۱۱ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مدیریت بازرگانی 1352 1356 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 1362 1365 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری مدیریت صنعتی 1365 1368 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول و فنون مدیریت جلسات استانداری قزوین ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی وضعیت موجود ساختار سازمانی حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور و پیشنهاد ساختار مطلوب 1376 1378 سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 بررسی تاثیر مدیریت سیستم پارکبان بر کاهش ترافیک شهری و افزایش رضایت‌مندی شهروندان شهر قزوین 1395/02/20 1395/06/14 شهرداری قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 بررسی امکانات مدیریت پیشگیری (نیروی انسانی، نرم افزارهای فرهنگی و ...) در سطح استان قزوین 1395/07/15 1396/04/15 ستاد مبارزه با مواد مخدر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 شناسایی، اولویت بندی و عارضه یابی عوامل موثر بر سنجش میزان تاب آوری زنجیره تامین مجتمع های صنعت جوش - مطالعه موردی: کارخانجات جوشیران (سهامی خاص) 1396/09/15 1397/06/31 شرکت جوشیران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 طرح توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری پروژه قطار سریع‌السیر قزوین-تهران 1396 1397/06/31 شهرداری قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 ارائه مدلی برای توسعه و استقرار سیستم مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی: مجتمع های بندر امام، اصفهان و خارک) 1396/07/02 در حال انجام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 ارائه مدلی جهت شناسایی و خوشه بندی عوامل تعیین کننده و تاثیر گذار در بروز فساد اداری-مالی و تعیین تاثیر آنها بر مصادیق فساد با رویکرد ترکیبی SEM-FISM-FDematel و ممیزی وضعیت سلامت اداری در شرکت گاز استان قزوین 1396/07/15 در حال انجام شرکت گاز  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فساد اداری و ارتقای سلامت اداری استانداری قزوین ---
2 مدیریت استرس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مدیریت زمان استانداری قزوین ---
4 مدیریت تغییر استانداری قزوین ---
5 مشتری مداری و CRM اتاق بازرگانی قزوین ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Proposing an agile strategy for a steel industry supply chain through the integration of balance scorecard and Interpretive Structural Modeling 2017 2017 Journal of Business Economics and Management - ISI  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 فرهنگ‌سازی استفادۀ بهینه از اینترنت(شبکۀ اجتماعی) و جلوگیری از آسیبهای آن در بین دانشجویان دانشگاههای علمی و کاربردی شهر قزوین 1396 1396 فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 Incorporating cost and environmental factors in quality function deployment using TOPSIS method 2011 2011 International Journal of Quality Engineering and Technology  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 بازنمایی مفهوم بازنشستگی در گفتمان های پس از انقلاب اسلامی در ایران ( با تاکید بر قانون برنامه های توسعه در کشور) 1393 1393 فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 Identify and Prioritize the Impact of Competitive Intelligence to Improve Decision Making in Private Hospitals in Qazvin, Iran 2015 2015 Singaporean Journal Of Business Economics, And Management Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 A Novel MCDM Method for Technology Selection 2012 2012 European Journal of Scientific Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 Evaluating Hospital Efficiency Using DEA-MI 2012 2012 Journal of Basic and Applied Scientific Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 Identification of Intervening Factors on Agility of Iranian Mass Construction Associations’ Supply Chain 2012 2012 Journal of Basic and Applied Scientific Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 INSTRUCTION SEQUENCING OF IRAN TRADITIONAL MUSIC BY USING MULTI ATTRIBUTE DECISION MAKING 2014 2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 Optimize Technology Selection using Fuzzy Delphi, Fuzzy AHP, and SIR.VIKOR 2012 2012 American Journal of Scientific Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 Supplier Selection by using Fuzzy Delphi, Fuzzy AHP and SIR.VIKOR 2011 2011 American Journal of Scientific Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 Using DEMATEL Method to Modeling Project Complexity Dimensions 2012 2012 Journal of Basic and Applied Scientific Research  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 بررسی موانع اجرای حسابرسی محیط زیست توسط دیوان محاسبات کشور در دستگا ههای دولتی ایران از دیدگاه مدیران و حسابرسان 1390 1390 فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابرسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 DETERMINING AND PRIORITIZING THE MEASURES OF NURSES QUALITY OF WORK LIFE IN QAZVIN HOSPITALS 2014 2014 PHILIPPINE SCIENTIST JOURNAL  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 Employees’ performance appraisal with TOPSIS under fuzzy environment 2011 2011 International Journal of Society Systems Science  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۳ 1396 1396 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 تاثیر راهبردهای توسعه برروی سیستم روابط صنعتی و قانون کار کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه 1382 1382 فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 بررسی میزان اثربخشی خدمات مشاوره ای نیروی انتظامی (مطالعه موردی: مراکز مشاوره کلانتری ها و معاونت اجتماعی در شهر قزوین) بهار 1397 بهار 1397 فصلنامه دانش انتظامی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 Identifying and evaluating E-procurement in supply chain risk by Fuzzy MADM 2012 2012 Management Science Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر و روانگردان و روش‌های پیشگیری از اعتیاد آن‌ها در شهر قزوین 1396 1396 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 Identifying the most critical project complexity factors using Delphi method: the Iranian construction industry 2012 2012 Management Science Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
