• دانشکده : علوم و تحقیقات اسلامی
  • گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
  • درجه علمی :
  • آخرین مدرک تحصیلی : رسانه ها
  • تاریخ تولد : 1349/10/1
  • صندوق پستی : 288
  • شماره اتاق : 634
  • شماره تلفن دفتر : 0281837133
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : rasooli.r@yahoo.com

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه وحکمت اسلامی 1368 1373 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه وحکمت اسلامی 1373 1375 دانشگاه تربیت مدرس ---