکتر رحمان بیکس

وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی

 •  اداره آزمایشگاه مرکزی و نظارت بر حسن انجام امور محوله.
 •  ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه مرکزی
 • پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات.
  امضای اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاه از محل بودجه سالیانه و درآمد های اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای آزمایشگا مرکزی.
 • ارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبارات شاعا به شورای آزمایشگاه مرکزی.
 •  تهیه وتنظیم پیش نویس دستور کارها و آیین نامه های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی برای پیشنهاد به شورای آزمایشگاه مرکزی.
 •  پیشنهاد پرداخت در آمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه ها بر اساس کارایی و تعهد کاری، به شورای آزمایشگاه مرکزی
 •  پیشنهاد توسعه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی به شورای آزمایشگاه مرکزی
 •  انتخاب مدیران آزمایشگاه های وابسته به آزمایشگاه مرکزی با مشورت گروه های آموزشی و ابلاغ از طرف رئیس آزمایشگاه مرکزی
 •  جمع آوری نیاز های تجهیزات بر اساس نظر روسای آزمایشگاه ها و ارائه آن به شورا جهت تصویب.
 •  تهیه بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی.
 • همکاری مستمر با دفتر امورپشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 •  نظارت بر نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات.
 •  ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه شورا.
 •  ارسال گزارش سالیانه به رئیس شورا.

 

 کارشناس آزمایشگاه مرکزی : پیام وزیران
 

آدرس: قزوین- خیابان نوروزیان- روبروی صدا و سیما- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- ساختمان شهید احمدی روشن- طبقه همکف- اتاق شماره 2- دفتر آزمایشگاه مرکزی

تلفن:02833901461

پیوندهای مهم

 

 

بروزرسانی : دوشنبه 13 دی 1400 - 15:22:56
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.