22 کیفیت خدمات و الکترونیکی در صنعت بانکداری چابک 1396 1396 فصلنامه علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
23 انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری 1394 1394 فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فردا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 خوشه بندی و رتبه بندی پیمانکاران با استفاده از مدل های خوشه بندی و ویکور (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر جدید هشتگرد) 1395 1395 فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 Investigating the Relationship between Customer Relationship Management (CRM) Information Systems and Performance of Economic centers; case study: Bank Parsian 2016 2016 فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
26 Land Evaluation and Ranking with Using an Incorporate Vision of Parametric Method and Analytic Hierarchy Process 2012 2012 Life Science Journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 الگوی عِلّی ارتباط بین تعهد حرفه ای، جامعه پذیری سازمانی و افشای اسرار دانشجویان رشته مدیریت استان قزوین 1396 1396 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه الموت) 1396 1396 فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
29 بررسی قدروالسهم سازمان‌های دولتی درتأمین وبرقراری امنیت اجتماعی شهر قزوین 1396 1396 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
30 ارزیابی و انتخاب تأمین کننده با استفاده از رویکرد تلفیقی تئوری فازی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه:شرکت مگاموتور) 1396 1396 فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فردا نمایش پیوند
31 ارائه ساختار بین عوامل مؤثر بر الگوی امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران 1396 1396 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی نمایش پیوند
32 شناسایی و اولویت بندی روش های انتقال تکنولوژی جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر به کمک تکنیک TOPSIS 1390 1390 فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
33 بکارگیری مدل DEA در QFD به منظور طراحی محصول در صنایع تولید تلویزیون (مطالعه موردی: شرکت پارس الکتریک) 1389 1389 فصلنامه مدیریت توسعه و تحول  دریافت فایل Download نمایش پیوند
34 بررسی رابطه کیفیت برنامه های تلویزیونی بر گرایش یا عدم گرایش جوانان به برنامه های ماهواره ای و اینترنت (مطالعه موردی: شهروندان شهرستان قزوین) 1396 1396 فصلنامه دانش انتظامی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
35 Appraisal the Key Factors of SCQM using a Combined Approach of SWARA-FISM August 2018 August 2018 International Journal of Supply Chain Management - Scopus  دریافت فایل Download نمایش پیوند
36 Integrated Fuzzy DEA-ANFIS to Measure the Success Effect of Human Resource Spirituality 2018 2018 CYBERNETICS AND SYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL- ISI  دریافت فایل Download نمایش پیوند
37 تحلیل محتوای امنیتی پیام های شبکه اجتماعی تلگرام زمستان 1397 زمستان 1397 فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
38 اولویتبندی‌عوامل‌کلیدی‌بهکارگیری فناوری‌اطلاعات‌در‌مدیریت‌زنجیره‌تأمین‌بشردوستانه‌با‌تکنیک‌SW تابستان 1397 تابستان 1397 فصلنامه اندیشه آماد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 اولویتبنــدی شــاخصهای تأثیرگــذار بــر توســعه محصــولات ســبز بــا تکنیــک تحلیــل شــبکهای ANP (مطالعه موردی: صنایع بهداشتی و شوینده) بهمن و اسفند 1395 بهمن و اسفند 1395 فصلنامه بررسی های بازرگانی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 ضرورت بررسی رابطه نشخوار ذهنی و حالت های شوخی طبعی در ارتقای آموزش بهداشت روانی و جسمی کارکنان نظام آموزش و پرورش شهر قزوین 1397 1397 فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
41 تأثیر سبک زندگی امیرمؤمنان علی (ع) بر کارآفرینی و تولید ثروت در راستای اصول اقتصاد مقاومتی 1397 1397 فصلنامه معرفت نمایش پیوند
42 مقایسه ی سبک های مدیریت کلاس بر مهارت های راهبردی فراشناختی، هیجانی نارساخوانی دانشجویان غیرایرانی و ایرانی پاییز و زمستان 97 پاییز و زمستان 97 پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
43 مدل سازی فاکتورهای موثر بر پذیرش دانشجویان با بکارگیری سیستم های یادگیری الکترونیکی پاییز 97 پاییز 97 فصلنامه علمی پژوهشی آموزش در علوم انتظامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
44 برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین، شایستگی، تحلیل مسیر پاییز 1397 پاییز 1397 فصلنامه اندیشه آماد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
45 بررسی تأثیر تولید علم و گسترش مرزهای دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر خلاء آیین‌نامه ای تألیف کتاب جهت ارتقاء اساتید زمستان 1397 زمستان 1397 فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دانشگاه تهران نمایش پیوند
46 فاکتورهای بحرانی مؤثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه بهار 1397 بهار 1397 فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند  دریافت فایل Download نمایش پیوند
47 Application of Social Marketing In Water Management Optimization پاییز 1397 پاییز 1397 فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
48 مدلسازی الگوی تأثیر راهبردهای بازاریابی با‌ تأکید بر‌ ریسک های ادارک‌ شده‌ و‌ اعتماد‌ مصرف کنندگان بر‌ قصد‌ خریدآنلاین در‌ فضای الکترونیکی (موردمطالعه:فروشگاه های اینترنتی) زمستان 1397 زمستان 1397 نشریه آماد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
49 بررسی ارتباط میان برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت زنجیره تأمین با تحلیل مسیر پاییز 1397 پاییز 1397 نشریه آماد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
50 تاثیر عوامل شغلی (بیرونی) و عوامل انسانی (درونی) بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان عملیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا) زمستان 1397 زمستان 1397 فصلنامه توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی ناجا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
