۲ اسفند ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : روانشناسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 849
  • شماره تلفن دفتر : 8371668
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : shams@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1352 1358 دانشگاه شهید بهشتی ---
2 لیسانسیات 1365 1371 دانشگاه استکهلم سوئد ---
3 دکترا 1371 1372 دانشگاه استکهلم سوئد ---
4 فوق دکترا 1373 1374 موسسه مونل وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا-امریکا ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی و کارشناسی ارشد 1374 1377 گروه روان شناسی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی 1375 1377 دانشگاه پیام نور، واحد تهران ---
3 کارشناسی 1384 1386 دانشگاه الزهرا ---
4 روان شناسی تجربی، احساس و ادراک، روان شناسی فیزیولوژیک، آمار توصیفی، آمار استنباطی، انگیزش و هیجان، تفاوتهای فردی، روان شناسی عمومی،پژوهشهای عملی انفرادی،تجربی ارشد، انگیزش و هیجان ارشد و آمار پیشرفته ارشد 1387 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ”مطالعه تاثیر اضطراب زبان خارجی بر یادگیری زبان خارجی در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان شهر تهران“. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مطالعه سبکهای یادگیری در دانشجویان گروههای مختلف علوم انسانی، علوم پایه و معماری و رابطه سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی و جنسیت دانشگاه بین امللی امام خمینی (ره) ---
3 بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر ابهر دفتر تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان. ---
4 مطالعه سبکهای یادگیری دانش‌آموزان یک زبانه و دوزبانه و رابطه آن با جنسیت و پیشرفت تحصیلی“. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش تهران ---
5 بررسی و مقایسه میزان شیوع اختلالهای رفتاری در کودکان والدین معتاد و کودکان والدین غیر معتاد شهر قزوین“. معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان قزوین ---
6 هنجاریابی آزمون رفتار انطباقی ABS-RC:2. . پژوهشکده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ---
7 بررسی مقایسه‌ای چگونگی اختلالات شخصیتی نوجوانان بزهکار در فرهنگ ما و ویژگیهای مطرح شده برای این گروه در فرهنگهای دیگر“. پژوهشکده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ---
8 بررسی میزان شیوع و عوامل مؤثر بر همسر آزاری جسمی- روانی نسبت به زنان متأهل شهر تهران“. پژوهشکده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ---
9 بررسی روند قبولی در کنکور و عوامل آموزشی و غیر آموزشی موثر بر آن. سازمان آموزش و پرورش استان قزوین. ---
10 بررسی مقایسه‎ای اختلالات روانی و کیفیت زندگی در چهار گروه افراد معتاد مبتلا به ایدز، معتاد غیر مبتلا به ایدز، غیر معتاد مبتلا به ایدز و سالم. پژوهشکده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شمس اسفندآباد، حسن، صدرالسادات، سید جلال و امامی پور، سوزان (1383). شناسایی اختلالات رفتاری در کودکان دارای پدر معتاد 1382 1383 فصلنامه علمی- پژوهشی توانبخشی، پاییز و زمستان 1383. ---
2 دهقان، علیرضا، شمس اسفند‎آباد، حسن، صدرالسادات، سید جلال (1383). تحلیل وضعیت اجتماعی – اقتصادی و مشارکت دانشجویان علوم پزشکی در نهادهای مشارکتی دانشجویی. 1382 1383 مجله علمی – پژوهشی طب و تزکیه،1383، شماره 55. ---
3 صدرالسادات، سید جلال، شمس اسفندآباد، حسن و امامی پور، سوزان. شیوه‎های فرزند پروری و کارکرد خانواده‏ در خانواده‏های کودکان بد سرپرست، خانواده‏های کودکان دارای اختلالات رفتاری و خانواده‏های کودکان عادی. 1383 1384 مجله علمی- پژوهشی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی شهر کرد. فصلنامه، دوره 7، شماره 2، تابستان 1384. ---
4 شمس اسفندآباد، حسن، امامی پور، سوزان، صدرالسادات، سید جلال (1383). همسر آزاری و عوامل مؤثر بر آن در زنان متأهل. 1382 1383 مجله علمی – پژوهشی توانبخشی، دوره پنجم، شماره سوم، پاییز 83. ---
5 امامی پور، سوزان، شمس اسفندآباد، حسن، صدرالسادات، سید جلال، نژاد نادری، سمیرا، بررسی مقایسه‎ای اختلالات روانی و کیفیت زندگی در چهار گروه افراد معتاد مبتلا به ایدز، معتاد غیر مبتلا به ایدز، غیر معتاد مبتلا به ایدز و سالم. 1386 1387 فصلنامه علمی- پژوهشی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی شهر کرد، 69 دوره 10، شماره 1» بهار 1387. ---
6 شمس اسفندآباد، حسن، نژاد نادری، سمیرا (بهار 88). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد / غیر معتاد شهر کرمان 1387 1388 فصلنامه ی علمی - پژوهشی مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهراء ---
