• دانشکده : علوم اجتماعی
  • گروه آموزشی : حقوق
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1346
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 810
  • شماره تلفن دفتر : 0281837161
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : abdali@soc.ikiu.ac.ir

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق 1365 1369 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 1370 1374 تهران - دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری حقوق خصوصی 1374 1380 تهران - دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق مدنی 4، حقوق مدنی 5، حقوق مدنی 8، آیین دادرسی مدنی 1الی 3، فلسفه حقوق 1378 1390 ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی ---
2 مسئولیت مدنی ---
3 تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اجرای حقوق اخلاق 1380 مجله علمی-پژوهشی مدرس ---
2 اثر قراردادهای نامشروع 1384 مجله علمی-پژوهشی مدرس ---
3 مبانی اجتماعی هنجارهای حقوقی شریعت 1385 مدرس  دریافت فایل Download ---
4 جایگاه عنصر معنوی در مسئولیت مدنی با رویکرد تطبیقی 1389 مجله علمی-پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز  دریافت فایل Download ---
5 اعتبار حقوقی و هنجارمندی حقوق 1389 مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای حقوق تطبیقی  دریافت فایل Download ---
6 جایگاه اخلاق در تحلیل اقتصادی حقوق 1389 مجله علمی-پژوهشی نامه مفید ---
7 بررسی مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران 1385 پژوهشنامه علوم انسانی ---
8 بررسی ماهیت حقوق از دیدگاه مکاتب حقوق طبیعی و اثبات گرایی حقوقی مدرس ---
9 قلمرو و مبانی مسئولیت ناشی از تولید(مطالعه تطبیقی) 1390 مجله علمی-پژوهشی حقوقی دادگستری ---
10 بررسی تطبیقی بیمه اجباری وسیله نقلیه با نگاه تحلیل اقتصادی حقوق 1390 1391 مجله علمی-پژوهشی نامه مفید نمایش پیوند
11 بررسی شیوه های حمایت از قرارداد در تحلیل اقتصادی حقوق(مطالعه تطبیقی) 1391 پژوهش های حقوق تطبیقی  دریافت فایل Download ---
12 چیستی و چرایی فلسفه حقوق 1391 مطالعات فلسفی حقوق(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نمایش پیوند
13 رویکردی حق - بنیاد به مفهوم خطر 1391 پژوهش نامه اندیشه های حقوقی  دریافت فایل Download ---
14 روش شناختی تحلیل اقتصادی حقوق مطالعات حقوقی شیراز ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رویه و آیین دادرسی مدنی 1385 2000 نیک اندیش ---
2 درامدی بر فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی 1388 1000 انتشارات مجد ---
3 رویکردهای حقوقی و رهیافت های فراحقوقی 1391 میزان ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق مدنی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 حقوق مدنی 4 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 حقوق مدنی 5 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 حقوق مدنی 8 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 آیین دادرسی مدنی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 آیین دادرسی مدنی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 آیین دادرسی مدنی 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 حقوق مدنی 4 دانشگاه علم و فرهنگ ---
9 حقوق مدنی 5 دانشگاه علم و فرهنگ ---
10 فلسفه حقوق دانشگاه بین امللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آیین دادرسی مدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 مسئولیت مدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 فلسفه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 مسئولیت مدنی دانشکده الهیات دانشگاه تهران ---
5 آیین دادرسی مدنی دانشگاه تربیت مدرس ---
6 حقوق مدنی 1 دانشگاه آزاد واحد مرکز ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اصل سرعت در دادرسی حقوقی، موانع و رویکردها مهدی زحمتکش ---
2 بررسی تطبیقی قاعده استاپل و تاسیسات مشابه در فقه و حقوق ایران ایمان قدرتی ---
3 اداره و ارزیابی دلیل در دعاوی حقوقی رضا دلیر ---
4 جایگاه اصول و قواعد دادرسی مدنی در نظام دادرسی مدنی ایران مهشید جوادی طالش ---
5 بررسی تطبیقی مسئولیت سبب های متعدد در ورود خسارت در حقوق ایران و انگلیس رسول فتحعلی پور امندانی ---
6 بررسی تطبیقی مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران و انگلیس فریدون محمدی ---
7 ماهیت گزاره های حقوقی و ارتباط آن با واقعیت از دیدگاه مکتب حقوق طبیعی و اندیشه اسلامی علی صدری اتابک ---
8 بررسی تطبیقی نظریه محض در حقوق ایران و حقوق عرفی وحید رضا نجیبی ---
9 بررسی مبنا و جایگاه مسئولیت تضامنی در مسئولیت مدنی اکبر روستا ---
10 بررسی جایگاه علل موجهه در مسئولیت مدنی مهدی عسگری ---
11 اداره ادله حاصل از طرق نامشروع 1389 شهرام گودرزی ---
12 اثر انحلال قرارداد منشاء دین بر عقود تبعی حواله و ضمان 1390 فرشته گرویی - ارشد ---
13 بررسی جایگاه معیار کارایی اقتصادی در نظام مسئولیت مدنی ایران 1391 مهران عبدی - ارشد ---
14 بررسی وضعیت حقوق کودک طبیعی در نظام حقوقی ایران و افغانستان ارشد ---
15 نقد و بررسی آیین و رویه دادرسی در دادگاههای خانواده ارشد - سلگی ---
16 بررسی اصل جبران خسارت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری میثم چگینی ---
17 قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی اراضی در نظام حقوقی ایران 1392 لیلا هاشمی ---
18 بررسی تطبیقی نظام مالی خانواده در حقوق ایران و افغانستان 1392 بتول فیاض ---
19 حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین در نظام حقوقی ایران ، افغانستان و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیضی علیه زنان بتول رضایی ---
20 بررسی مسئولیت مدنی کارگزاران بورس افسانه پریزان ---
21 اعتبار استاد رسمی و علل زوال آن 1393 فتح اله عطاردی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حقوق 77 79 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 مدیر گروه حقوق 87 89 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مدیر کل دفتر حقوقی 43 84 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---