51 تحلیلی بر ابعاد کلیدی تاب‌آوری تأمین‌کنندگان با رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر و دیمتل فازی بهار 1398 بهار 1398 فضلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
52 A HYBRID FSIR-TOPSIS APPROACH FOR SELECTING OF MANUFACTURING LEVERS 2019 2019 Management and Production Engineering Review نمایش پیوند
53 راهبردها و سیاست های کلان سازمان جهادی مبتنی بر الگوی موفق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءصل الله علیه و آله و سلم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1398 1398 فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی نمایش پیوند
54 بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی، قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌گر شدت رقابت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای 1398 1398 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند  دریافت فایل Download نمایش پیوند
55 Optimum Setting (location) of Shopping Malls by the Application of Meta- heuristic (innovative, creative) Genetic Algorithm 1398 1398 Journal of Optimization Industrial Engineering نمایش پیوند
56 Ranking the Suppliers using a Combined SWARA-FVIKOR Approach 2019 2019 International Journal of Supply Chain Management نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 INTEGRATING FAHP WITH COPRAS-G METHOD FOR SUPPLIER SELECTION (CASE STUDY: AN IRANIAN MANUFACTURING COMPANY) 2015/10/01 2015/10/01 International Annual Conference S. Long, E-H. Ng, and A. Squires eds.  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 بررسی مدل های پیاده سازی مدیریت دانش و اثرات مفید مدیریت دانش بر سازمان 1393/06/13 1393/06/13 سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین The 3rd Conference on Modern ManagementSciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 Investigating the effect of park card system on reducing urban traffic and increasing citizen satisfaction in Qazvin 2017 2017 International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها و نقش آن در کسب مزیت رقابتی 1396/06/25 1396/06/25 اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 بررسی ضرورت پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین پایدار با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی 1396/06/24 1396/06/24 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 بررسی بازاریابی چریکی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی 1396/06/25 اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 تاثیر مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمان بر چابکی سازمانی 1396/06/16 1396/06/16 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 توسعه مدیریت فناوری اطلاعات، با استفاده گسترده تر از فیبرنوری در سطح کشور و افزایش پهنای باند فعالیتهای اینترنتی و مخابراتی 1396/06/25 1396/06/25 اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 مدیریت استعدادها در شرکت های کوچک و متوسط 1396/06/16 1396/06/16 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 تاثیر مدیریت کسب و کار هوشمند بر بهبود فرایند های سازمانی 1396/06/16 1396/06/16 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 مدل سازی زنجیره تامین ناب و سبز با هدف ایجاد کارایی سازگار با محیط زیست 1396/05/24 1396/05/24 دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 بررسی اهمیت مدیریت تنوع و نقش آن در فعالیتهای منابع انسانی 1396/05/24 1396/05/24 دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 ارتباط بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی مدیران در عملکرد کارکنان سازمانی 1396/03/04 1396/03/04 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 بررسی مدیریت برند با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1396/05/24 1396/05/24 دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 بررسی رابطه تصویر ادراکی بر وفاداری مشتری به برند فروشگاهی و فروشگاه 1396/03/04 1396/03/04 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 عوامل موثر بر رضایت مشتریان شرکت درآسان 1394/10/03 1394/10/03 دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین 1394/11/01 1394/11/01 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش در بخش خدمات بهداشتی - درمانی 1393/09/20 1393/09/20 کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 نقش شش سیگما در بهبود عملکرد سازمان 1393/11/15 1393/11/15 کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 استفاده از مدل مدیریت پرتفوی مشتری (CPM) برای بهبود مدیریت ارتباط مشتری (CRM) 1395/08/29 1395/08/29 اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 بررسی و رتبه بندی موانع کارآفرینی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 1395/08/20 1395/08/20 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
22 تاثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی 1395/07/14 1395/07/14 کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول  دریافت فایل Download نمایش پیوند
23 نقشه برداری جریان ارزش، راهکاری برای کسب مزیت رقابتی بنگاههای اقتصادی 1395/07/09 1395/07/09 اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 بررسی عوامل مرثر بر رضایت شغلی کارکنان با تحصیلات مختلف 1393/10/29 1393/10/29 سومین کنفرانس ملی حسبداری و مدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 بکارگیری تکنیک تصمیم گیری COPRAS به منظور رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی (مطالعه موردی پیمانکاران پروژه های عمرانی شهرستان مراغه) 1395/06/28 1395/06/28 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
26 مروری بر مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر 1395/07/28 1395/07/28 دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت نوآوری و کارآفرینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 بررسی مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش و زیر ساخت های لازم جهت موفقیت در اجرای مدیریت دانش 1393/08/29 1393/08/29 اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 گردش شغلی راهکاری برای بهبود مدیریت منابع انسانی 1395/07/28 1395/07/28 دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت نوآوری و کارآفرینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
