۳ مهر ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

لیست آزمایشگاه های مهندسی برق به شرح ذیل است:

آزمایشگاه محل آزمایشگاه شماره تماس داخلی گروه
آزمایشگاه الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 463 1107 مخابرات
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 463 1107 مخابرات
آزمایشگاه مایکروویو و آنتن دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 454 1154 مخابرات
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 453 1175 مخابرات
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 453 1175 مخابرات
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 462 1162 کنترل
کارگاه برق ساختمان کارگاه های عمومی 103   کنترل
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی ساختمان آینده پژوهی طبقه اول 111 1734 کنترل
آزمایشگاه سیستم های کنترل دیجیتال ساختمان آینده پژوهی طبقه اول 111 1734 کنترل
آزمایشگاه کنترل صنعتی دانشکده فنی و مهندسی حیاط غربی 350 1259 کنترل
آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال ساختمان آینده پژوهی طبقه اول 110 1162 کنترل
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ساختمان کارگاه های عمومی 102 1478 قدرت
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 445   قدرت
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 437 1137 قدرت
آزمایشگاه حفاظت و رله دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 437 1137 قدرت
ازمایشگاه انرژی های تجدید پذیر دانشکده فنی و مهندسی طبقه اول 446 1146 قدرت

 

بروزرسانی : چهارشنبه 8 مرداد 1399 - 12:28:53
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.