7 Sadrosadat, S.j. & Shams Esfandabad, H. (2005) A comparative study of the attitudes towards suicide among Swedish and Persian high school students 2004 2005 Psychological Research, 8, 84-94. ---
8 Shams Esfandabad, H. & Emamipour, S. (2008). The study of learning styles in middle school monolingual and bilingual students and its relationship with educational achievement and gende 2007 2008 Quarterly Journal of Educational Innovations, 22, 47-56. ---
9 شمس اسفند آباد، حسن. منابع ایجاد استرس در مدیران. 1376 1377 کار و جامعه. شماره 22. اردیبهشت 1377. صفحات 40 تا 45. ---
10 شمس اسفندآباد، حسن. الگوهای تعاملی بین نوزادان نابینا، ناشنوا و والدین آنها. 1378 1379 نشریه تخصصی روانشناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). پاییز 1379. صفحات 49 تا 54. ---
11 شمس اسفند آباد، حسن. امامی پور، سوزان. مطالعه تاثیر اضطراب زبان خارجی بر یادگیری زبان خارجی در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان شهر تهران. 1379 1380 پژوهش. فصلنامه پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، شماره پنجم، بهار و تابستان 1380 ---
12 شمس اسفند‌آباد، حسن، (1380). تاثیرات اعتیاد والدین بر سلامت روانی کودک. 1379 1380 نشریه کاوش، شماره دوم، تیر ماه 1380. ---
13 صدرالسادات، سید جلال، شمس اسفند‌آباد، حسن و امامی‌پور، سوزان (1381). مقایسه رفتارتطبیقی افراد عادی با افراد کم توان ذهنی. 1380 1381 فصلنامه پژوهشی توانبخشی، سال سوم، شماره هشتم و نهم، بهار و تابستان 1381. ---
14 امامی‌پور، سوزان، شمس اسفند‌آباد، حسن (1382). بررسی مقایسه‎ای عزت نفس در دانش‎آموزان عادی و نابینا. 1380 1382 فصلنامه علمی- پژوهشی مددکاری اجتماعی، شماره 14-15. ---
15 شمس اسفند آباد، حسن و امامی پور، سوزان (1382) بررسی شیوع اختلال رفتاری در دانش‎آموزان مقطع ابتدایی شهر ابهر. 1381 1382 فصلنامه پژوهشی توانبخشی، بهار 82. ---
16 شمس اسفند‎آباد، حسن، امامی پور، سوزان (1383). مطالعه سبکهای یادگیری در دانشجویان رشته های علوم انسانی، علوم پایه و معماری و رابطه بین سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی و جنسیت. 1382 1383 فصلنامه پژوهشهای روانی – تربیتی دانشگاه تربیت معلم، سال اول، تابستان 83. ---
17 شمس اسفندآباد، حسن، امامی پور، سوزان، صدرالسادات، سید جلال (1383). مطالعه سبکهای یادگیری و رابطه بین سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی و جنسیت در دانش‎آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر زنجان. 1382 1383 فصلنامه مددکاری اجتماعی. سال سوم، شماره 18 و 19. تابستان و پاییز 1383. ---
18 Shams Esfandabad, H. (1987). Cutaneous thermal sensation. 1986 1987 Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm ---
19 Shams Esfandabad, H. (1987). The effect of heat radiation on the human face... 1986 1987 Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 680 ---
20 Hogman, L. & Shams Esfandabad, H. (1988). Pyridine odor detectability and the effective thereshold. . 1987 1988 Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 683 ---
21 Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). The reliability of the method of constants stimuli for determining human irritation detection thresholds. .. 1992 1993 Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 775 ---
22 Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). Individual differences in odor and irritation detection for pyridine. . 1992 1993 Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 776 ---
23 Shams Esfandabad, H. (1993). A method of bisensory detection applied jointly for two odorous irritants. . 1992 1993 Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 778 ---
24 Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). Detection and identification of odorous irritants by human observers.. . 1992 1993 Reports from the Department of Psychology, University of Stockholm, No. 779 ---
25 Shams Esfandabad, H. & Emamipour, S. (2008). The study of learning styles in middle school monolingual and bilingual students and its relationship with educational achievement and gender. . 2007 2008 Quarterly Journal of Educational Innovations, 22, 47-56 ---
26 Shams Esfandabad, H. (2007). Loneliness in young children. A Quarterly . 2006 2007 Journal of Welfare and Rehabilitation Sciences., 1 (2), 38-41 ---