29 بررسی مدل روانشناسی ایجاد عادت خرید در مشتریان 1395/06/13 1395/06/13 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
30 سرمایه اجتماعی و کارکردهای آن در مدیریت و بالندگی سازمانی 1395/07/28 1395/07/28 دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت نوآوری و کارآفرینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
31 بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان ( مطالعه موردی شرکت مپنا بویلر) 1395/06/13 1395/06/13 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
32 بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان 1395/05/30 1395/05/30 سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
33 بازاریابی عصبی ، ابزاری برای شناخت ذهن مشتری 1395/05/24 1395/05/24 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
34 بررسی مراحل تدوین برنامه ریزی استراتژیک در سطح بنگاه 1395/05/30 1395/05/30 سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
35 دوستان زنجیره تامین خوب، بد، زشت 1395/05/24 1395/05/24 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
36 سبک رهبری تحول گرا و تاثیرات آن بر حوزه های مختلف سازمان 1395/06/28 1395/06/28 دومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
37 بررسی ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری و تاثیر آن در بانک های ایران 1394/06/23 1394/06/23 اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
38 نگاهی بر فرآیند بهینه سازی زنجیره ی تامین از طریق مدیریت دانش 1392/06/25 1392/06/25 کنفرانس ملی حسابری و مدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 آینده پژوهی، راهکاری برای ارتقای صنعت گردشگری در ایران 1395/05/24 1395/05/24 چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 رهبری اخلاقی، چالش ها و رهیافتها 1395/05/30 1395/05/30 سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
41 ارزیابی عوامل موثر در فرایند عرضه نوآوری های فناوری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM ) 1395/05/17 1395/05/17 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات  دریافت فایل Download نمایش پیوند
42 مولفه های مدیریت جهادی در سازمان جهادی 1395/05/14 1395/05/14 دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
43 رضایت شغلی راهبرد نیل به تعهد سازمانی 1395/03/18 1395/03/18 دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
44 حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار با هدف کمینه سازی هزینه ها و افزایش سطح رضایت 1395/05/14 1395/05/14 دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
45 تعهد حرفه ای و اخلاقیات در حسابداری 1394/12/22 1394/12/22 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
46 ارتباط هویت نام تجاری ووفاداری واعتماد مشتری 1394/03/25 1394/03/25 همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
47 سیستم های اطلاعات مدیریت و نقش آن در مدیریت نوین 1394/05/12 1394/05/12 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
48 مصرف کننده آگاه 1394/03/30 1394/03/30 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقصاد، حسابداری و علوم تربیتی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
49 کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها 1394/03/25 1394/03/25 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
50 تعمیرات بهره ور جامع از طریق پیاده سازی نظام آراستگی (مطالعه موردی صنایع زرین خودرو اصفهان) 1394/02/31 1394/02/31 کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
51 چالش ها و عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در کسب و کارها 1393/11/01 1393/11/01 دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
52 نقش فرهنگ در اجرای اقتصاد مقاومتی در سایه ی مدیریت اجتهادی 1393/11/01 1393/11/01 دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
53 بکارگیری مدل ترکیبی QFD-TOPSIS در جهت اصلاح الگوی طراحی محصول صنایع تولیدی(مطالعه موردی شرکت سام سرویس) 1393 1393 اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
54 ارائه الگوی انتخاب تامین کننده مناسب در برون سپاری با کمک روش تصمیم گیری Fuzzy VIKOR 1393 1393 سیستم های فازی ایران ---
55 ارائه الگویی جهت تعیین تامین کننده مناسب در فرایند برون سپاری فناوری اطلاعات 1393 1393 همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری ---
56 ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهر شیراز) 1393 1393 همایش بین المللی مدیریت ---
57 بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی در صنایع تولیدی ایران 1393 1393 کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ---
58 کارآفرینی اجتماعی : نگرشی جدید بر کارآفرینی 1393 1393 دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار  دریافت فایل Download ---
59 بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان زن و مرد (مطالعه موردی: شرکت داروسازی اسوه) 1393 1393 سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت  دریافت فایل Download ---
60 بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان با تحصیلات مختلف (مطالعه موردی: شرکت داروسازی اسوه) 1393 1393 سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت  دریافت فایل Download ---
61 انتخاب تامین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش COPRAS-G 1393 1393 همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع  دریافت فایل Download ---
62 بررسی مشکلات فروش بیمه نامه های عمر در استان زنجان 1393 1393 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد  دریافت فایل Download ---
63 هویت برند 1393 1393 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی  دریافت فایل Download ---
64 ارزیابی بهره وری واحدهای صنعتی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالکوئیست (مطالعه موردی : صنعت خودروسازی) 1393 1393 دومین کنفرانس ملی حسایداری و مدیریت  دریافت فایل Download ---
65 ارزیابی تطبیقی رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات در بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی با استفاده از مدل BSQ و تکنیک AHP 1390 1390 چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ---
66 بهداشت روانی اقتصادی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث دومین همایش زنان سرپرست خانوار با موضوع ارتقای سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار ---
