۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات عربی
  • تاریخ تولد : 1340
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 831
  • شماره تلفن دفتر : 02833901631
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m_mirhosini89@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی علامه طباطبایی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری دانشگاه تهران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقد ومقایسه تصویر پردازی(تشبیه) هنری در شعر عاشورایی فارسی وعربی لسان مبین نمایش پیوند
2 استقامت وپایداری در قرآن" ادبیات پایداری نمایش پیوند
3 برخی از ویژگی های برجسته شعر اعشی لسان مبین نمایش پیوند
4 خاستگاه سنت تاریخی تحفیظ در عصر ظهوراسلام وپس از آن پژوهشهای اسلامی نمایش پیوند
5 اثر الثقافه الفارسیه فی شعر ابن هانی الاندلسی اضا ات نقدیه نمایش پیوند
6 "اعشای تغلبی و اعشای همدان در مقایسه با اعشای کبیر لسان مبین نمایش پیوند
7 الحضور الایرانی فی شعر ابی تمام الطایی لسان مبین نمایش پیوند
8 بررسی تطبیقی زهدیات ابونواس و سنایی ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
9 بررسی بازتاب فرهنگ وتمدن های مختلف در شعر اعشی وتاثیر این تمدن ها بر شعر او پژوهش های نقدوترجمه زبان وادبیات عربی نمایش پیوند
10 معنا شناسی تکرار در سوره مبارکه مریم ادبیات دینی نمایش پیوند
11 التنکیر وجمالیاته البلاغیه فی نهج البلاغه (الحکم انموذجیا الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه نمایش پیوند
12 بررسی ترجمه های صورخیال در دو خطبه الجهاد والملاحم نهج البلاغه پژوهش های ترجمه در زبان وادبیات عربی نمایش پیوند
13 نگاهی به موسیقی شعر اعشی مجله اللغه والادب العربی، نمایش پیوند
14 تحلیل ساختاری قسم در قرآن پژوهش های قرانی در ادبیات نمایش پیوند
15 زیبایی شناسی اسلوب حکیم در قرآن (بررسی موردی ده جز میانی قرآن پژوهش های ادبی- قرآنی نمایش پیوند
16 شرایط اجتماعی وفرهنگی شیعیان در هند امروز مطالعات سیاسی جهان اسلام نمایش پیوند
17 معرفی ونقد روش ایزوتسو در کتاب مفاهیم اخلاقی- دینی در قرآن مجید پژوهشنامه معارف قرآنی نمایش پیوند
18 تحلیل ساختار قسم در قرآن( ۱۰ جز میانی) لسان مبین نمایش پیوند
19 سبک شناسی کارکرد عوامل آوایی در انسجام بخشی به خطبه های نهج البلاغه فصلنامه النهج نمایش پیوند
20 نظره تحلیلیه حول تجلیات الخطاب السردی فی القرآن الکریم" مجله جامعه الانبار للغات والاداب نمایش پیوند
21 نقد ساختاری اشعار علامه سید محمد حسین فضل الله با تکیه بر چندین قصیده شعری دیوان فی دروب السبعین اضائ ات نقدیه نمایش پیوند
22 قرائت حفص در ترجمه های کهن فارسی قران کریم مطالعات ترجمه قرآن وحدیث نمایش پیوند
23 تحلیل معنایی واژه مراوده در قرآن کریم وبررسی ترجمه های آن آموزه های قرآنی نمایش پیوند
24 تحمل قرائات در مصحف امام،علل وآثار آن مطالعات قرائت قرآن نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حذف جمله در قرآن وتاثیر آن در ترجمه های فارسی همایش بین المللی ترجمه قرآن نمایش پیوند
2 بررسی صنعت قلب در قرآن کریم همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
3 Review and Investigation Maidah Surah EUROPE-REVUE LITTERAIRE MENSUELLE نمایش پیوند
4 بررسی تطبیقی ویژگی های شعری مشترک ابوفراس ومسعود سعد سلمان با تکیه بر رومیات وحبسیات اولین کنفرانس ین المللی ایرانشناسی وجشنواره فرهنگی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 معاون امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 رئیس مرکز آموزش زبان فارسی و سرپرست دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی نمایش پیوند
5 عضو شورای عالی بنیاد سعدی نمایش پیوند
6 عضو شورای کتاب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تطبیقی مجاز در دو تفسیر کشاف و المیزان در دو سوره یونس و هود 1395/10/27 شهبازی بنفشه نمایش پیوند
2 تحلیل کتاب الازهیه الهروی فی علم الحروف و مقایسه ان با مبحث حروف کتاب مغنی اللبیب ابن هشام(بخش دوم) 1395/10/27 اقدامی شقایق نمایش پیوند
3 تحلیل و بررسی تطابق قرائت حفص از عاصم با قواعد مشهور دستور زبان عربی 1396/11/23 محمودی فر سمیه نمایش پیوند
4 بررسی و تحلیل جلوه های ادبی مقتل اللهوف اثر سید بن طاووس 1396/11/23 افشاری سمیرا نمایش پیوند
5 ترجمه کتاب (القرآن الکریم بنیتة التشریعیة و خصایصه الحضاریة ) با مقدمه تحلیلی بر آن 1396/08/15 فاضلی پرور مریم نمایش پیوند
6 ترجمه کتاب معجم مصطلحات نقدالروایه با مقدمه تحلیلی بر آن 1396/09/13 معروفی بهاره نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل مقایسه ای فرآیند فهم معنا درقرآن ( مور پژوهی نفایس التاویل سید مرتضی ، تفسی بیان السعاده گنابادی وتفسیر القران کریم ملاصدرا 1396/02/11 رنجی حجت نمایش پیوند
2 معنای اولیه و ثانویه در قرآن از منظر تفسیر (( کنز الدقائق و الغرائب )) و تفسیر (( التحریر و التنویر)) 1396/11/23 حاجعلی پور محمدعلی نمایش پیوند
3 تحلیل مقایسه ای وجوه لغوی و بلاغی دو تفسیر المیزان و روح المعانی 1396/01/21 سلیمی زهرا نمایش پیوند