27 Adl, A. F., Shams Esfandabad, H., Sadrolsadat, S.J. (2007). A study on the effects of incarceration of mothers on physical, social, and psychological characteristics of their children. A Quarterly . 2006 2007 Journal of Welfare and Rehabilitation Sciences, 1(1), 50-56 ---
28 Sadrolsadat, S.J., Shams Esfandabad, H, Sadrolsadat, L. (2007). Treatment approaches for child abuse and neglect: A review of the literature. 2006 2007 A Quarterly Journal of Welfare and Rehabilitation Sciences, 1(1), 38-49 ---
29 Sadrosadat, S.j. & Shams Esfandabad, H. (2005) A comparative study of the attitudes towards suicide among Swedish and Persian high school students. . 2004 2005 Psychological Research, 8, 84-94 ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 - شمس اسفند‎آباذ، حسن (1380). مقایسه رفتار رانندگی در رانندگان ایرانی و رانندگان سوئدی. 1379 1380 کنفرانس سالانه مهندسین ترافیک، تهران ---
2 - شمس اسفند‎آباد، حسن (1381). مطالعه سبکهای یادگیری در دانش‎آموزان دوزبانه ترک و یک زبانه فارس. . 1380 1381 اولین کنگره سراسری روانشناسی ایران ---
3 امامی پور سوزان، وجدانی، افشین و شمس اسفند‎آباد، حسن (1384). مقایسه همسر‎آزاری در مردان معتاد و غیر معتاد. 1384 1385 اولین سمینار رویکردی نوین به کلیات پیشگیری و درمان اعتیاد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ---
4 شمس اسفند‎آباد، حسن، نژاد نادری، سمیرا و عبدی، کیانوش (1384). بررسی اختلالات روانی در افراد معتاد و غیر معتاد. 1383 1384 اولین سمینار رویکردی نوین به کلیات پیشگیری و درمان اعتیاد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ---
5 شمس اسفند‏آباد، حسن و محمدی حاصل، کورش (1385). معرفی روشی جدید برای بررسی جانبی شدن مغز و تاثیر آن در کارکرد زبان زنان و مردان. 1384 1385 دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران. تهران. ---
6 امامی پور، سوزان و شمس اسفند‎آباد، حسن (1385). بررسی تفکر کلیشه ای نسبت به جنس در دانش‎آموزان و دانشجویان دختر و پسر. . 1384 1385 دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران ---
7 شمس اسفند‎آباد، حسن، امامی پور، سوزان (1385). همسر آزاری و عوامل مؤثر بر آن در مراجعین زن دادگاه های خانواده در شهر تهران. . 1384 1385 دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده، اردیبهشت 1385 ---
8 شمس اسفند‎آباد، حسن، امامی پور، سوزان( 1385). بررسی عوامل موًثر بر موفقیت دختران در کنکور. . 1384 1385 همایش ملی “زنان و چالشهای پیش رو”. ایلام. آبان 85 ---
9 آهنگران زهرا، شمس اسفند آباد، حسن، قبادی، وحیده (1386). بررسی میزان مطلوبیت اجتماعی در چهار گروه کودکان نابینا، ناشنوا، کم توان ذهنی و عادی. 1385 1386 دومین همایش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، 28 – 29 آذرماه 1386. ---
10 حسن پور، لیلا، شمس اسفندآباد، حسن (1386). مقایسه ادراک دیداری – حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری با کودکان عادی. 1385 1386 دومین همایش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، 28 – 29 آذرماه 1386. ---
11 شمس اسفندآباد، حسن، نژاد نادری، سمیرا. (1386). بررسی کیفیت زندگی و علائم روانی در بین جوانان مبتلا به ایدز و جوانان سالم. 1385 1386 همایش بهداشت روانی دوران رشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین. اسفند 86. ---
12 متین نژاد، اعظم ، شمس اسفندآباد، حسن (1386). بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با بزهکاری و مقایسه سبک های مقابله با بحران در نوجوانان بزهکار با مادران آنها. 1385 1386 همایش پیشگیری وضعی از بزهکاری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکو (اسفند 86). ---
13 شمس اسفندآباد، حسن، حسینی، سمیه سادات (1386). مقایسه میزان هوش هیجانی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار. 1385 1386 همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان. دنشگاه شیرلز. ---
14 شمس اسفندآباد، حسن، متین نژاد، اعظم (1386). بررسی تاثیر رفتارهای پرخاشگرانه و بزهکارانه بر پرداختن به بازیهای خشن کامپیوتری. 1385 1386 همایش بازیهای رایانه ای و اثرا ت روانی – اجتماعی آنها. 14 – 15 اسفند .86 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). ---
15 نژاد نادری، سمیرا، متین نژاد، اعظم، شمس اسفند آباد، حسن (1387). بررسی کیفیت زندگی و احساس تنهایی بین دانشجویان دختر خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین. 1386 1387 چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.(18 و 19 اردبیشت ماه 1387، دانشگاه شیراز. ---
16 کاظمی، بهروز، شمس اسفندآباد، حسن (1387). بررسی رابطه بین باروهای غیر منطقی، نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پسر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). 1386 1387 چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.(18 و 19 اردبیشت ماه 1387، دانشگاه شیراز. ---
17 شمس اسفندآباد، حسن، حسین آباد، ناهید (1388). بررسی تأثیر شرکت در برنامه آموزش حساسیّت (رویارویی) بر سلامت عمومی زنان مطلّقه. 1387 1388 اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. تهران دانشگاه الزهراء. ---
18 شمس اسفندآباد، حسن، نژاد نادری، سمیرا. (1388). بررسی مقایسه ای تنهایی عاطفی و اجتماعی بین زنان و مردان مطلقه. 1387 1388 اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. تهران دانشگاه الزهراء. ---
19 شمس اسفندآباد، حسن، شریفی، سمیه (1388). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سلامت عمومی در مردان معتاد. 1387 1388 نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوء مصرف مواد. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ---
20 Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1992). Humans as discerners of odor and irritation. In: G. Borg & G. Neely (Eds.), Fechner Day ’92. Stockholm: . 1991 1992 International Society for Psychophysics, 1992, pp. 21-26 ---
21 Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1992). A bisensory method for detection of odorous irritants. In: G. Borg & G. Neely (Eds.), Fechner Day ’92. Stockholm: . 1991 1992 International Society for Psychophysics, 1992, pp. 26-31 ---
22 Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). A bisensory testing procedure suitable for odorous irritants and emissions from building materials. In: J. K. J. Jaakkola, R. Ilmarinen, & o. Seppanen (Eds.), Indoor Air ’93. Vol. 1: Health effect. Helsinki 1992 1993 Indoor Air ’93, pp. 107 – 112 ---
23 Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1993). On detection and identification of odorous irritants by human observer. In: A. Garriga-Trillo, P. R. Minon, C. Garcia-Gallego, P. Lubin, J.M. Merino, & A. Villarino (Eds). 1992 1993 Fechner Day ‘93. Palma de Mallorca, Spain: International Society for Psychophysics, 1993, pp. 29-34 ---
24 John C. Baird, Berglund, B. & Shams Esfandabad, H. (1994). Longitudinal assessment of sensory reactions in eyes and upper airways of staff in a sick building. 1993 1994 Environment International, 20, 2, pp. 141- 160 ---
25 Shams Esfandabad, H. (1999). Odor and Irritation dtection of formaldehyde by human observers. . 1998 1997 Journal of Psychology and Education (Quarterly Journal of the Faculty of Psychology and Education, Tehran, Iran) 4, 1, ---
26 Amini, B., Shams Esfandabad, H., & Bolandian, H. (2002). Urban Transportation system management: An Energy Saving Plan in Qazvin, Iran 2001 2002 ICTTS Conference, China, 2002 ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عزت نفس و روشهای افزایش آن در افراد با نیازهای ویژه 1380 2000 انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ---
2 روان شناسی تجربی. 1382 3000 انتشارات سمت ---
3 روان شناسی تفاوتهای فردی 1384 1000 انتشارات سمت ---
4 سبکهای یادگیری و شناختی (نظریه ها و آزمونها) 1386 1000 انتشارات سمت ---
5 انگیزش و هیجان. رابرت ای فرانکن: ترجمه شمس اسفندآباد و همکاران 1384 2600 نشر نی ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روان شناسی تجربی، احساس و ادراک، روان شناسی فیزیولوژیک، آمار توصیفی، آمار استنباطی، انگیزش و هیجان، تفاوتهای فردی، روان شناسی عمومی،پژوهشهای عملی انفرادی 1374 تا کنون دانشگاههای تهران، پیام نور، الزهرا و امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تجربی انگیزش و هیجان و آمار پیشرفته یاد گیری و روان شناسی عمومی 1374 تا کنون دانشگاههای تهران و امام خمینی (ره) ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مسئول شاخه روان شناسی و علوم تربیتی 1381 1382 جهاد دانشگاهی، دفتر مرکزی تهران ---
2 سردبیر فصلنامه علمی – پژوهشی علوم بهزیستی و توانبخشی 1385 تا کنون مرکز مشاوره رهنما ---
3 مدیر گروه روان شناسی 1387 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه و پژوهشگر نمونه دانشگاه، 4 بار سکه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 سکه و لوح - پژوهشگر برتر سکه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ---
3 سکه و لوح - پژوهشگر برتر سکه سازمان آموزش و پرورش استان زنجان ---