67 نقش سلامت اجتماعی در مدیریت جامعه شهری و راهکارهای گسترش آن دومین همایش زنان سرپرست خانوار با موضوع ارتقای سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار ---
68 اولویت بندی شایستگی های مدیران منابع انسانی با استفاده از MADM همایش بین المللی مدیریت ---
69 بررسی مدل های پیاده سازی مدیریت دانش و زیر ساخت های لازم جهت موفقیت در اجرای مدیریت دانش 1393 1393 اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار  دریافت فایل Download ---
70 نگاهی بر فرآیند بهینه سازی زنجیره ی تامین از طریق مدیریت دانش 1392 1392 کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت  دریافت فایل Download ---
71 بررسی مدل های پیاده سازی مدیریت دانش و اثرات مفید مدیریت دانش بر سازمان 1393 1393 سومین همایش ملی علوم نوین  دریافت فایل Download ---
72 روشهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی نخستین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد ---
73 تاثیر برنامه های رسانه جمعی (تلویزیون) در ترویج فرهنگ کارآفرینی و نقش آن در توسعه ی اقتصاد مقاومتی همایش اقتصاد مقاومتی ابعاد و راهکارها ---
74 سبک زندگی، راهکاری مهم در تشکیل و استمرار اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: کره جنوبی) همایش اقتصاد مقاومتی ابعاد و راهکارها ---
75 اقتصاد مقاومتی مولفه ها، اصول و راهکاره همایش اقتصاد مقاومتی ابعاد و راهکارها ---
76 تاثیر برون سپاری بر امنیت اقتصادی-اجتماع همایش ملی امنیت و صنعت ---
77 شناسایی معیارها و شاخص های مؤثر بر زنجیره ی تامین سبز شرکت های خودروساز در ایران همایش اقتصاد مقاومتی ابعاد و راهکارها ---
78 حمایت از مصرف کالای داخلی: بررسی تطبیقی ایران و کره جنوبی همایش اقتصاد مقاومتی ابعاد و راهکارها ---
79 نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی در اقتصاد مقاومتی همایش اقتصاد مقاومتی ابعاد و راهکارها ---
80 ارزیابی عوامل موثر بر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان های دانش بنیان همایش اقتصاد مقاومتی ابعاد و راهکارها ---
81 Investigation the success factor for implementation of knowledge management in healthcare sector 2014 2014 International Conference on Economics, Accunting, Management and Social Sciences & International Conference on Engin  دریافت فایل Download ---
82 Comparing Data Envelopment Analysis (DEA) and an integrated approach of DEA and Malmquist index (DEA-MI) in evaluation of hospitals performances 1393 1393 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت  دریافت فایل Download ---
83 اندازه گیری میزان چابکی زنجیره تامین شرکت های انبوه ساز مسکن ایران؛ (مطالعه موردی: شرکت انبوه سازان میثاق مر آت) 1391 1391 پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین  دریافت فایل Download ---
84 کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها 1394 1394 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری  دریافت فایل Download ---
85 عوامل موثر بر رضایت مشتریان شرکت در آسان 1394 1394 همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه  دریافت فایل Download ---
86 سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی راهی برای رقابت پذیری سازمانها 1393 1393 دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری ---
87 بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان 2015 2015 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری ---
88 بررسی عملکرد بلند مدت استراتژی های معکوس خرید و فروش سهام دربورس اوراق بهاداری تهران 2015 2015 اولین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار  دریافت فایل Download ---
89 بازاریابی بین المللی و ارتباط آن با فرهنگ 1394 1394 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری  دریافت فایل Download ---
90 سیستم های اطلاعات مدیریت و نقش آن در مدیریت نوین 1394 1394 دومین کنفرانس ملی حسایداری و مدیریت  دریافت فایل Download ---
91 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین 1394 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها  دریافت فایل Download ---
92 تحلیل تأثیر سرمایه های انسانی، اجتماعی و ساختاری بر کارآفرینی 1397 1397 پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
93 ملاحظات استراتژیک در مدیریت زنجیره تأمین پایدار 1397 1397 پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
94 مروری بر عوامل کلیدی همکاری در زنجیره تأمین 1397 1397 پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
95 کاربرد تئوری محدودیت ها در مدیریت زنجیره تأمین 1396 1396 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع  دریافت فایل Download نمایش پیوند
96 بررسی تاثیر ارزش ادراک شده، نفع گرایانه، مصرف لذت جویانه بر رضایت و وفاداری مصرف کننده به واسطه ای برندهای لوکس ایرانی در شهر تهران 1396 1396 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع  دریافت فایل Download نمایش پیوند
97 بررسی مدیریت دانش و نقش آن در یادگیری سازمانی 1396 1396 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع  دریافت فایل Download نمایش پیوند
98 بررسی عوامل مسئولیت اجتماعی سازمانی از نگاه اسلام بر میزان رضایت دانشجویان خارجی 1396 1396 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع  دریافت فایل Download نمایش پیوند
99 تأثیر شکست خدمات بر ریسک و کیفیت درک شده با نقش میانجی اعتبار برند 1397 1397 پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
100 اهمیت پیادهسازی مدیریت منابع سازمان در بستر رایانش ابری 1396 1396 اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
101 بررسی نقش دین در مدیریت سرمایه اجتماعی با نگاهی به رهبری امام خمینی (ره) در جریان انقلاب اسلامی ایران 1397 1397 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
102 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سرمایه فکری در سازمانها (مطالعه موردی: سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین) 1397 1397 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
103 ارائه مدلی برای محاسبه نرخ توقف دستگاه های صنعتی در فرایند مدیریت ماشین آلات 1396 1396 کنفرانس ملی پژوهش های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
104 پیچیدگی سازمانی و مدیریت آن 1397 1397 کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
105 شناخت یاجتماع هیرابطه سرما با تعهدات سازمانی 1396 1396 کنفرانس ملی پژوهش های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
