۸ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : فلسفه
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 840
  • شماره تلفن دفتر : 33901640
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : fathtaheri@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

    

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه 1362 1366 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه 1367 1370 دانشگاه تهران ---
3 دکترای فلسفه 1373 1378 دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرصت مطالعاتی 1394 1395 دانشگاه تگزاس در آستین- امریکا نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه اسلامی، حکمت متعالیه، فلسفه کانت، فلسفه لایب نیتس، فلسفه دکارت، فلسفه افلاطون ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه ریاضی کانت و تأثیر آن در متفکران قرون 19 و 20 1380 مجموعه مقالات نخستین سمینار فلسفه ریاضیات در ایران ---
2 اصل اشتمال و نسبت آن با ضرورت و امکان در فلسفه لایب نیتس بهار 1383 مجموعه مقالات دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملا صدرا ---
3 برهان وجودی در فلسفه لایب نیتس بهار1384 خردنامه صدرا ---
4 نگاهی به برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی فلسفه بهار 1384 مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فاسفه، کلام، ادیان و عرفان ---
5 بررسی مسأله شر در اندیشه لایب نیتس بهار و تابستان1389 مجله علمی پژوهشی پژوهشهای فلسفی ---
6 بررسی مفهوم کورا در اندیشه کریستوا با نظر به رساله تیمائوس افلاطون بهار 1391 مجله علمی پژوهشی حکمت و فلسفه ---
7 برهان نظم از منظر فلسفه نقادی کانت بهار و تابستان 139 مجله علمی پژوهشی پژوهش های علم و دین ---
8 Leibniz's Monads and Mulla Sadra's Hierarchy of Being: A Comparative Study 2012-1391 Journal of Philosophical Investigations, University of Tabriz ---
9 Mulla Sadra on Causation زمستان 2013 حکمت و فلسفه ---
10 بررسی براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا بهار 1392 مجله علمی پژوهشی فلسفه دین ---
11 آهنگ زمان در فلسفه حیات برگسن بهار و تابستان 1392 مجله علمی پژوهشی غرب شناسی بنیادی ---
12 بررسی تغییر عقیده آنتونی فلو از منظر موافقان و مخالفان بهار 1393 مجله علمی پژوهشی فلسفه دین ---
13 نقد و بررسی کتاب بررسی تطبیقی اندیشه های افلاطون و مولوی تابستان 1395 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی نمایش پیوند
14 هستی، زمان و سینما بررسی تاثیر هانری برگسون بر فلسفه سینمایی ژیل دلوز تابستان 1395 هنرهای نمایشی و موسیقی نمایش پیوند
15 برهان مبتنی بر حقایق سرمدی در فلسفه لایب نیتس پائیز 1395 پژوهش های علم و دین نمایش پیوند
16 همسویی نظریه کارکرد صحیح با موضع ضد شکاکانه غزالی در تکیه بر خدا باوری زمستان 1395 اندیشه دینی نمایش پیوند
17 ریاضیات، هستی شناسی نیستی (نقدی بر هستی شناسی آلن بدیو) پائیز 1396 پژوهش های هستی شناختی نمایش پیوند
18 تقریر و نقد سه ایراد عمده بر مقاله گتیه پائیز 1396 پژوهشهای معرفت شناختی نمایش پیوند
19 ماهیت شهود و ویژگی های آن در معرفت شناسی کانت زمستان 1396 ذهن نمایش پیوند
20 Ontology of Time in Cinema A Deleuzian reading of Still Life and Prince Ehtejab With an emphasis on the concept of Time-Image پائیز 1396 پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز نمایش پیوند
21 مشخصه های امر پیشین نزد کانت تابستان 1397 پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز نمایش پیوند
22 آلن بدیو و هستی‌شناسی تفریقی در کانت زمستان 1397 پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز نمایش پیوند
23 بررسی تبعیض نژادی در فلسفه کانت بهار و تابستان 1398 تاملات فلسفی نمایش پیوند
24 از تئوری تا واقعیت: خودآیینی کانت بدیلی برای اخلاق دیگرآیین لویناس تابستان 1398 حکمت و فلسفه نمایش پیوند
25 نقد فلسفه همسخنی مارتین بوبر و پی امدهای آن در حوزه تعلیم و تربیت شهریور 1399 غرب شناسی بنیادی نمایش پیوند
26 هستی شناسی اعتباریات؛ اعتبار بمثابه نحوه هستی انسان در جهان مادی زمستان 1400 خردنامه صدرا نمایش پیوند
27 Evaluating the Redistribution Policy and the Right to Social Welfare in Kant's Philosophy زمستان 2020 HEYTHROP JOURNAL-A QUARTERLY REVIEW OF PHILOSOPHY AND THEOLOGY نمایش پیوند
28 تأثیر آموزه های معرفت شناسانه ی فلسفه ی گفتمانی بوبر بر بهبود رابطه ی پزشک بیمار بهار و تابستان 1399 پژوهشهای معرفت شناختی نمایش پیوند
