• دانشکده : علوم اجتماعی
  • گروه آموزشی : حسابداری
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد :
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : rezazadeh@soc.ikiu.ac.ir

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1364 1368 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد 1371 1374 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکترا 1375 1381 دانشگاه علامه طباطبایی ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1374 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد 1381 1384 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارشناسی ارشد 1385 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 دکتری 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تغییرات سود، ریسک و قیمت سهام شرکتها پیرامون تاریخ عرضة سهام جدید 1375 بررسی های حسابداری ---
2 قانونها و قانونمانندهای حسابداری 1377 بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
3 زمینة فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران 1382 مطالعات حسابداری ---
4 شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی حسابرسی و نحوة تأثیر آنها 1385 دانش و پژوهش حسابداری ---
5 عوامل مؤثر بر تغییر حسابرسان در شرکت های ایرانی 1386 مطالعات حسابداری ---
6 بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان ... بهار 1387 بررسی های حسابداری و حسابرسی  دریافت فایل Download ---
7 رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی زمستان 1387 بررسی های حسابداری و حسابرسی  دریافت فایل Download ---
8 رابطه ی بین دقت پیش بینی سود و بازده اولیه ی سهام شرکت های جدید الورود ... نیمه اول 1389 پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی  دریافت فایل Download ---
9 تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی پاییز 1389 تحقیقات حسابداری  دریافت فایل Download ---
10 نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی بهار 1390 دانش حسابداری  دریافت فایل Download ---
11 پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش بینی سودآوری بهار 1390 بررسی های حسابداری و حسابرسی  دریافت فایل Download ---
12 بررسی موانع اجرای حسابرسی محیط زیست توسط دیوان محاسبات کشور در دستگاه های دولتی ایران از دیدگاه مدیران و حسابرسان بهار 1390 فصلنامه دانش حسابرسی  دریافت فایل Download ---
13 حسابداری علم است یا فن؟ آذر و دی 1392 حسابرس (دو ماهنامه)  دریافت فایل Download ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابرسی عملیاتی: یک ضرورت ملی 1382 هشتمین همایش سراسری حسابداری ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه های حسابرسی 1395 2000 ترمه ---
2 حسابرسی: مبانی نظری و مفاهیم 1385 2200 ترمه ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابرسی 1 و 2 1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 روش تحقیق و مأخذ شناسی 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابرسی پیشرفته 1382 دانشگاه تربیت مدرس(از سال 1382 تا 1385) و دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تئوریها و تحقیقات حسابرسی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 روش تحقیق پیشرفته 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 گزارشگری مالی بین المللی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی رابطة بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیر منتظره جریان نقدی 1387 پاییز 1388 مهدی نیکجو - ارشد ---
2 بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387 پاییز 1388 جعفر حیدریان – ارشد ---
3 بررسی نقش پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودآوری 1387 1388بهار حبیب اله گروسی - ارشد ---
4 رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در صورت های مالی 1385 1386 عبداله آزاد - ارشد ---
5 بررسی رابطة بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384 تابستان 1385 محمدزادگان - ارشد ---
6 بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایران بهار 1384 زمستان 1384 ایرج اصغری - ارشد ---
7 بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان ... 1384 1385 ایرج دوانی پور – ارشد ---
8 عوامل مؤثر بر تغییر حسابرسان در شرکت های ایرانی 1383 1384 کمال زارعی مروج - ارشد ---
9 شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی حسابرسی و نحوة تأثیر آنها 1383 1384 نیما بسنده - ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حسابداری 1379 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی 1381 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 1387 مهر 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق: روش شناسی علوم قیاسی (لطف الله نبوی، 1369) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
2 روش تحقیق: آزمون تجربی ارقام سود حسابداری (بال و براون، 1968) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری  دریافت فایل Download ---
3 روش تحقیق: نمونه پروپوزال برای پایان نامه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
4 روش تحقیق : مروری بر تحقیقات تجربی عدم تقارن اطلاعاتی و افشای اطلاعات حسابداری (هیلی و پاله پو، 2001) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
5 تئوری حسابرسی: اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی (لیندا دی‌انجلو، 1981) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
6 تئوری حسابرسی: سلسله بحثهای پروفسور تئودور لیمپرگ (از 1922 تا 1949) در باب مسئولیت اجتماعی حسابرس (همراه با چند مقاله مربوط) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---
7 پرسشنامة سنجش ارزش‌های مرتبط با کار (فرهنگ) هافستد محققان حسابداری و مدیریت  دریافت فایل Download ---
8 روش تحقیق: مروری بر تحقیقات آرشیوی حسابرسی (مارک دی‌فاند و ژیایینگ ژانگ، 2013) دانشجویان دکترای حسابداری  دریافت فایل Download ---