• دانشکده : علوم اجتماعی
  • گروه آموزشی : حسابداری
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد :
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : rezazadeh@soc.ikiu.ac.ir

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1364 1368 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد 1371 1374 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکترا 1375 1381 دانشگاه علامه طباطبایی ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1374 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد 1381 1384 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارشناسی ارشد 1385 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 دکتری 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تغییرات سود، ریسک و قیمت سهام شرکتها پیرامون تاریخ عرضة سهام جدید 1375 بررسی های حسابداری ---
2 قانونها و قانونمانندهای حسابداری 1377 بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
3 زمینة فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران 1382 مطالعات حسابداری ---
4 شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی حسابرسی و نحوة تأثیر آنها 1385 دانش و پژوهش حسابداری ---
5 عوامل مؤثر بر تغییر حسابرسان در شرکت های ایرانی 1386 مطالعات حسابداری ---
6 بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان ... بهار 1387 بررسی های حسابداری و حسابرسی  دریافت فایل Download ---
7 رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی زمستان 1387 بررسی های حسابداری و حسابرسی  دریافت فایل Download ---
8 رابطه ی بین دقت پیش بینی سود و بازده اولیه ی سهام شرکت های جدید الورود ... نیمه اول 1389 پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی  دریافت فایل Download ---
9 تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی پاییز 1389 تحقیقات حسابداری  دریافت فایل Download ---
10 نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی بهار 1390 دانش حسابداری  دریافت فایل Download ---
11 پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش بینی سودآوری بهار 1390 بررسی های حسابداری و حسابرسی  دریافت فایل Download ---
12 بررسی موانع اجرای حسابرسی محیط زیست توسط دیوان محاسبات کشور در دستگاه های دولتی ایران از دیدگاه مدیران و حسابرسان بهار 1390 فصلنامه دانش حسابرسی  دریافت فایل Download ---
13 حسابداری علم است یا فن؟ آذر و دی 1392 حسابرس (دو ماهنامه)  دریافت فایل Download ---
14 شناسایی عوامل موثر بر تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود 1392 پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی بخشی قیمت سهام 1393 پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 چرخة عمر شرکت و هزینة سرمایة سهام 1395 پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 تأثیر تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی بر محافظه‌کاری حسابداری 1394 دانش حسابداری مالی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 بررسی تأثیر کمیتة حسابرسی بر گزارشگری مالی 1396 پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابرسی عملیاتی: یک ضرورت ملی 1382 هشتمین همایش سراسری حسابداری ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه های حسابرسی 1395 2000 ترمه ---
2 حسابرسی: مبانی نظری و مفاهیم 1385 2200 ترمه ---
3 مکاتب فکری حسابداری 1396 1000 اندیشه‌های گوهربار نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابرسی 1 و 2 1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 روش تحقیق و مأخذ شناسی 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابرسی پیشرفته 1382 دانشگاه تربیت مدرس(از سال 1382 تا 1385) و دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تئوریها و تحقیقات حسابرسی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 روش تحقیق پیشرفته 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 گزارشگری مالی بین المللی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی رابطة بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیر منتظره جریان نقدی 1387 پاییز 1388 مهدی نیکجو - ارشد ---
2 بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387 پاییز 1388 جعفر حیدریان – ارشد ---
3 بررسی نقش پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودآوری 1387 1388بهار حبیب اله گروسی - ارشد ---
4 رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در صورت های مالی 1385 1386 عبداله آزاد - ارشد ---
5 بررسی رابطة بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384 تابستان 1385 محمدزادگان - ارشد ---
6 بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایران بهار 1384 زمستان 1384 ایرج اصغری - ارشد ---
7 بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان ... 1384 1385 ایرج دوانی پور – ارشد ---
8 عوامل مؤثر بر تغییر حسابرسان در شرکت های ایرانی 1383 1384 کمال زارعی مروج - ارشد ---
9 شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی حسابرسی و نحوة تأثیر آنها 1383 1384 نیما بسنده - ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حسابداری 1379 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی 1381 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 1387 مهر 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق: روش شناسی علوم قیاسی (لطف الله نبوی، 1369) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
2 روش تحقیق: آزمون تجربی ارقام سود حسابداری (بال و براون، 1968) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری  دریافت فایل Download ---
3 روش تحقیق: نمونه پروپوزال برای پایان نامه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
4 روش تحقیق : مروری بر تحقیقات تجربی عدم تقارن اطلاعاتی و افشای اطلاعات حسابداری (هیلی و پاله پو، 2001) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
5 تئوری حسابرسی: اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی (لیندا دی‌انجلو، 1981) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
6 تئوری حسابرسی: سلسله بحثهای پروفسور تئودور لیمپرگ (از 1922 تا 1949) در باب مسئولیت اجتماعی حسابرس (همراه با چند مقاله مربوط) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
7 پرسشنامة سنجش ارزش‌های مرتبط با کار (فرهنگ) هافستد محققان حسابداری و مدیریت  دریافت فایل Download ---
8 روش تحقیق: مروری بر تحقیقات آرشیوی حسابرسی (مارک دی‌فاند و ژیایینگ ژانگ، 2013) دانشجویان دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---