29 نسبت میان فلسفه و سینما؛ پژوهشی بر اساس فلسفه سینمایی ژیل دلوز بهار 1399 فلسفه (دانشگاه تهران) نمایش پیوند
30 سازگاری فهم ملاصدرا از قاعدة «امتناع علم به معلول بدون علم به علت» با مبانی وجودشناختی حکمت متعالیه تابستان 1399 خردنامه صدرا نمایش پیوند
31 اندراج به مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا» زمستان 1399 پژوهشهای فلسفی نمایش پیوند
32 Thinking the Unthinkable:Hélène Cixous and the feminine marginality پاییز 1399 پژوهشهای فلسفی نمایش پیوند
33 بررسی و نقد خوانش انتقادی پوپر از معرفت شناسی کانت پاییز 1400 ذهن نمایش پیوند
34 چرا برخی پیشنهادها هنوز نتوانسته اند مثال های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند؟ بهار 1400 شناخت نمایش پیوند
35 بررسی تطبیقی فلسفه استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل پاییز1400 متافیزیک نمایش پیوند
36 تحلیل و واکاوی رورتی درخصوص تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی زمستان 1400 اندیشه فلسفی نمایش پیوند
37 The relativity of the subject of truth in Badiou's philosophy پژوهشهای فلسفی نمایش پیوند
38 مفهوم معنا در منطق معنای ژیل دلوز پژوهشهای فلسفی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه ریاضی کانت و تأثیر آن در متفکران قرون 19 و 20 پاییز 1380 نخستین سمینار فلسفه ریاضیات در ایران- دانشگاه شهید بهشتی ---
2 اصل اشتمال و نسبت آن با ضرورت و امکان در فلسفه لایب نیتس بهار 1383 دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملا صدرا- تهران- بنیاد حکمت اسلامی صدرا ---
3 Mulla Sadra on Causation یونان- آتن ---
4 Leibniz's Monads and Mulla Sadra's Hierarchy of Being:A Comparative Study 2008 بیست و دومین همایش جهانی فلسفه- کره جنوبی- سئول ---
5 معنای مقدم بر تجربه در فلسفه کانت پاییز 1383 دویست سال پس از کانت- تهران- دانشگاه علامه طباطبایی ---
6 نگاهی به برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی فلسفه بهار 1384 همایش بررسی متون و منابع حوزه های فاسفه، کلام، ادیان و عرفان ---
7 بررسی مسأله شر در اندیشه ملاصدرا و لایب نیتس بهار 1387 دوازدهمین همایش بزرگداشت ملا صدرا- شیراز- بنیاد حکمت اسلامی صدرا ---
8 Perceptions in Leibniz and Muslim Philosophers A Comparative Study اسفند 1395/ بانکوک INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPIRITUALITY AND PSYCHOLOGY 2017 نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 منطق قدیم 1370 دانشگاه خوارزمی- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تاریخ فلسفه اروپایی از بیکن تا هیوم 1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 تاریخ فلسفه اروپایی از کانت تا نیمه دوم قرن 19 1375 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 فلسفه اسلامی 1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 فلسفه تعلیم و تربیت 1372 دانشگاه بین المللی امام خمینی- آموزش ضمن خدمت فرهنگیان ---
6 فلسفه تطبیقی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 کلیات فلسفه 1375 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 عرفان نظری 1376 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 متافیزیک در غرب 1375 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
10 تاریخ فلسفه غرب 1375 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
11 کلام قدیم 1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
12 فلسفه علم ریاضی 1373 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
13 فلسفه اخلاق در تفکر غربی 1380 ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه افلاطون (کارشناسی ارشد) 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 فلسفه لایب نیتس (کارشناسی ارشد) 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 فلسفه کانت 1 (کارشناسی ارشد) 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 فلسفه کانت (دکتری) 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 فلسفه اسلامی 2 (حکمت متعالیه) دکتری 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 مسائل مهم فلسفه در عصر جدید (دکتری) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ریشه های فلسفه معاصر در فلسفه جدید (دکتری) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 معرفت شناسی آینده پژوهی (دکتری) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 شناخت شناسی برای معماران (دکتری) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 فلسفه غرب 1 (کارشناسی ارشد) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 فلسفه غرب 2 (کارشناسی ارشد) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 زمان و مکان در فلسفه ایمانوئل کانت زهرا رضایی تیره شبانکاره- ارشد ---
