• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : تربیت بدنی
  • تاریخ تولد : 1348
  • نشانی : 41
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : irandoust@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی دانشگاه گیلان ---
2 کارشناسی ارشد- تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت مدرس ---
3 دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان ---