۷ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

 

 

رویداد آموزشی

تاریخ توضیحات

ثبت نام ( انتخاب واحد )

 

8و7 بهمن ماه (تمامی دانشجویان- دانشجویان مهمان دائم و انتقال به این دانشگاه)
9و 10 بهمن ماه  (دانشجویان مهمان عادی)

 

صدور لیست حضور و غیاب بعد از تاریخ 97/11/11

**شروع کلاس ها    

97/11/13

 

**انتخاب واحد با تاخیر(حداکثر تا سقف 14 واحد)

97/11/14

 

ترمیم انتخاب درسی ( حذف و اضافه )

97/11/23 لغایت 97/11/24

 

صدور لیست حضور و غیاب نهایی بعد از تاربخ 97/12/2

**ثبت و تأیید برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی توسط اعضای هیأت علمی ، مدیران گروهها

97/11/25 لغایت 97/12/4

 عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی

** ثبت و تأیید برنامه حضور توسط مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده

97/12/5 لغایت 97/12/7

 مدیر گروه آموزشی و معاون آموزشی دانشکده

** ثبت و تأیید برنامه حضور توسط معاون آموزشی دانشکده 97/12/8  لغایت 97/12/12 معاون آموزشی دانشکده

**پایان مهلت حذف اضطراری

98/03/8

کارشناسی و کارشناسی ارشد

**پایان نیمسال

98/03/23

 

**ارزشیابی آموزشی(دانشجویان)

98/03/9 لغایت 98/03/22

 کلیه مقاطع

**امتحانات پایانی نیمسال

98/4/1 لغایت 98/4/13

 

** مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید

98/04/1 لغایت 98/04/13

کارشناسی

** مهلت تقاضای تجدید نظر دانشجو

98/04/2 لغایت 98/4/25
حداکثر دسه روز پس از تاریخ درج نمره توسط استاد

کارشناسی

مهلت رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و برطرف نمودن اشتباهات احتمالی توسط استاد درس

     98/4/5  لغایت 98/4/27حداکثر دو روز پس از تاریخ درج تقاضای تجدید نظر دانشجو

کارشناسی

قفل نمره توسط استاد

98/4/5 لغایت   98/4/27

قفل نمره توسط دانشکده

98/4/5 لغایت 98/4/30

کارشناسی

قفل نمره توسط آموزش کل

98/4/5 لغایت 98/4/31

 کارشناسی

مهلت ثبت نمرات پروژه و طرح نهایی کارشناسی

حداکثر 98/06/11

 کارشناسی

قفل نمره پروژه و طرح نهایی توسط استاد

98/06/16   حداکثر

کارشناسی

قفل نمره پروژه و طرح نهایی توسط دانشکده

 حداکثر98/06/18

کارشناسی

قفل نمره پروژه و طرح نهایی توسط آموزش کل

حداکثر98/06/19

کارشناسی

مهلت ثبت نام کلیه دروس (دروس عادی و سمینار) مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 98/06/20 تحصیلات تکمیلی
قفل نمرات توسط آموزش 98/07/01 تحصیلات تکمیلی
درخواست های مهمان و انتقال

97/09/01 لغایت 97/09/30

تحصیلات تکمیلی
** درخواستهای تمدید سنوات

97/09/01 لغایت 97/09/30

تحصیلات تکمیلی
ثبت درخواست دفاع 97/11/20 لغایت 98/06/20 تحصیلات تکمیلی
برگزاری جلسه دفاع 97/12/01  لغایت 98/06/31 تحصیلات تکمیلی
امتحان جامع دانشجویان دکتری 98/02/28  لغایت 98/04/30 تحصیلات تکمیلی
 
درخواستهای مهمان در دانشگاه دیگر
(در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و سامانه گلستان)
98/02/1 لغایت 98/02/30 کارشناسی

 

توضیحات:

1- لازم به تاکید است گروه ها در صورت جابجایی کلاس ها موضوع را به اطلاع دانشجویان برسانند تا از حذف دروس آنها جلوگیری به عمل آید.

2- رسیدگی به کلیه درخواست های دانشجویان تنها براساس زمان بندی فوق امکانپذیر می باشد. بنابراین دانشکده ها از ارسال درخواست های خارج از برنامه تقویم خودداری نمایند.

بروزرسانی : یکشنبه 7 بهمن 1397 - 10:25:55
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.