2 نظریه معرفت افلاطون مریم سلطانی- ارشد ---
3 تأملی در باب حسیات و تحلیل استعلایی در فلسفه کانت مرتضی نوریان- ارشد ---
4 اندیشه سیاسی افلاطون محمد فرجیان- ارشد ---
5 بررسی رساله منون افلاطون مجتبی کمیلی- ارشد ---
6 بررسی رساله فایدون رضا زیباپور- ارشد ---
7 کانت و خدا شناسی نظری 1388 رستمی فرخ/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 ایدئالیسم شلینگ شهریور 1389 اله وردی حسین/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مسئول راه اندازی رشته فلسفه 1370 1373 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 مدیر گروه فلسفه 1373 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مدیر گروه فلسفه 1379 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 1382 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه 1393 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین 1396 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه معرفت افلاطون 1383 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره مریم سلطانی کوهانستانی نمایش پیوند
2 مکان و زمان در فلسفه ایمانوئل کانت 1383 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره زهرا رضایی تیره شبانکاره نمایش پیوند
3 تاملی در باب حسیات و تحلیل استعلائی در فلسفه کانت 1385 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره مرتضی نوریان نمایش پیوند
4 اندیشه سیاسی افلاطون 1386 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره محمد فرجیان نمایش پیوند
5 بررسی رساله فایدون (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره عبدالرضا زیباپور نمایش پیوند
6 بررسی رساله منون افلاطون 1386 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره مجتبی کمیلی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 واکاوی رویکرد برونگرایانه به مساله توجیه معرفتی باور های ناظر به جهان خارج ( بررسی انتقادی تئوری های اعتماد گرایی، زمینه گرایی و کارکرد صحیح ) 1397 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره مهدی سلیمانی خورموجی نمایش پیوند
2 بنیاد فلسفی حقوق انسان در فلسفه کانت 1398 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره سید حمیدرضا سعادت نیاکی مقدم نمایش پیوند
3 تاثیر آموزه های فلسفه ی هم سخنی بر بهبود روابط فردی و اجتماعی ( با تاکید بر اندیشه های مارتین بوبر و امانوئل لویناس) 1399 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره اعظم محسنی نمایش پیوند
4 مقایسه نظریه معرفت کانت و پوپر 1400 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره نعمت اله عاملی نمایش پیوند
5 نسبت رتوریک و امر سیاسی در سنت فلسفی یونان باستان با تآکید بر آراء گادامر (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره فاطمه رایگانی نمایش پیوند
6 زبان، منطق و هستی شناسی در اندیشه ی ژیل دلوز (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره پریسا شکورزاده نمایش پیوند
7 دیالکتیک سوژه و حقیقت در وضعیت‌های تفریقی در هستی‌شناسی آلن بدیو (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره زهرا نمایندگی نمایش پیوند
8 صادر اول در آیات و احادیث و آراء فلوطین (مشاور) 1394 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره محمدرضا موحدی نجف آبادی نمایش پیوند
9 ذهن وزبان درفلسفه وینگنشتاین (مشاور) 1398 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره زینب قنبرلو نمایش پیوند
10 تفسیر هستی شناختی از نظریه اعتباریات طباطبایی (مشاور) 1399 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره سید امین میرحسینی نمایش پیوند
11 مفهوم همبستگی در فلسفهریچارد رورتی (مشاور) 1400 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره نبی اله سلیمانی نمایش پیوند
12 ارائه چارچوب یکپارچه معرفت شناختی و روش شناختی آینده پژوهی (مشاور) (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ایمان رضایی نمایش پیوند
13 سناریوهای اشتغال کشور ایران با تأکید بر رفاه اجتماعی در افق 1414 (مشاور) (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره صبا اجاقی نمایش پیوند