106 مدلسازی کاربردی حوزه ی کنترل موجودی و زنجیره تأمین با رویکردهای آن 1397 1397 هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت در صنایع ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
107 بررسی تاثیر رضایت قیمتی بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره ای اتکا در شهر کرمانشاه) 1396 1396 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رفتار سازمانی عملیاتی پیشرفته 1394 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 نگرشی مدیریتی بر سبک های زندی 1394 1000 یادواره کتاب  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 فرهنگ اختصارات در مدیریت 1395 1000 جهاد دانشگاهی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 لجستیک و حمل و نقل سبز چشم انداز مدیریت زنجیره تامین پایدار 1396 1000 جهاد دانشگاهی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 پیشگامان مدیریت 1384 1000  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 روابط کار و کارآفرینی 1385 1000  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 واژه نامه توصیفی رفتار مصرف کننده و بازاریابی در مدیریت (انگلیسی به فارسی) 1397 جهاد دانشگاهی واحد مازندران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 درآمدی بر نظریه های رسانه و فضای مجازی زمستان 1397 1000 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت بازاریابی تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 بازاریابی بین المللی تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مبانی مدیریت صنعتی تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 بهره وری تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 مدیریت منابع انسانی تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 تئوری سازمان و مدیریت تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 رفتار سازمانی تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تئوری های سازمان و مدیریت پیشرفته تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مدیریت کیفیت و بهره وری تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 بررسی نیروی انسانی در صنعت تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 مدیریت تحول سازمانی تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 رفتار مصرف کننده تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 مبانی سازمان و مدیریت تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 سمینار در مدیریت صنعتی تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 رفتار مصرف کننده تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ارزیابی کیفیت نرم افزارهای ERP با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی 1389 حمید رضا باقرزاده- ارشد ---
2 بررسی وضعیت تولید کشمش زرد در ایران و انتقال تکنولوژی ماشین های تبدیلی جدید جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر سجاد دیبائی اصل-ارشد ---
3 بررسی و تعیین راهکارهای مشارکت شهروندان در ایجاد محله سالم با استفاده از مدلهای MADM در شهر قزوین سید صادق سیاهپوش-ارشد ---
4 بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در غربالگری سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1388 مالک طهوری-ارشد ---
5 بررسی نقش بازاریابی رابطه ای به عنوان راهکاری برای افزایش نرخ موفقیت در پروژه های سیستم اطلاعاتی 1391 حسین مرشد زاده- ارشد ---
6 ارائه چارچوب مدل ترکیبی همترازی استراتژیک فناوری اطلاعات و روش ارزیابی متوازن و اولویت بندی استراتژی ها بر اساس تکنیک تصمیم گیری چند معیاره 1390 مهرداد نظری اصلی- ارشد ---
7 بررسی عوامل تغییر بهره وری در سازمان ها با به کارگیری شاخص مالمکوئیست با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: بیمارستان های تهران) 1390 امین یزدانی کچوئی-ارشد ---
8 شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل موثر بر رضایت مشتری با کمک تکنیک تصمیم گیری چند معیاره در بانک ملی ایران 1390 رضا جمشیدی-ارشد ---
9 کابرد الگوریتم های متاهیوریستیک در مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) تحت شرایط چند محصولی، چند محدودیتی و تخفیف کلی در مدل تولید اقتصادی محسن جباری-ارشد ---
10 ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مطالعه موردی شهر شیراز) رضا رضایی- ارشد ---
11 مطالعه و بررسی سیستم مدیریت اطلاعات دفاتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی محمد صادق بابائی-ارشد ---
12 بررسی عوامل موثر بر استفاده کاربران تلفن همراه از همراه بانک در شبکه بانک صادرات استان البرز، با رویکرد بر TTFوUTAUT 1390 حمید رضا حاجی آخوندی ---
13 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک پاسارگارد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسه مراتبی(AHP) زهره صادقی حسکو- ارشد ---
14 بررسی تاثیر اعتماد عمومی بر پذیرش دولت الکترونیک در شهرستان بویین زهرا 1391 حسین احمدی- ارشد ---
15 بررسی و اولویت بندی موانع موثر در اجرای طرح دورکاری در وزارت صنعت و معدن 1391 علی شقاقی- ارشد ---
16 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوقه در بنگاههای زود بازده در بانک ملی استان قزوین مهسا نظرپور- ارشد ---
17 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شهرداری کرج علی بند عبدی- ارشد ---
18 ارزیابی تاثیر ویژگی های خانوار بر رفتار خرید آنها در پاسخ به فعالیتهای پیشبرد فروش در صنعت خرده فروشی 1391 نعیم خبازیان پور- ارشد ---
19 تعیین رابطه قابلیت فرآیندی و فراساختاری مدیریت دانش با اثر بخشی سازمان در شرکت های خصوصی بیمه هانیه میرزایی- ارشد ---
20 هوش فرهنگی و رابطه آن با عملکرد مدیران صنعتی به منظور ارتقا سطح تولیدملی 1391 محبوبه مجیدی پور- ارشد ---
21 تحلیل پی آمدهای خط مشی عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران و ترسیم آینده های بدیل در افق چشم انداز1430 1394 تقی پارسا مهر- دکتری ---
22 مقایسه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان صف و ستاد درکارکنان بانک ملی شهر قزوین 1392 امید حاجی مومنا- ارشد ---
23 دسته بندی چند معیاره تامین کنندگان با تاکید بر معیارهای توانمندی و تمایل در شرکت شیرآلات شیبه 1392 هاله لشگری- ارشد ---
24 صادرات مجدد زعفران ایران و مشتریان نهایی سیدمحمدعلی اکرمی- ارشد ---
25 شناسایی و اولویت بندی معیارهای کیفیت زندگی کاری پرستاران در بیمارستان های قزوین 1392 حمیده ضرابی- ارشد ---
