۸ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
  • تاریخ تولد : 1353/03/12
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 313
  • شماره تلفن دفتر : 02833901893
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mb.mirzaei@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری زبان شناسی همگانی بهمن 1390 1395 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1376 1379 دانشگاه علامه طباطبایی تهران ---
3 کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه 1372 1376 دانشگاه فردوسی مشهد ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خواندن و درک مطلب فارسی پایه تا پیشرفته 1377 1397 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 شنیدن و درک مطلب فارسی پایه تا پیشرفته 1377 1397 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 دستور و نگارش فارسی پایه تا پیشرفته 1377 1397 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 مکالمه فارسی پایه تا پیشرفته 1377 1397 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 استاد اعزامی به بنگلادش برای آموزش زبان فارسی 1385 1385 بنگلادش ---
6 اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی(دوره بازآموزی دانشجویان ممتاز کرسی های ایران شناسی خارج از کشور) 1389 1389 تهران ---
7 اجرای کارگاه آموزش زبان فارسی ویژه اساتید دانشگاه های آلماتی، قزاقزستان 1391 1391 آلماتی، قزاقزستان نمایش پیوند
8 اجرای کارگاه آموزشی تحت عنوان کلیات آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1393 1393 دانشگاه رازی کرمانشاه ---
9 اجرای کارگاه آموزشی تحت عنوان آموزش زبان فارسی: از نظریه تا کاربرد 1394 1394 دانشگاه رازی کرمانشاه ---
10 روش ها و فنون آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1396 1396 دوره تربیت مدرس آموزش زبان فارسی در دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
11 برگزاری کارگاه آموزش افعال فارسی به فارسی آموزان غیرفارسی زبانان ضرورت و راهکارها 1395 1395 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
12 برگزاری کارگاه آموزش مهارت هایی زبانی به غیرفارسی زبانان: از نظریه تا کاربرد 1396 1396 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
13 استاد اعزامی به دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن برای آموزش زبان فارسی 1397 1398 دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن(چین) نمایش پیوند
14 برگزاری کارگاه آموزش زبان فارسی به چینی زبانان 1398 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
15 استاد اعزامی به دانشگاه مطالعات زبان های خارجی تیان جین برای آموزش زبان فارسی 1398 1399 دانشگاه مطالعات زبان های خارجی تیان جین(چین) نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مسایل زبان فارسی ---
2 مسایل آموزش زبان فارسی ---
3 مسایل یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی نمایش پیوند
4 مسایل ارزشیابی دانش و مهارت های زبانی فارسی آموزان نمایش پیوند
5 بررسی خطاهای زبانی فارسی آموزان غیرایرانی ---
6 ویژگی های افعال فارسی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش و یادگیری زبان فارسی از طریق اینترنت 1385 1385 برگ سبز ---
2 یادگیری از طریق نوشتن 1388 1388 انشاء و نویسندگی ---
3 ترکیبات فعلی همراه با قراردادن/قرارگرفتن در فارسی 1389 1389 مجله زبان و ادب پارسی نمایش پیوند
4 در جستجوی انگارهای آموزشی بر پایه پیچیدگی واژگانی و دستوری در دستور نظام مند نقش گرای هلیدی 1392 1392 پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ---
5 سطح‌بندی متون پزشکی فارسی برای غیرفارسی زبانان: انگاره‌ای بر پایه‌ی دستور نظام‌مند-نقش‌گرای هلیدی 1395 1396 پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نمایش پیوند
6 مقایسه‌ی متون کتاب‌های فیزیولوژی گایتون و فارسی ویژه پزشکی: تحلیلی پیکره‌بنیاد 1395 1396 پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نمایش پیوند
7 استعاره دستوری از منظر آموزش و یادگیری زبان فارسی: تحلیلی بر پایه‌ی دیدگاه زبان بنیاد هلیدی 1397 1397 مطالعات آموزش زبان فارسی نمایش پیوند
8 فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژه علوم اجتماعی 1398 1398 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی نمایش پیوند
9 خطاهای نوشتاری فارسی آموزان قزاق: مطالعه ای برپایه ی انگاره ی کوردر 1398 1398 پژوهش های زبانی نمایش پیوند
10 واکاوی دستوری نوشتار فارسی آموزان چینی سطح فرومیانی(A2) برپایه دستور مقوله و میزان 1399 1399 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان نمایش پیوند
11 نگرش فارسی آموزان درباره نقش متون ادبی درآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1399 1399 زبان شناسی اجتماعی نمایش پیوند
12 جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری 1399 1399 الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی نمایش پیوند
13 ساخت آغازگری-پایان بخشی در بندهای خبری نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی سطح تکمیلی: تحلیلی بر پایه دستور نظام مند نقشگرا 1399 1399 زبان شناخت نمایش پیوند
14 نام شناسی اشخاص در درسنامه های آزفا: واکاوی و ارزیابی 1400 1400 زبانشناسی اجتماعی نمایش پیوند
15 تهیه‌ی پیکره‌ی زبانی فارسی‌آموزان غیرایرانی: مورد نوشتار فارسی‌آموزان چینی 1400 1400 پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نمایش پیوند
16 واکاوی ساختمان دستوری گروه اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان چینی چینی سطح فرامیانی(B2) 1400 1400 علم زبان نمایش پیوند
17 ارزیابی مواد آموزشی زبان فارسی برای دانشجویان غیرایرانی: واکاوی درسنامه‌ی” مینا “ 1400 1400 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی نمایش پیوند
18 ساخت سازه‌ای گروه اسمی در گلستان و بهارستان: کاربرد نحو در سبک‌شناسی ادبی 1401 1401 پژوهش های دستوری و بلاغی نمایش پیوند
19 واکاوی بازنمود نظام نوبت گیری سخن در گفتگوهای مجموعه درسنامه پرفا 1401 1401 زبانشناسی و گویش های خراسان نمایش پیوند
20 واکاوی دستوری نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرامیانی(B2) تحلیلی بر پایه دستور مقوله و میزان 1400 1401 مطالعات آموزش زبان فارسی نمایش پیوند
21 تأثیر کاربرد واژگان مشترک زبان فارسی و ترکی استانبولی بر درک خوانداری فارسی‌آموزان ترکیه‌ای 1401 1401 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان نمایش پیوند
22 بررسی اجمالی مَثَل‌های چینی و فارسی: توصیف و تحلیلی مقابله‌ای‌ 1399 1401 مطالعات آموزش زبان فارسی نمایش پیوند
23 روایی آزمون درک خواندن فارسی آموزان غیرایرانی: تحلیلی بر پایه اصول آزمون شناسی 1400 1401 مطالعات آموزش زبان فارسی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایگاه ادبیات در دوره های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1386 1386 باید ها و نباید ها در رشته ی زبان و ادبیات فارسی ---
2 آموزش افعال در دوره های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ضرورت و راهکارها 1387 1387 سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نمایش پیوند
3 از ادبیات فارسی به آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1387 1387 ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
4 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و طبقه بندی آموزشی افعال 1388 1388 همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی ---
5 یادگیری زبان و ادبیات فارسی از طریق نوشتن 1389 1389 پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی نمایش پیوند
6 زبان شناسی پیکره ای و مطالعات ادبی 1389 1389 نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پزوهش های میان رشته ای نمایش پیوند
7 مسایلی پیرامون تهیه فرهنگ کاربردی افعال فارسی برای غیر فارسی زبانان بزرگسال 1389 1389 نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا نمایش پیوند
8 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان - ویژگی های یک مدرس کارآمد 1390 1390 نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی چشم انداز راهکارها و موانع نمایش پیوند
9 بررسی روایی و پایایی آزمون های بسندگی زبان فارسی 1391 1391 همایش بین المللی آموزش زبان فارسی به اسپانیایی زبانان نمایش پیوند
10 نفی در زبان فارسی: شیوههای بیان و طبقه بندی آن 1392 1392 سی و دومین همایش بین المللی استادان زبان فارسی هند(هندوستان) نمایش پیوند
11 پیچیدگی زبانی متون فارسی ویژه علوم پزشکی برای فارسی آموزان غیر ایرانی تحلیلی پیکره بنیاد بر پایه دستور نظام مند نقشگرای هلیدی 1395 1395 نخست همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان نمایش پیوند
12 پرکاربردترین اسامی دختران وپسران متولد ۱۳۹۱ در ایران تحلیلی واج شناختی 1397 1397 نخستین همایش ملی مطالعات نام شناسی ایران نمایش پیوند
13 کاربرد همزمان ضرب المثل و خوشنویسی در آموزش زبان فارسی به چینی ها تلفیق ادب و هنر 1397 1397 سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی نمایش پیوند
14 داستان های ادبی و آموزش فارسی به زبان آموزان چینی واقعه نگاری کلاس درس 1397 1397 سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی نمایش پیوند
15 درسنامه ی فرهنگ-بنیاد آموزش زبان فارسی ویژه ی چینی زبانان: دستاوردی علمی- فرهنگی 1398 1398 سومین همایش جامعه علمی ایرانیان مقیم چین نمایش پیوند
16 آموزش زبان های خارجی و توسعه بررسی موردی دانشگاه مطالعات خارجی پکن 1398 1398 کنفرانس ملی آینده پژوهی مدیریت و توسعه پایدار نمایش پیوند
17 مدرس خارجی، چرا و چگونه؟ نوشتاری برپایه‌ی تجربه‌ی آموزش فارسی در چین 1399 1399 پنجمین همایش بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول نمایش پیوند
18 گفتاری پیرامون ساخت موصولی و کاربرد آن در زبان فارسی 1399 1399 چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل نمایش پیوند
19 فرهنگ ضرب المثل های فارسی و چینی و اصطلاحات چینی به فارسی: معرفی و نقد 1400 1400 هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران نمایش پیوند
20 بررسی ﺭﻭﺍﯾﯽ آزﻣﻮﻥﻫﺎﯼ درک ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽآﻣﻮزﺍﻥ غیرایرانی: ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ‌ی ﺍﺻﻮل آزﻣﻮﻥ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ 1400 1400 همایش دوسالانه ملی مسایل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی نمایش پیوند
21 واکاوی دستوری نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرامیانی: تحلیلی بر پایه‌ی دستور مقوله و میزان 1400 1400 همایش دوسالانه ملی مسایل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی نمایش پیوند
22 همکاری‌ علمی با کرسی‌های زبان فارسی خارج از کشور: گزارشی از یک تالیف مشترک 1400 1400 همایش دوسالانه ملی مسایل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خواندن و درک مطلب متون فارسی برای فارسی آموزان(سطح میانی) 1390 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 خواندن و درک مطلب متون فارسی برای فارسی آموزان (سطح پیشرفته) 1390 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 فارسی نامه علوم اجتماعی 1398 فرهیختگان نمایش پیوند
4 راهنمای صرف فعل های بنیادی فارسی ویژه فارسی آموزان چینی زبان 1399 500 فارسی برای همه نمایش پیوند
5 واکاوی دستوری نوشتار فارسی آموزان چینی سطح فرومیانی 1399 300 فارسی برای همه نمایش پیوند
6 ساخت دستوری هزار فعل فارسی ویژه فارسی آموزان چینی زبان 1400 300 فارسی برای همه نمایش پیوند
7 واکاوی دستوری نوشتار فارسی آموزان چینی سطح فرامیانی 1400 300 فارسی برای همه نمایش پیوند
8 واکاوی دستوری نوشتار فارسی آموزان عرب سطح فرامیانی 1400 300 فارسی برای همه نمایش پیوند
9 واکاوی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان چینی سطح فرومیانی 1401 100 فارسی برای همه نمایش پیوند
10 واکاوی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان چینی سطح فرامیانی 1401 100 فارسی برای همه نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهارت گفتگوی فارسی 1397 1398 دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن نمایش پیوند
2 مهارت خواندن و درک متون فارسی 1397 1397 دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن نمایش پیوند
3 آزمایشگاه شنیدن فارسی 1397 1398 دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن نمایش پیوند
4 مهارت نوشتن به زبان فارسی 1398 1399 دانشگاه مطالعات زبان های خارجی تیان جین نمایش پیوند
5 آشنایی با تاریخ ادبیات فارسی 1398 1399 دانشگاه مطالعات زبان های خارجی تیان جین نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نحو زبان فارسی 1396 تاکنون گروه آزفای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان فارسی 1396 تاکنون گروه آزفای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 آزمون سازی زبان فارسی 1396 تاکنون گروه آزفای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 تدریس عملی 1396 تاکنون گروه آزفای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 مباحث فرهنگی و بینافرهنگی در آموزش زبان فارسی به خارجیان 1399 تاکنون گروه آزفای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 اصول و نظریه های آموزش زبان دوم/ خارجی 1399 تاکنون گروه آزفای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 اصول و فنون آموزش مهارتهای زبانی 1399 تاکنون گروه آزفای دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 روش تحقیق در آموزش زبان 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
9 رویکردهای طراحی برنامه درسی و ارزیابی آموزشی 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
10 سمینار مسائل فراگیری/یادگیری زبان فارسی 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
11 سمینار مسائل فراگیری زبان دوم/خارجی 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
12 سبک شناسی زبان فارسی معاصر 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
13 مبانی زبان شناسی 1400 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
14 اصول و مبانی دستور زبان 1400 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
15 آواشناسی زبان فارسی 1400 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تهیه پیکره ی نوشتاری فارسی آموزان غیر ایرانی مورد چینی زبانان 1398 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 ارزیابی مواد آموزشی زبان فارسی برای دانشجویان غیرایرانی: واکاوی درسنامه‌ی” مینا “ 1398 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 واکاوی ساختمان دستوری گروه اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان غیرایرانی: مورد فارسی‌آموزان چینی سطح فرامیانی(B2) 1399 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی فرانقش منطقی در نوشتار فارسی‌آموزان چینی 1400 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر اداری مرکز آموزش زبان فارسی 1381 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش زبان فارسی 1382 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیر اجرایی برگزاری یازدهمین دوره دانش افزایی استادان زبان فارسی 1386 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مدیر گروه آموزش زبان فارسی 1390 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 دبیر اجرایی همایش دوسالانه ملی مسایل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا خارجی 1400 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1382 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1383 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1384 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
4 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1385 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
5 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1386 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
6 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1387 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
7 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1388 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
8 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1389 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
9 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1390 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
10 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1391 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
11 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1392 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
12 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1393 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
13 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1394 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
14 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1395 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
15 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1396 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
16 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1397 گروه زبان فارسی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن نمایش پیوند
17 تهیه آزمون های مهارتی زبان فارسی سطح پایه تا پیشرفته 1398 گروه زبان فارسی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی تیان جین نمایش پیوند
18 طراحی آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا) 1396 وزارت علوم سازمان امور دانشجویان غیرایرانی نمایش پیوند
19 طراحی آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا) 1397 وزارت علوم سازمان امور دانشجویان غیرایرانی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خطاهای نوشتاری فارسی آموزان چینی سطح میانی تحلیل گروه فعلی بر پایه دستور مقوله و میزان(راهنما) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سید جواد حسینی نمایش پیوند
2 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی مواد آموزشی در حوزه ی علوم اجتماعی بر اساس انگاره مک دوناف و شاو(مشاور) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نادیا احمدی خلخالی نمایش پیوند
3 نگرش مدرسان و فارسی آموزان درباره ی نقش متون ادبی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مشاور) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محمد تقی راد نمایش پیوند
4 بررسی ساخت آغازگری - پایان بخشی در نوشتار فارسی آموزان غیر ایرانی دوره ی تکمیلی : تحلیلی بر پایه دستور نظام مند نقش گرا(راهنما) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حمیده پولادستون نمایش پیوند
5 روایی آزمون های درک خواندن فارسی آموزان غیر ایرانی :تحلیل بر اساس اصول آزمون شناسی(راهنما) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مریم کارخانه نمایش پیوند
6 بررسی مقایسه ای ساختمان جمله در نوشتار فارسی آموزان چینی سطح متوسط و پیشرفته در چارچوب دستور مقوله و میزان(راهنما) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) موسی بنی نازی نمایش پیوند
7 بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان قزاق بر پایه انگاره کوردر(راهنما) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) استم بکنوف نمایش پیوند
8 بررسی تاثیر همدرس‌تصحیحی بر کاهش خطاها و گسترش مهارت نگارش فارسی آموزان غیرایرانی(مشاور) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شیرین دهقانی نمایش پیوند
9 تدوین درسنامه به منظور تقویت مهارت شنیداری زبان فارسی برای زبان آموزان غیر فارسی زبان سطح پایه بر مبنای چارچوب مرجع زبانها(راهنما) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) المیرا اسماعیلی نمایش پیوند
10 بررسی به کارگیری راهبردهای یادگیری تلفظ در میان فارسی آموزان غیرایرانی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محمود آتشگران نمایش پیوند
11 شکل گیری هویت دانشجویان غیر فارسی زبان در جامعه ایرانی و نقش ان بر یاد گیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محسن سلیمانی مقدم نمایش پیوند
12 سبک های یاددهی مدرسان و سبک های یادگیری فارسی آموزان بررسی سازگاری ها و ناسازگاری ها میان آن ها(مشاور) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) علی اکبر جولا نمایش پیوند
13 توانش ارتباطی بینا فرهنگی در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) الهام عباسی جوکندان نمایش پیوند