۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : فلسفه
  • تاریخ تولد : 1336
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 822
  • شماره تلفن دفتر : 02833901622
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : smhakakgh@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1354 1364 دانشگاه صنعتی شریف نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1364 1367 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری 1371 1375 دانشگاه تهران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصالت وجود شرق و اگزیستانسیالیسم غرب 1375 نسیم قزوین نمایش پیوند
2 نقد نظریه هیوم در باب منشا تصورات از دیدگاه حکمت متعالیه 1378 خردنامه صدرا نمایش پیوند
3 تاملی در باب آزادی و نسبت آن با دین 1378 یادگارنامه آیت الله میرزا رحیم سامت نمایش پیوند
4 دین و فلسفه 1378 خردنامه صدرا نمایش پیوند
5 نقد یک نقد 1378 نامه مفید نمایش پیوند
6 خدمات و صدمات ویراستاران 1378 نشر دانش نمایش پیوند
7 ملاحظاتی انتقادی درباره مقاله بسط تجربه نبوی 1379 قبسات نمایش پیوند
8 کدام فرار؟ کدام فلسفه؟ 1379 فلسفه نمایش پیوند
9 پیامبران برای هدایت آمده اند 1379 قبسات نمایش پیوند
10 علامه طباطبایی چون احیاگر 1380 قبسات نمایش پیوند
11 محرک اول در نظر ارسطو 1381 نامه مفید نمایش پیوند
12 عرفان و سیاست 1381 قبسات نمایش پیوند
13 امکان فقری 1381 فلسفه نمایش پیوند
14 سنجش یک نقد 1382 سروش اندیشه نمایش پیوند
15 اقسام ثانویه علم حصولی در نظر صدرالدین شیرازی 1383 خردنامه صدرا نمایش پیوند
16 اهمیت و لزوم درس منتخب متون فلسفی و کلامی به زبان فارسی 1384 مجموعه مقالات همایش اسماء نمایش پیوند
17 صدرالدین محمد شیرازی و دیویدهیوم انگلیسی در مساله کلیات 1384 فارس شناخت نمایش پیوند
18 تجربه دینی 1384 اندیشه های فلسفی نمایش پیوند
19 پاره ای از نوآوریهای حکیم رفیعی قزوینی 1385 نامه حکمت نمایش پیوند
20 نسبت علم و دین در شرق و غرب 1387 فیزیک نمایش پیوند
21 مغالطات عقل محض در نظر کانت 1388 فلسفه دین نمایش پیوند
22 روشنفکری دینی 1389 پیام نخبگان نمایش پیوند
23 جوهر در نظر لاک 1391 پژوهشهای فلسفی کلامی نمایش پیوند
24 فاعلیت خدا در نظر ملاصدراو علامه طباطبایی 1391 قبسات نمایش پیوند
25 صور پیشین معرفت، آری یا نه؟ 1392 حکمت و فلسفه نمایش پیوند
26 دو تفسیر از صادر اول و اجزای آن در حدیث حدوث اسما 1392 پژوهش های علم و دین نمایش پیوند
27 تاثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مساله صدور 1393 فلسفه دین نمایش پیوند
28 برهان صدیقین به تقریر ملاصدرا و علامه طباطبایی 1393 پژوهشهای علم و دین نمایش پیوند
29 رابطه عقل با صور نزد فلوطین و مقایسه آن با نظر ملاصدرا درباره وحدت و کثرت عقل 1394 متافیزیک نمایش پیوند
30 مقایسه آرای فلوطین در خصوص صادر اول با آیات و روایات 1395 اندیشه دینی نمایش پیوند
31 کلیات نزد لاک و بارکلی 1394 حکمت و فلسفه نمایش پیوند
32 برهان نظم در نظر دو فیلسوف معاصر 1395 قبسات نمایش پیوند
33 تبیین استعاری و غیر استعاری فلوطین از صدور 1395 شناخت نمایش پیوند
34 برهان تمانع به تقریر استاد مطهری و علامه طباطبایی 1396 قبسات نمایش پیوند
35 استقراء و تجربه در نظر فارابی 1396 ذهن نمایش پیوند
36 وجود جهان خارج در نظر جان لاک 1397 پژوهشهای فلسفی کلامی نمایش پیوند
37 صناعات خمس ارسطویی و روش های دعوت قرآنی 1398 قبسات نمایش پیوند
38 استقرا در سیر تحول فکری راسل 1398 پژوهشهای فلسفی نمایش پیوند
39 نقد معرفت شناسانه هیوم و کانت بر متافیزیک 1399 تاریخ فلسفه نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اسپینوزا(ترجمه و تحشیه) 1373 تهران، حکمت نمایش پیوند
2 شرح دعای سحر ( تصحیح ، ترجمه و تعلیق) 1380 قزوین ، حدیث امروز نمایش پیوند
3 تحقیق در آراء معرفتی هیوم 1380 تهران مشکوة نمایش پیوند
4 همهمه حیات( مجموعه شعر درباره حضرت مهدی عج) 1382 تهران موعود نمایش پیوند
5 منطق، معیار تفکر 1385 تهران سمت نمایش پیوند
6 سهروردی 1389 قزوین سایه گستر نمایش پیوند
7 فلسفه تجربی انگلستان 1390 تهران سمت نمایش پیوند
8 وسیع تر از تنهایی (مجموعه شعر) 1393 قزوین مهرگان دانش و سایه گستر نمایش پیوند
9 ستاره باران (مجموعه شعر) 1396 قزوین مینودر نمایش پیوند
10 فلسفه زندگی از نظر حافظ 1399 سایه گستر-بنیاد نخبگان استان قزوین نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون پژوهشی 1375 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 معاون پژوهشی 1386 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 معاون آموزشی 1388 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 قائم مقام دانشگاه 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر منتخب دانشگاه 1381 نمایش پیوند
2 پژوهشگر منتخب استان قزوین 1381 نمایش پیوند
3 چهره ماندگار استان قزوین 1391 نمایش پیوند