26 بررسی ارتباط بین استراتژی های کسب و کار، سیستم کنترل مدیریت و عملکرد در شهرک صنعتی استان قزوین مهرداد اسدیان- ارشد ---
27 سنجش رابطه نظام مدیریت مسیر شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان 1392 محمد عرفان- ارشد ---
28 بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رفتار خرید مشتری صنعتی در صنایع دارویی 1392 منیژه اردیخانی- ارشد ---
29 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی گروه های سنی مختلف کارکنان(مطالعه موردی : شرکت داروسازی اسوه) 1393 عبدالخالق رحیمی ---
30 بررسی عوامل وفاداری مشتری ها نسبت به نام های تجاری(مطالعه موردی:شرکت بیمه آسیا) 1392 نرجس ظفری-ارشد ---
31 شناسایی و الویت بندی شاخص های کیفی مؤثر در کاهش ضایعات شرکت موتوژن بااستفاده از تکنیک AHP 1386 مهدی مظفر قراملکی-ارشد ---
32 بررسی موانع توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان 1392 سردار قلندری-ارشد ---
33 بررسی عوامل مؤثر بر واکنش مصرف کنندگان جوان به تبلیغات پیامکی از دیدگاهرفتار اجتماعی هنجاری(مطالعه موردی دانشگاه های شهر قزوین) 1393 آرزو ترابی-ارشد ---
34 بررسی رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کد طرحی پؤوهشی AD050TK0100153 حمید حقیقت-ارشد ---
35 بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان(مطالعه موردی:سازمان تأمین اجنماعی شهرستان رشت) 1393 نوین جاماسبی-ارشد ---
36 بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر بهبود عملکرد کارکنان،مطالعه ی موردی شرکت داروسازی رازک 1392 هانیه مهرعلی-1392 ---
37 بررسی عوامل موثر بر توسعه و انتقال تکنولوژی در صنعت (مطالعه موردی:شرکت شهرک صنعتی البرز قزوین) 1393 سیدمحمد حسینی-ارشد ---
38 پیش بینی تقاضای حامل های انرژی در ایران توسط شبکه های عصبی مصنوعی سید محمدامین خاتمی-ارشد ---
39 بررسی کاربرد سیستم برنامه ریزی کنترل حجم تولیدی دوره در سیستم ساخت سلولی منصور خان محمدی-ارشد ---
40 بررسی نقش هزینه های انتقال بر ارزش درک شده،رضایتمندی و وفاداری مشتریان 1392 مهدی سلیمی-ارشد ---
41 بررسی تاثیر عوامل سیاسی ریسک پذیری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چارچوب بازاریابی بین المللی 1393 مجتبی سعیدی نیا-ارشد ---
42 بررسی تاثیر ویژگی های محصولات با تکنولوژی بالا بر رفتار پذیرش/اجتناب مصرف کنندگان(مطالعه موردی:دانشجویان دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران) رویا یعقوبی-ارشد ---
43 بررسی بازارهای هدف و پیش بینی تقاضای صادرات پسته ایران در بازارهای بین المللی 1392 عاطفه قاسمیان-ارشد ---
44 ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکت ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور(مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار) 1392 رضا رضائی-ارشد ---
45 مطالعه و راه اندازی رصدخانه فرهنگی استان قزوین محمدرحیم عیوضی-ارشد ---
46 بررسی رابطه ی بین ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان کالاهای ایرانی در بازار افغانستان 1394 حمید عزیزی-ارشد ---
47 بررسی تاثیر خرده فروش بر عملکرد محصول جدید (مطالعه موردی:خرده فروشان شهر شیراز) 1394 احمد ایزدی-ارشد ---
48 بررسی عوامل موثر بر اعتماد به برند و تاثیر آن بر اطمینان مصرف کنندگان و وفاداری برند در صنایع لبنی (مطالعه موردی:محصولات لبنی چوپان) 1394 حامد کرمی-ارشد ---
49 بررسی عوامل موثر بر عدم قطعیت استراتژی بازاریابی و تاثیر آن بر آمیزه بازاریابی صادرات(مطالعه موردی:صنایع مواد غذایی) 1394 غلام مصطفی فیاضی ---
50 بهبود عملکرد پرتفوی سهام با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها 1391 احمد هاشمی سیاوشانی-ارشد ---
51 تعاریف و تکنیک های بهره وری 1382 لیلا طاهرخانی-ارشد ---
52 مهندسی همزمان 1383 سکینه برزگر سواسری ---
53 رابطه سودآوری و متغیرهای تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان در آژانس های خدمات مسافرتی شهر مشهد 1394 فاطمه نجفی-ارشد ---
54 طراحی سیستم خبره فازی انتخاب هتل محل اقامت از میان هتل های شهر تهران 1388 کاوه طهماسبی پور-ارشد ---
55 بررسی مقایسه ای تاثیرابعاد بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در بانک های تجاری و تخصصی 1393 مریم صداعی-ارشد ---
56 مدیریت کیفیت جامع 1383 فهیمه مهدوی-ارشد ---
57 بررسی نقش مدیریت دانش در تاثیرفناوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تامین در صنعت کاشی ایران 1393 سیدعلی حسینی-ارشد ---
58 بررسی رفتار مصرف کنندگان اینترنتی در ایرانبر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده 1394 رامین باقرزاده-ارشد ---
59 بررسی توام عوامل کلیدی موفقیت و شکست پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP وتاثیرآن بر عملکرد سازمان های صنعت نفت ایران 1393 کبری سعادتمند-ارشد ---
60 پیش بینی فروش فیلمهای سینمایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در ایران 1393 آرش عبدالهی-ارشد ---
61 بررسی محرک های غیر مالی بر انگیزش کارکنان شرکت ساختمانی آبان هادی زواشکیانی-ارشد ---
62 بررسی تاثیرات قیمت و ضمانت کالاهای مصرفی خانگی بر رفتار مصرف کنندگان کلان شهرهای تهران و اصفهان با رویکرد تئوری سیگنال و عدم تقارن اطلاعات 1393 حسین احتشام نیا-ارشد ---
63 پیش بینی عضویت گروهی تامین کنندگان جدید با استفاده ازتجزیه و تحلیل خوشه ای و تحلیل پوششی_تشخیصی داده ها 1392 علی قاسمی-ارشد ---
64 بررسی عوامل مؤثر بر عدم ترک کار سرمایه های انسانی در اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین 1393 سمیه مرادی-ارشد ---
65 بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر فرار مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده(مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین) 1392 نوشین سهیلی راد-ارشد ---
66 تدوین و بررسی شاخص های بهره وری منابع انسانی در آموزش و پرورش مبتنی بر سند تحول بنیادین(مورد مطالعه ادارات آموزش و پرورش استان قزوین) 1392 حسن اسدزاده نحوی-ارشد ---
67 شناسایی و رتبه بندی چالش های موجود در توسعه دفاتر فناوری اطلاعات ICI روستایی استان قزوین 1390 محمد مرادی لاسکی-ارشد ---
68 بررسی خرید تفننی در بین خریداران فروشگاه های زنجیره ای شهرستان قزوین 1393 مریم کشاورز-ارشد ---
69 بررسی عوامل موثر بر بیگانگی شغلی منابع انسانی در سازمان ها(مورد مطالعه اداره کل امور مالیاتی استان قزوین) 1393 مجید مجیدی-ارشد ---
70 بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان سازمان های دولتی استان قزوین 1393 مجید صوفی نیارک-ارشد ---
71 شناسایی و الویت بندی ابعاد تاثیرگذار هوش رقابتی بر بهبود تمیم گیری در بیمارستان های خصوصی استان قزوین 1393 وهب نصیری-ارشد ---
