شنبه 29 آذر 1393

پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به منظور تحقق بخشیدن به اهداف اساسنامه و رسالت بین المللی خود، از میان داوطلبان کشورهای مختلف جهان دانشجو می پذیرد. این دانشگاه با برخورداری از امکانات و تجهیزات پیشرفته ی آموزشی و اعضای هیأت علمی مجرب با بیش از بیست سال سابقه ی درخشان در پذیرش دانشجوی غیرایرانی، بستر مناسبی را برای ادامه تحصیل نخبگان کشورهای جهان فراهم می کند. بخش پذیرش دانشجویان غیر ایرانی این دانشگاه، شرایط و مقررات تحصیلی دانشگاه را در قالب شیوه نامه ی پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به دو صورت نوع 2 و نوع 3 ، در اختیار داوطلبان گرامی قرار می دهد.

شرایط و زمانبندی پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

ارتباط با ما

  • نرجس حسن پور
  • شماره تماس :  33902235 (281) 98+ 
  • رایانامه (پست الکترونیک) : admission@pst.ikiu.ac.ir

 

شنبه 3 خرداد 1393 - 12:52:07