• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 690
  • شماره تلفن دفتر : 1390
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : shpayrovi@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1365 1369 دانشگاه بیرجند ---
2 کارشناسی ارشد 1369 1372 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری 1373 1377 دانشگاه تربیت معلم ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد 1379 ---- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 دکتری 1387 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 جبر جابجایی و جبر همولوژی مقالات و کتب مربوط به دو موضوع فوق ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Finiteness of local cohomology modules defined by a pair of ideals 2013 2013 Comm. in Algebra نمایش پیوند
2 تعمیمی از مدول های کوهن-مکولی با استفاده از تورشن تئوری 1997 1997 Honam Math Journal ---
3 Lower bounds for local cohomology modules defined by a pair of ideals 2015 2015 Algebra coll. نمایش پیوند
4 زنجیرهای کاهش یافته اتومیک از مدول های آرتینی 1998 1998 Southeast Asian Bulletin of Mathematics ---
5 درباره ی تحلیل های انژکتیو مدول ها 1999 1999 Algebra Colloquium ---
6 رشته مایر- ویتوریس و ارتباط آن با تورشن تئوری 2000 2000 Bulletin of Korean Mathematical Society ---
7 ساختمان پوش یکدست مدول های آرتینی 2002 2002 Journal of Korean Mathematical Society ---
8 ساختمان پوش یکدست مدول های انژکتیو 2003 2003 Mathematicum Colloquium ---
9 تحلیل یکدست و منیمال برای مدول های آرتینی 2005 2005 Algebra Colloquium ---
10 اعداد باس مربوط به مدول های با بعد گرنشتاین صفر 2007 2007 BDUJ ---
11 اعداد باس مربوط به مدول های با بعد گرنشتاین متناهی 2008 2008 International Journal of Algebra ---
12 ضرب تانسوری همبافت ها 2010 2010 International Journal of Algebra ---
13 مدول هایی که مقسوم علیه های صفر خیلی کم دارند 2010 2010 Comm in Algebra ---
14 آرتینی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی نسبت به دو ایده ال 2010 2010 Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 35 (4) (2012), 877-883. ---
15 Two absorbing Submodules 2009 2009 Coll. Algebra 19 (2012) 913-920 ---
16 Two absorbing ideals 2012 2012 International Mathematical Forum, Vol 7, no. 6, 265-271 ---
17 Two absorbing ideals in commutative rings 2012 2012 Bull. Malays. Math. Sci. Soc. to appear ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Flat resolution of injective modules 1380 1380 13- سمینار جبر ایران ارومیه ---
2 On the bass numbers of modules with Gorenstein dimension zero 1386 1386 18- سمینار جبر ایران ذامغان ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه مقدماتی اعداد 1384 1500 سایه گستر ---
2 معادلات دیفرانسیل معمولی 1385 1500 سایه گستر ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معادلات دیفرانسیل 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 ریاضی عمومی 3 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مبانی ریاضیات 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 نظریه اعداد 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 جبر 1 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 جبر2 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 جبر 3 1377 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جبر جابجایی 1 1379 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 جبر همولوژی 1379 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 جبر پیشرفته 1379 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 گروه های متناهی 1380 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 جبر جابجایی 2 1387 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 جبر همولوژی 2 1387 --- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 اعداد باس مربوط به مدول های با بعد گرنشتاین متناهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ---
2 دنباله مایر - ویتوریس و ارتباط آن با نظریه تابدار(Torsion Theory) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 پوشش یکدست مدول ها دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 ایده ال های دو جذب کننده 1389/07/01 1390/10/01 دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 اعداد باس مربوط به مدول های کوهمولوژی موضعی 1391/3/1 --- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 خواص دوگان اعداد باس 1380/07/01 1381/11/29 یاور ایرانی- کارشناسی ارشد ---
2 وجود پوشش یکدست برای مدول ها 1381/07/01 1382/04/10 اکبر عظیمی-کارشناسی ارشد ---
3 بعد گرنشتاین مدولهای متناهی مولد 1382/07/01 1383/09/11 مریم روستایی-کارشناسی ارشد ---
4 مدولهای با بعد پروژکتیو متناهی و تعمیمی از قضیه اسلندر 1384/07/01 1385/06/29 سیده مریم موسوی مجد- کارشناسی ارشد ---
5 کاتگوری مدول های با بعد گرنشتاین صفر 1384/07/01 1385/06/29 مریم حجتی - کارشناسی ارشد ---
6 کران های پایین برای اعداد بتی توسیع های خاص 1384/07/01 1385/11/19 افسانه طاهر خانی- کارشناسی ارشد نمایش پیوند
7 ساختمان یک حلقه گرنشتاین خاص 1385/07/01 1386/07/10 ساناز آشوری-کارشناسی ارشد ---
8 بعد گرنشتاین مدول ها روی مورفیسم ها 1385/07/01 1386/07/10 مهری سادات میر فخار-کارشناسی ارشد ---
9 تعمیم بعد کرول برای مدول ها 1386/07/01 1387/10/01 زهره یعقوبلو-کارشناسی ارشد ---
10 ساپورت کوهمولوژی موضعی 1386/07/01 1387/10/01 ربابه مهرابی-کارشناسی ارشد ---
11 مقسمو علیه های اول و ماکزیمال در حلقه های حسابی 1387/07/01 1388/07/12 زهرا چگینی مراد فرد شاد-کارشناسی ارشد ---
12 خواص جبری خمینه های ریمانی با نقص همگنی کوچک 1387/07/01 1388/10/14 مهدی راشدی- کارشناسی ارشد ---
13 حلقه های چند جمله ای پواسون 1387/07/01 1388/08/20 مهدی کاظمی پور-کارشناسی ارشد ---
14 ایده آل های خطی مولفه ای 1387/07/01 1387/07/12 خدیجه دوست صمغی- کارشناسی ارشد ---
15 اعداد بتی مدول های Zn-مدرج 1387/07/01 1387/08/20 محمود کرمی- کارشناسی ارشد ---
16 ساختار مدول های کوهن-مکالی تعمیم یافته دنباله ای 1388/07/01 1389/10/01 سمیرا محمدی-کارشناسی ارشد ---
17 ویژگی هم متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی 1388/07/01 1389/06/30 سکینه بابایی خمارکی -کارشناسی ارشد ---
18 مدول های کوهمولوژی موضعی نسبت به دو ایده آل 1388/07/01 1387/10/01 زهرا حسینی- کارشناسی ارشد ---
19 بعد گرنشتاین مدول ها 1389/07/01 1390/07/06 زهرا رحیمی ملایی - کارشناسی ارشد ---
20 کوچکترین اعداد بتی مدرج و ایده آل های پایدار 1389/07/01 1390/12/01 ساناز کیوان- کارشناسی ارشد ---
21 مدول های شبه QGP-انژکتیو 1390/07/01 1391/06/06 رقیه بهرام نژاد-کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ریاضی 81/09/25 83/09/25 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 مدیر گروه ریاضی 83/09/25 84/10/03 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیر گروه ریاضی 85/19/10 86/19/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مدیر گروه گروه ریاضی 89/01/24 90/03/23 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 رئسس دانشکده علوم پایه 1388/03/19 1391/04/31 دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جبر 1 دوره کارشناسی ریاضی ---
2 جبر جابجایی 1 دوره کارشناسی ارشد ریاضی ---
3 جبر همولوژی 1 دوره کارشناسی ارشد ریاضی ---