مدیر گروه :  سید علی قاسم زاده

سید علی قاسم زاده
 • زمان تأسیس :
 • امکانات گروه :

هدف از تدریس دروس زبان و ادبیات فارسی در سطح دانشگاه ها و مدارس عالی، آشنا نمودن دانشجویان با جلوه های مختلف آثار نظم و نثر زبان فارسی و ایجاد مهارت های لازم برای دانش آموختگان این رشته و بهره مندی ازاین مهارت ها در بخش های مختلف فرهنگی وعلمی است که با زبان و ادبیات فارسی سروکار دارند.

اعضای هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی

ناصر محسنی نیا

 ناصر محسنی نیا


 • رتبه علمی : دانشیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
سید علی قاسم زاده

 سید علی قاسم زاده


 • رتبه علمی : دانشیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
حمید طاهری

 حمید طاهری


 • رتبه علمی : دانشیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
محمد تقی آذرمینا

 محمد تقی آذرمینا


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
محمد حسین سرداغی

 محمد حسین سرداغی


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رضا سمیع زاده

 رضا سمیع زاده


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
محمد شفیع صفاری

 محمد شفیع صفاری


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
زینب ترابی

 زینب ترابی


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مهسا رون

 مهسا رون


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رضا چهرقانی

 رضا چهرقانی


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش ها و مقاطع تحصیلی در زبان و ادبیات فارسی

رجمقطع تحصیلی عنوان رشتهبرنامه جامعسرفصل دروسزمان تأسیس
1دکتری تخصصیادبیات عرفانی دریافت فایل Download
2کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی دریافت فایل Download
3کارشناسی ارشدادبیات تطبیقی دریافت فایل Download
4کارشناسیزبان و ادبیات فارسی دریافت فایل Download
بروزرسانی : چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 17:43:32
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.