دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)


عنوان صفحه : آموزشی

زمان ایجاد صفحه : سه شنبه 11 آبان 1395

 

 

    معاون آموزشی

خدمات آموزشی

تحصیلات تکمیلی

برنامه‌ریزی آموزشی

   آموزشهای آزاد‌ و ‌مجازی

 امور‌استعداد‌های درخشان

 

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : دکتر عباس کاویانی

این معاونت وظیفه اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه ها و آیین نامه های آموزشی، نظارت بر پذیرش و گزینش دانشجو، مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی، انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه و اجرای مصوبات شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و نظارت بر انجام امور آموزشی دانشکده ها و کلیه فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و نیز تلاش در برقرراری و استقرار روابط علمی و فرهنگی با مراکز آموزش داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط را برعهده دارد.

نمودار سازمانی

همکاران

 

بروزرسانی شده در : یکشنبه 18 شهریور 1397 - 10:41:21