۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : فلسفه
  • تاریخ تولد : 1337/7/15
  • نشانی : 3415844175
  • شماره اتاق : 833
  • شماره تلفن دفتر : 1633
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m_heidari@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)