دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)


عنوان صفحه : آموزشی

زمان ایجاد صفحه : سه شنبه 11 آبان 1395

این معاونت وظیفه اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه ها و آیین نامه های آموزشی، نظارت بر پذیرش و گزینش دانشجو، مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی، انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه و اجرای مصوبات شورای نظارت وسنجش آموزش در دانشگاه ها و نظارت بر انجام امور آموزشی دانشکده ها و کلیه فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و نیز تلاش در برقرراری و استقرار روابط علمی و فرهنگی با مراکز آموزش داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط را برعهده دارد.
 

 

 

 

تصویر معاون آموزشی
معاون آموزشی

تصویر مدیر خدمات آموزشی
مدیرخدمات آموزشی


مدیرتحصیلات تکمیلی


مدیربرنامه‌ریزی آموزشی


مدیراستعدادهای درخشان


مدیرآموزش‌های آزاد و مجازی

بروزرسانی شده در : یکشنبه 5 مرداد 1399 - 10:52:09