۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فلسفه
  • تاریخ تولد : 1342/12/12
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : dr.saf2003@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه 1364 1368 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد فلسفه 1369 1371 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری فلسفه 1371 1378 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه معاصر و مکاتب قرن بیستم دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 متافیزیک یا فلسفه عمومی در غرب دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 تاریخ فلسفه از هیوم تا هگل دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 متون فلسفی به زبان انگلیسی دانشگاه آزاد واحد شمال نمایش پیوند
6 منطق جدید دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 متون فلسفی به زبان عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 تاریخ فلسفه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه مارتین بوبر نمایش پیوند
2 فلسفه دکارت نمایش پیوند
3 فلسفه کانت نمایش پیوند
4 فلسفه اسپینوزا نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 همسویی نظریه کارکرد صحیح با موضع ضد شکاکانه غزالی در تکیه بر خدا باوری اندیشه دینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 بررسی نگره بحران در نظر هوسرل و زمینه های آن در فلسفه قرن نوزدهم اروپا تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 ذهن به مثابه آیینه طبیعت اندیشه دکارتی در بوته نقد رورتی جستارهای فلسفی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفه اسپینوزا فلسفه دین نمایش پیوند
5 مسئله دور دکارتی در اثبات وجود خداوند راه حل حافظه و نقد آن پژوهش های علم و دین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 خدا در فلسفه دکارت پژوهش های علم و دین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 نقش آزادی در فلسفه اخلاق کانت متافیزیک  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 بررسی امکان حکم اخلاقی اشتباه در نظریه اخلاقی کانت حکمت و فلسفه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 سخنی درباره پوپر و تفکر او فرهنگ (ویژه غرب) نمایش پیوند
10 نقش نظام بخش تصورات و اصول عقل در فلسفه کانت نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز نمایش پیوند
11 بررسی نقد کانت بر برهان وجودی اثبات وجود خداوند پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
12 مسئله مغایرت وجود با ماهیت بعنوان زمینه ای برای نظریه اصالت وجود خردنامه صدرا نمایش پیوند
13 تا ملی در فلسفه هم سخنی مارتین بوبر حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایگاه نظم در اندیشه افلاطون نظم کیهانی بمثابه بنیان اخلاق وعلم الاجتماع فلسفه ونظم عمومی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 ایده آلیسم استعلایی وحل مشکل اراده آزاد به عنوان پیش فرض دین واخلاق فلسفه دین معاصر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 وجود رابط و وجود محمولی در فلسفه ملاصدرا و کانت دوازدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب تاریخ فلسفه اسلامی (جلد دوم) 1386 حکمت نمایش پیوند
2 ترجمه کتاب مارتین بوبر 1385 حقیقت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 ترجمه کتاب نظریه شناخت اسپینوزا 1380 عتمی و فرهنگی نمایش پیوند
4 ترجمه کتاب اسپینوزا از نگاه هگل 1380 گفتمان نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه معاصر و مکاتب قرن بیستم دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 متافیزیک یا فلسفه عمومی در غرب دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 تاریخ فلسفه از هیوم تا هگل دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 متون فلسفی به زبان انگلیسی دانشگاه آزاد واحد شمال نمایش پیوند
6 منطق جدید دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 متون فلسفی به زبان عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 تاریخ فلسفه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه دکارت (ارشد) دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 فتسفه کانت2(ارشد) دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 فلسفه اسپینوزا (ارشد) دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 فلسفه دکارت (دکتری) دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 قوام بخشی ونظام بخشی در فلسفه کانت 1385 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 واکاوی رویکرد برونگرایانه به مساله توجیه معرفتی باور های ناظر به جهان خارج ( بررسی انتقادی تئوری های اعتماد گرایی، زمینه گرایی و کارکرد صحیح ) بین المللی امام خمینیی مهدی سلیمانی خورموجی نمایش پیوند
2 خوانش هایدگر از پیشاسقراطیان، تفسیر اونتولوژیکی از آناکسیمندر، هراکلیتوس و پارمنیدس بین المللی امام خمینی احسان نظری نمایش پیوند
3 تاثیر آموزه های فلسفه ی هم سخنی بر بهبود روابط فردی و اجتماعی ( با تاکید بر اندیشه های مارتین بوبر و امانوئل لویناس) بین المللی امام خمینی اعظم محسنی نمایش پیوند
4 وجود جهان خارج در نظر فلیسوفان تجربی (لاک و بارکلی و هیوم ) بین المللی امام خمینی محمد ساکت نمایش پیوند
5 ذهن وزبان درفلسفه وینگنشتاین بین المللی امام خمینی زینب قنبرتو نمایش پیوند
6 صادر اول در آیات و احادیث و آراء فلوطین بین المللی امام خمینی محمد رضا موحدی نجف آبادی نمایش پیوند