۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات عربی
  • تاریخ تولد : 1339
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 831
  • شماره تلفن دفتر : 8371600
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : pasha@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1365 1369 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1369 1372 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری 1372 1376 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الهیات دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 مجتمع علوم اسلامی کوثر نمایش پیوند
3 ادبیات فارسی - صرف و نحو حوزه علمیه مجد نمایش پیوند
4 سیوطی - مغنی الادیب حوزه علمیه شهید بهشتی نمایش پیوند
5 سیوطی حوزه علمیه ولیعصر (عج) نمایش پیوند
6 77 تاکنون دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
7 74 86 دانشگاه مذاهب اسلامی نمایش پیوند
8 78 88 دانشگاه علوم قرآنی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نگاهی به کاربرد حرف فاء در زبان عربی مجله دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
2 نگاهی به کاربرد کلمه حتی در زبان عربی مجله دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
3 نقد ترجمه آقای دکتر ابراهیمی از کتاب جواهر البلاغه مرکز تحقیقات و مطالعات علوم انسانی نمایش پیوند
4 نگاهی به تضمین نحوی در زبان عربی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان نمایش پیوند
5 تجلی زیباییهای مجاز در نامه های امام علی (ع) مجله پژوهشهای اسلامی دانشگاه باهنر کرمان نمایش پیوند
6 بررسی تطبیقی یاس و ناامیدی در اشعار فروغ فرخزاد و نازک الملائکه نشریه ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان نمایش پیوند
7 نقد و بررسی دو کتاب البیان ابن الانباری و املائ عکبری لسان مبین نمایش پیوند
8 نظره عابره علی مقدره ابن هشام النحویه فی شرحه علی قصیده بانت سعاد للکعب سال سوم، شماره 6، 1391 فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عربی) نمایش پیوند
9 عبدالوهاب البیاتی و حافظ شیرازی شماره 3، بهار 90 فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عربی) نمایش پیوند
10 جلوه های نوآوری در شعر عدی بن زید عبادی شماره 24 پاییز 1391 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه نمایش پیوند
11 تجلیات المفارقه التصویر بین معروف الرصافی و مهدی اخوان ثالث شماره16،سال4، 1393 کاوش نامه ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
12 خدمات ترجمه ای عبدالوهاب عزام به ادب فارسی و عربی شماره 8 ، سال1392،3 پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
13 سیمای اصحاب کسا در آیینه اشعار شیخ احمد وائلی شماره12، سال 4، 1392 لسان مبین نمایش پیوند
14 تجلیات المفارقه التصویریه بین معروف الرصافی و مهدی اخوان ثالث سال 4،شماره 16، 1393 کاوش نامه ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
15 تحلیل عناصر نقشمند در انسجام بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی (بررسی موردی سوره های قمر، رحمن، واقعه) سال 4، شماره7، 1394 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن نمایش پیوند
16 بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی شماره 38، 1395 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه نمایش پیوند
17 تحلیل گفتمان انتقادی خطبه زیاد بن ابیه معروف به الخطبه البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف شماره11، پاییز و زمستان 1394 پژوهشنامه نقد ادب عربی نمایش پیوند
18 بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی شماره 38، 1395 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه نمایش پیوند
19 تحلیل آواشناختی سجع در قرآن کریم از منظر انسجام بخشی به متن شماره2، تابستان 1395 پژوهش های ادبی- قرآنی نمایش پیوند
20 توسیع و استعاره در روند تحول معنایی واژگان قرآن کریم (با تاکید بر آراء علامه طباطبایی) شماره 3 یال 6،پاییز 1397 پژوهش های ادبی - قرآنی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند ابی الفداء؛ شهید الادب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجا شماره 49 ،سال 14 ،زمستان 1397 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه نمایش پیوند
22 معادل یابی مقوله های فولکلور ایرانی: بررسی موردی ترجمة عربی نون والقلم جلال آل احمد شماره 20 ،سال 9،بهار1398 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
23 تحلیل گفتگوی حضرت موسی و فرعون در سایه مربع ایدئولوژیک ون دایک شماره2 فسال 8،پاییز 1398 پژوهش های زبانشناختی قرآن نمایش پیوند
24 بررسی بعد معنایی هنجار گریزی صرفی در دو سوره انعام و اعراف شماره3 ،سال 7،پاییز1398 پژوهش های ادبی - قرآنی نمایش پیوند
25 بررسی تطبیقی گذرایی و فرایندها در زبان عربی و انگلیسی شماره 35،سال 12،تابستان 1399 زبان پژوهی نمایش پیوند
26 بررسی تطبیقی موسیقی شعر شاعران مقاومت عرب و افغانستان( مورد پژوهی مجموعه شعری کزهر اللوز او ابعد محمود درویش و از آتش از ابریشم قهار عاصی زمستان 1400 کاوش نامه ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
27 تحلیل الخطاب النقدی تزکیرا علی منهج فیرکلاف (خطب هاشم بن عبد مناف نموذجا) زمستان 1400 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 المعجم الابسط (فرهنگ عربی - عربی) 1388 رهبان نمایش پیوند
2 صرف (1) مرداد 1386 دانشگاه پیام نور - تهران نمایش پیوند
3 صرف (2) دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
4 صحیح و معتل (ویراستاری) 1385 مدرسه نمایش پیوند
5 ویراستاری علمی کتاب نحو6 شهریور1395 پیام نور نمایش پیوند
6 ویراستاری علمی کتب صحیح و معتل 1385 مدرسه نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر ترجمه دفتر پشتیبانی انقلاب اسلامی 69 76 نمایش پیوند
2 مدیر ترجمه فرماندهی نصر 1369 1376 نمایش پیوند
3 مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 1380 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 سردبیر فصلنامه لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 مدیر مسئول فصلنامه -پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند