• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم سیاسی
  • تاریخ تولد : 1343
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 109
  • شماره تلفن دفتر : 33901732
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ghasemi@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی علوم سیاسی 1366 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 1370 دانشگاه تهران ---
3 دکتری علوم سیاسی 1380 دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ابعاد جشنواره ها و جوایز مهم فرهنگی جهان 1388 ژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات –پژوهشکده ارتباطات ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه استفاده از منابع و پایگاههای الکترونیکی Elsevier, ProQuest, Springer, & OUP 7/3/86 یکروزه 8ساعت معاونت پژوهشی دانشگاه (کتابخانه مرکزی) ---
2 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروههای آموزشی 17/11/90 یکروزه8ساعت معاونت آموزشی دانشگاه ---
3 کارگاه علمی "آشنایی با فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری در سازمانهای فرهنگی بین المللی" 29/6/90 یکروزه 8ساعت پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات ---
4 دوره آموزشی آموزش مهارتهای استفاده از کامپیوتر (مهارتهای مبانی IT ، ویندوز، Word ، اینترنت) زمستان 1382 60ساعت سازمان تکتا وابسته به صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ---
5 دوره آموزشی آموزش مهارتهای استفاده از کامپیوتر (مهارت پاور پوینت) بهار 1384 20ساعت انستیتو ایز ایران ---
6 دوره آموزشی آموزش مهارتهای استفاده از کامپیوتر (مهارت اکسس) بهار 1384 26 ساعت انستیتو ایز ایران ---
7 دوره آموزشی آموزش مهارتهای استفاده از کامپیوتر (مهارت اکسل) بهار 1384 26 ساعت انستیتو ایز ایران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استراتژی امریکا در خلیج فارس 1371 فصلنامه سیاست دفاعی ---
2 برداشتهای متفاوت از امنیت ملی 1372 فصلنامه سیلست دفاعی ---
3 موانع رشد همگرایی در خاورمیانه 1372 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ---
4 کنترل تسلیحات غیر متعارف : ضرورتها و موانع 1372 فصلنامه سیاست دفاعی ---
5 اقتصاد امنیت ملی 1372 فصلنامه سیاست دفاعی ---
6 تاثیرات منطقه ای سیاستهای دولت جدید اسرائیل 1376 فصلنامه سیاست دفاعی ---
7 عملیات روباه صحرا وسه هدف عمده امریکا 1377 فصلنامه ندا ---
8 تاثیر حمله امریکا به افغانستان بر خاورمیانه 1380 فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی ---
9 پست صهیونیسم وتاثیر ان براسرائیل 1387 فصلنامه سیاست ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ---
10 اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس: یک فراورده و دو دیدگاه آذر و دی 87 اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال 20، شماره 3 و4 ---
11 نقش نخبگان درفرایند تصمیم سازی وتصمیم گیری 1383 فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی ---
12 کارکرد برنامه های سیاسی درصدا وسیما 1383 ماهنامه افق (ش 53-52 ) ---
13 اشغال عراق وتاثیرآن برمنافع امنیتی اسرائیل 1384 فصلنامه مطالعات دفاعی وامنیتی شماره 42 ---
14 سازمان ملل متحد بازیگری با نقشهای متفاوت 1385 ماهنامه زمانه - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ---
15 جایگاه رسانه در مهندسی فرهنگی 1386 ماهنامه زمانه –پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ---
16 تاکتیکهای نظامی اسرائیل در جنگ 33روزه لبنان بهار 1387 فصلنامه مطالعات منطقه ای، سال نهم، شماره 2 ---
17 همبستگی ملی در کتب درسی دوره ابتدایی شهریور 87 موسسه مطالعات ملی ---
18 آموزش علوم سیاسی آموزش قدرت محور تیر87 دانشگاه تهران: انجمن علوم سیاسی ایران ---
19 تاثیر نظام بین المللی بر واگرایی ملنها در حوزه ایران فرهنگی دی 87 فصلنامه مطالعات ملی ---
20 تحولات ژئوپلتیک در حوزه خزر و تغییر نقش قدرتهای بزرگ 1390 فصلنامه ژئوپلتیک ---
21 جهانگرایی در اندیشه و آثار سعدی 1391 فصلنامه مطالعات ملی ---
22 عوامل ساختاری ناکارآمدی ارتش شاهنشاهی در جلوگیری از سقوط نظام سلطنتی پائیز 88 پژوهشنامه علوم سیاسی ---
23 ماهیت تصنعی و تحمیلی دولت اسرائیل 1382 فصلنامه مطالعات منطقه ای ---
24 منطقه گرایی: گریز از ملی گرایی و آمادگی برای جهان گرایی 1388 ---
25 ازخاورمیانه جدید تا خاورمیانه بزرگ (بررسی الگوی رفتاری امریکا در خاورمیانه براساس طرح خاورمیانه بزرگ ) 1385 قاله ( مقاله برگزیده چهادهمین جشنواره بین الملی مطبوعات) ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر انقلاب اسلامی بر آموزش و پژوهش علوم سیاسی 1386 وضعیت آموزش علوم سیاسی -انجمن علوم سیاسی ایران- دانشگاه تهران ---
2 امام خمینی (ره ) و احیاء روند همگرایی در جهان اسلام 1386 همایش امام خمینی و سیاست خارجی – دفتر مطالعات وزارت امورخارجه ---
3 آموزش روابط بین الملل :تحول در موضوع، تکامل در آموزش تیر 87 انجمن ایرانی روابط بین الملل ---
4 The Impacts of Globalization On International Relations خرداد 87 مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی در مالزی ---
5 Legitimizing Violence For Preventing Violence اسفند 1385 :International Seminar On Coping With Violence In Today's World-India-Patalia ---
6 تاثیر همکاریهای اقتصادی بر فرایند امنیت در منطقه خلیج فارس مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس(دانشگاه تهران و وزارت امور خارجه ) ---
7 ایده خاورمیانه بزرگ وتزلزل درمبانی مشروعیتهای سنتی 1384 مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس ---
8 منطقه گرایی و جهانی شدن : تقابل یا تعامل 1382 همایش منطقه گرایی در عصر جهانی شدن ---
9 ماهیت تصنعی وتحمیلی اسرائیل و پیامدهای ان 1382 فصلنامه مطالعات منطقه ای (مرکز مطالعات خاورمیانه ) ---
10 کارکرد رسانه ها در جنگ نرم همایش رسانه و جنگ نرم ( تهران، خرداد 90) ---
11 نقش صدا و سیما در همبستگی ملی اسفند 1386) همایش نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی (تهران ---
12 تاثیر دین بر هویت ملی ایرانیان همایش الگوی هویت اسلامی ایرانی در چشم انداز 1415 ---
13 کارکرد علوم سیاسی در مطالعات آینده پژوهی 1389 ایران سیاست آینده شناسی ---
14 Iran's Middle East Policy After the Islamic Revolution 2010 International Conference on Islamic Revolution in Iran at the Dawn of Its Fourth Decade ---
15 بررسی تطبیقی تأثیرات سیاست جنگ با تروریسم با سیاست ائتلاف برای صلح در خلیج فارس 1381 سیزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس در پرتو دگرگونی های جهانی و تحولات منطقه ای ---
16 موانع شکل گیری سیاست دوستی در خاورمیانه 1392 هفتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ---
17 جهانی شدن و جنبش های اسلامی 1390 همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن ---
18 تاثیر تحولات آسیا بر نظام بین الملل 1382 دوازدهمین همایش بین المللی خلیج فارس ---
19 آموزش علوم سیاسی: آموزش قدرت محور 1387 همایش بررسی وضعیت آموزش علوم سیاسی در ایران ---
20 منطقه گرایی: گریز از ملی گرایی و آمادگی برای جهان گرایی 1388 همایش مطالعات منطقه ای: بنیادهای نظری و کاربرد آن برای ایران ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عوامل ساختاری بحران امنیتی در اسرائیل پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی1388 ---
2 پایه ها و پیامدهای صهیونیسم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1392 ---
3 بررسی ابعاد جشنواره ها و جوایز مهم فرهنگی جهان پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات1389 ---
4 (تالیف فصلی از کتاب )Iran & the World Cambridge Scholars Publishing _2010 ---
5 Violence: Impact & Interventionran (فصلی از کتاب ) Atalantic 2008 ---
6 امنیت خلیج فارس دانشگاه امام حسین 1372 ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تاثیر همکاریهای اقتصادی برفرایند امنیت در منطقه خلیج فارس 89/10/19 معاونت پژوهشی دانشگاه ---
2 پروژه مبانی صهیونیسم 1384 پژوهشکده فرهنگ و اندیشه ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی تطبیقی نقش قدرت های بزرگ در شکل گیری و روند دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی 1387/02/23 کارشناسی ارشدـ کرمی محمد ---
2 تروریسم بین المللی و تاثیر آن بر نظام بین المللی بعد از فروپاشی نظام دو قطبی 1387/04/17 کارشناسی ارشد ـ خاندایی قمصری مجتبی ---
3 بررسی عوامل موثر بر جهت گیری سیاست خارجی دولت های خاتمی و احمدی نژاد 1388/08/18 کارشناسی ارشد ـ صحرائیان عبدالمجید ---
4 بحران اوستیای جنوبی و تاثیر آن بر روابط بین الملل 1388/12/17 کارشناسی ارشد ـ طاهری شکرالله ---
5 تاثیر تحولات کردستان عراق بعد از سقوط صدام بر گرایشات قوم کرد در ایران 1388/12/17 کارشناسی ارشد ـ پوریا آمنه ---
6 نقش احزاب در ثبات سیاسی 1388/12/17 کارشناسی ارشد ـ امینی مجید ---
7 بررسی تحولات اندونزی در دوره اصلاحات 1389/08/24 کارشناسی ارشد ـ میکائیل کیکی ---
8 سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از یازده سپتامبر با تاکید بر سیاست دموکراسی سازی 1389/08/24 کارشناسی ارشد ـ رحیمی ---
9 عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در اشغال عراق از سو.ی آمریکا 1389/08/24 کارشناسی ارشدـ ذبیحی محمدرضا ---
10 تاثیر جهانی شدن بر مفهوم شهروندی 1390/09/28 کارشناسی ارشد ـ کاظم پور لقمان ---
11 بررسی مساله کرکوک در تحولات نظام فدرال عراق بعد از سقوط صدام 1390/10/26 کارشناسی ارشد ـ کاک حمد محمد ---
12 تاثیر فن آوری اطلاعات بر امنیت بین الملل 1390/09/21 کارشناسی ارشد ـ پرتو فتح الله ---
13 یونسکو و حفظ تنوع فرهنگی و زبانی در جهان - جالشهای پیش رو 1391/03/08 کارشناسی ارشد ـ صالحی ندا ---
14 نظام امنیتی مطلوب در خلیج فارس از دیدگاه جمهوری اسلامی 1390/12/22 کارشناسی ارشد ـ سرابی لیلا ---
15 عوامل موثر در فرآیند دولت سازی در افغانستان (2001-2012) 1391/04/12 کارشناسی ارشد ---
16 سیاست انرژی ایالات متحده آمریکا در اقلیم کردستان عراق ( 2003 – 2012 ) 1391/08/29 کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیرگروه علوم سیاسی 1382 1392 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مدیر گروه مطالعات سازمانهای فرهنگی بین المللی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات- پژوهشکده روابط فرهنگی بین الملل ---
3 مدیرگروه آموزشی آینده پژوهی 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 رئیس مرکز پژوهشی آینده پژوهی 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 گروه برتر آموزشی دانشگاه 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 گروه برتر پژوهشی دانشگاه 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 گروه برتر پژوهشی دانشگاه 1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 پژوهشگر منتخب دانشگاه 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 پژوهشگر منتخب دانشگاه 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 قاله ( مقاله برگزیده چهادهمین جشنواره بین الملی مطبوعات) 1385 جشنواره بین المللی مطبوعات ـ وزیر ارشاد ---