۱۶ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد : 1352
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 697
  • شماره تلفن دفتر : 33901397
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : vafa@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اندازه گیری و برآورد خطا دی 1395 دانشگاه امام، گروه فیزیک  دریافت فایل Download ---
2 اندازه گیری و برآورد خطا بهمن 1395 بنیاد نخبگان قزوین، طرح دوست علمی  دریافت فایل Download ---
3 اندازه گیری و برآورد خطا ......... (جلسه اول از بخش اول) شهریور 1396 18امین کنفرانس آموزش فیزیک ایران (شهریور 96 - تبریز)  دریافت فایل Download ---
4 نیرو و ناگفته های قوانین نیوتن (بدفهمی ها در شناخت نیروها) 97/6/4 97/6/4 دانشگاه بین المللی امام خمینی (کنفرانس فیزیک ایران1397)  دریافت فایل Download ---
5 بدفهمی ها در شناخت نیروها . (مقاله کوتاه) 97/6/4 97/6/4 دانشگاه بین المللی امام خمینی (کنفرانس فیزیک ایران1397)  دریافت فایل Download ---
6 برآورد خطا در اندازه گیری های مکرر 97/6/4 97/6/4 دانشگاه بین المللی امام خمینی (کنفرانس فیزیک ایران1397)  دریافت فایل Download ---
7 اندازه گیری و برآورد خطا ------ (مراجع مفید)  دریافت فایل Download ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Sunspots: Thermal and magnetic structure; Fine-structure ---
2 پیوندهای مفید  دریافت فایل Download ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 در وبگاه معرفی شده بر اساس نام جستجو فرمایید: Hamedivafa, H نمایش پیوند
2 در وبگاه معرفی شده بر اساس نام جستجو فرمایید: "author:"Hamedivafa,Hashem نمایش پیوند
3 Structure of proper motions in a sunspot penumbra Summer 2015 Volume 2, Issue 1, Page 39-57 Iranian Journal of Astron. & Astrophys نمایش پیوند
4 A study on Ca II 854.2 nm emission in a sunspot umbra using a thin cloud model Spring 2016 Volume 3, Issue 1, Page 25-45 Iranian Journal of Astron. & Astrophys نمایش پیوند
5 The dependence of the magnetic field strength of a sunspot umbra on its intensity and brightness temperature Autumn 2017 Volume 4, Issue 2, Page 79-95 Iranian Journal of Astron. & Astrophys نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اخترفیزیک - (سازوکار تابش)  دریافت فایل Download ---
2 تمرین (قدر ستاره ای)  دریافت فایل Download ---
3 اخترفیزیک - (نجوم کروی 1) تمرین های مشخص شده در بعضی از صفحات 98/9/18  دریافت فایل Download ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فایل پروپوزال  دریافت فایل Download ---
2 سمینار - موضوع: پل نوری (درخشان)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 سمینار - موضوع: جریان اورشد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 سمینار - موضوع: مدل نیمسایه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 سمینار - موضوع: جریان های فراصوتی در خورشید آرام  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 پارامترهای استوکس (1)  دریافت فایل Download ---
7 پارامترهای استوکس (2)  دریافت فایل Download ---
8 آشنایی با آی دی ال  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 آشنایی با آی دی ال  دریافت فایل Download ---
10 مباحث ویژه (خورشید) 2  دریافت فایل Download ---
11 مباحث ویژه (خورشید) 4  دریافت فایل Download ---
12 مباحث ویژه (خورشید) 5  دریافت فایل Download ---
13 مباحث ویژه (پردازش تصویر) 2  دریافت فایل Download ---
14 مباحث ویژه (پردازش تصویر) 3  دریافت فایل Download ---
15 مباحث ویژه (پردازش تصویر-داده های spot.sav granule.sav)  دریافت فایل Download ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دستورکار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 1398-99 پاییز دانشجویان کارشناسی تمام رشته ها  دریافت فایل Download ---
2 دستورکار آزمایشگاه فیزیک پایه 2 1398-99 پاییز دانشجویان کارشناسی تمام رشته ها  دریافت فایل Download ---
3 آز ف1: گزارشکار آزمایش اول 1397-98 همه تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---
4 آز ف1: گزارشکار آزمایش دوم 1397-98 همه تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---
5 آز ف1: گزارشکار آزمایش سوم 1397-98 همه تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---
6 آز ف1: گزارشکار آزمایش چهار 1397-98 همه تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---
7 آز ف1: گزارشکار آزمایش پنج 1397-98 همه تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---
8 نرم افزار CurveExpert Basic 1.4 با نصب و کاربری ساده دانشجویان برای دریافت آن میتوانند به اینجانب نیز مراجعه نمایید. نمایش پیوند
9 برگه ترسیم میلیمتری 10x8y تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---
10 برگه ترسیم میلیمتری 10x12y تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---
11 برگه ترسیم نیمه لگاریتمی ; log-mm graph تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---
12 برگه ترسیم تمام لگاریتمی 1d2d تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---
13 برگه ترسیم تمام لگاریتمی 2d2d تمام دانشجویان  دریافت فایل Download ---