72 بررسی علل شکاف بین مشتریان از عملکرد اداره پست استان قزوین 1392 اکبر پورمظاهری-ارشد ---
73 بررسی عوامل تاثیر گذار بر استفاده از فناوری اطلاعات با رویکرد انگیزشی مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی استان قزوین 1394 علیرضا باجلان-ارشد ---
74 شناسایی و اولویت بندی استانداردهای شرایط احراز شغل با رویکرد فصل اول قانون تحول اداری دولت(مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی استان قزوین) 1394 حمید دهقان نژاد-ارشد ---
75 آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستانهای دولتی استان قزوین در سال 93 1393 مهدی رسولی-ارشد ---
76 تاثیر ابعاد ارزش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: بانک های کشاورزی استان قزوین) 1394 عذری آبشت-ارشد ---
77 بررسی کاربرد مدیریت فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد سازمان (مطالعه موردی در سازمان بازرسی کل کشور-اداره کل استان قزوین) 1393 مصطفی نیکجا-ارشد ---
78 بررسی اثرات مشارکت کارکنان در ارتقا سرمایه فکری در عرصه فکر و اندیشه و تحقق اهداف سازمانی حمید کاظمی-ارشد ---
79 بررسی عوامل محدود کننده ورود فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش استان قزوین در راستای برنامه تحول اداری زینب میرزاعلی محمدی-ارشد ---
80 بررسی موانع ایجاد پایگاههای اطلاعاتی در سازمانها با رویکرد فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 40 (مورد مطالعه دستگاههای اجرایی استان قزوین) اکرم ابهری قوسی-ارشد ---
81 بررسی عوامل موثر بر بهبود استانداردهای کیفیت خدمات در دستگاه های دولتی با رویکرد فصل پنجم قانون تحول اداری دولت فرهنگ مدرس-ارشد ---
82 بررسی علل عدم تمایل مشتریان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک بارویکرد فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری (مورد مطالعه اداره سازمانهای دولتی استان قزوین) الهه بابااولادی-ارشد ---
83 بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و انتقال دانش در سازمان ها(مورد مطالعه سازمان بهزیستی استان قزوین) 1394 مهدی مراد حاصل کومله-ارشد ---
84 بررسی موانع استقرار سیستم نظام مالیات الکترونیک در سازمان امور مالیاتی با رویکرد مواد 38 و 40 قانون تحول اداری دولت(مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی استان قزوین) اکرم آشوری ها-ارشد ---
85 شناسایی و اولویت بندی موانع شفاف سازی صورتهای مالی سازمانها(مورد مطالعه شعب بانک تجارت استان قزوین) محمد فرضی-ارشد ---
86 ارائه مدلی به منظور ارزیابی تبدیل خواسته های مشتری به مشخصات فنی معادل در محصول با استفاده ازQFD فازی و MCDM فازی( زهرا مظلومی-ارشد ---
87 بررسی نحوه تناسب اوقات فراغت - کارکنان دانشگاه پیام نور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور تهران) هاله بابک-ارشد ---
88 شناسایی عوامل اثرگذار بر بهره وری کارکنان 1393 محسن استاد اسمعیل-ارشد ---
89 بررسی ارتباط بین اقدامات مدیریت کیفیت جامع بر چابکی سازمان 1393 حسن رمزی فرد-ارشد ---
90 بررسی عوامل بازدارنده اشتغال زنان در مشاغل مدیریتی(مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی استان قزوین 1392 فریده صفیعی-ارشد ---
91 بررسی تطبیقی استراتژی های مالی و پیشنهاد استراتژی مناسب در دوران رکود اقتصادی در شرکت های شهر صنعتی البرز 1392 معصومه عالمی-ارشد ---
92 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه در ادارات امور مالیاتی در استان قزوین) 1392 امیر نوری کشتکار-ارشد ---
93 بررسی نقش فرهنگ اخلاق حرفه ای بر بهبود عملکرد کارکنان سازمان ها (مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی شهرستان بویین زهرا) 1392 علی علیزاده-ارشد ---
94 بررسی تاثیر سازمان های یادگیرنده بر بهبود عملکرد سازمانها( مورد مطالعه: اداره کل بیمه سلامت شهرستان زنجان) 1393 محمدتقی رجبی-ارشد ---
95 بررسی تاثیر سطح تحصیلی مودیان مالیاتی بر تمکین مالیاتی (مطالعه موردی مودیان مالیاتی شهر قزوین) 1393 محمدصادق پیروی-ارشد ---
96 بررسی تاثیر ابعاد هوش فرهنگی بر حل تعارضات سازمانی (مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین) 1393 روح الله کشاورز-ارشد ---
97 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در شرایط عدم قطعیت مطالعه موردی سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین خلیل قربانی-ارشد ---
98 شناسایی و اولویت بندی موانع گزارشگری حسابداری منابع انسانی در سازمانهای دولتی (مورد مطالعه سازمان بهزیستی استان قزوین) امیر باقری-ارشد ---
99 بررسی موانع ایجاد پایگاه های ارائه خدمات در دستگاه های دولتی کشور بر اساس فصل اول قانون تحول اداری دولت مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی استان سمیه کشاورز مهرزاد-ارشد ---
100 بررسی رابطه میان تمرکز با تعهد سازمانی 1387 سیدمجید خورشیدی-ارشد ---
101 بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر توسعه صادرات کشور (مطالعه موردی : محصولات باغی) 1392 سمیه زارعی-ارشد ---
102 بررسی تاثیر خرده فروش بر عملکرد محصول جدید (مطالعه موردی: خرده فروشان شهر شیراز) 1394 احمد ایزدی-ارشد ---
103 برسسی عملکرد تسهیلات خود اشتغالی ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان قزوین 1382 نوید صاحبی-ارشد ---
104 بررسی موانع اجرای حسابرسی محیط زیست توسط دیوان محاسبات کشور در دستگاه های دولتی ایران علی غفاری-ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون آموزشی 1368 1370 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 رئیس دانشکده 1373 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 رئیس مرکز کارآفرینی 1368 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 مدیرکل سازمان بازرگانی 1372 1373 اداره کل بازرگانی قزوین ---
5 رئیس اداره آموزش و پرورش 1359 1361 آموزش و پرورش استان زنجان ---
6 مدیرگروه مدیریت صنعتی 1370 1373 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 سرپرست موسسه 1388 تاکنون آموزش عالی علامه مجلسی ---
8 مدیرگروه مدیریت صنعتی 1396 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
9 کفیل گروه جامعه شناسی 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم اجتماعی در سال 1397 1397 رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم اجتماعی در سال 1396 1396 رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم اجتماعی در سال 1395 1395 رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 استاد نمونه آموزشی سال 1391 1391 رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 استاد نمونه آموزشی سال 95-1394 95-1394 رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند