دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)


عنوان صفحه : آموزشی

زمان ایجاد صفحه : سه شنبه 11 آبان 1395

 
تصویر معاون آموزشی
معاون آموزشی
 
تصویر مدیر خدمات آموزشی
خدمات آموزشی
تصویر مدیر تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی
تصویر مدیر برنامه ریزی آموزش
برنامه ریزی آموزشی

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : دکتر ولی اله برزگر کلیشمی

این معاونت وظیفه اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه ها و آیین نامه های آموزشی، نظارت بر پذیرش و گزینش دانشجو، مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی، انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه و اجرای مصوبات شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و نظارت بر انجام امور آموزشی دانشکده ها و کلیه فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و نیز تلاش در برقرراری و استقرار روابط علمی و فرهنگی با مراکز آموزش داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط را برعهده دارد.

نمودار سازمانی

همکاران

بروزرسانی شده در : چهارشنبه 24 آبان 1396 - 14:37:51