۳ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : حسابداری
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 853
  • شماره تلفن دفتر : 33901653
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : kordestani@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری- حسابداری 1378 1383 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام(ره) ---
2 کارشناسی ارشد 1382 1394 دانشگاه بین المللی امام (ره) ---
3 کارشناسی 1375 1394 دانشگاه بین المللی امام(ره) ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی و سوداوری اتی 1375 1376 مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی ---
2 تجزیه و تحلیل سریهای زمانی سود در سطح صنعت-مدلARIMA 1382 مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ---
3 بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی 1383 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
4 بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش شرکت 1385 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
5 بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی 1386 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
6 بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی 1387 تحقیقات مالی ---
7 ارزیابی شایسته سالاری در بخش دولتی: سازمان های دولتی استان قزوین 1387 مطالعات مدیریت ---
8 محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری 1387 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
9 مروری بر نظریه های ساختار سرمایه 1387 حسابدار ---
10 پاسخگویی عمومی و اطلاعات حسابداری 1386 حسابرس ---
11 پاسخگویی و راهبری در شرکت های سهامی 1386 حسابرس ---
12 مدیریت سود 1381 بورس ---
13 اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی 1387 حسابرس ---
14 کارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی 1388 حسابدار ---
15 حسابرسی مستمر 1388 حسابدار رسمی ---
16 چالش های نظام راهبری در اقتصادهای نوظهور 1388 دانش حسابرسی ---
17 کاربرد منطق فازی در حسابداری و تصمیم گیری های مالی 1388 حسابرس ---
18 بررسی عوامل موثر بر بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی 1388 دانش حسابرسی ---
19 پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم 1388 مجله توسعه و سرمایه ---
20 بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه 1388 پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی ---
21 آزمون تجربی فرضیه پیام رسانی سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران 1388 مجله پیشرفت های حسابداری ---
22 بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود 1388 تحقیقات حسابداری ---
23 بررسی اثر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی 1389 فصلنامه بورس اوراق بهادار ---
24 بررسی مزایای بکارکیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی 1389 دانش حسابرسی ---
25 سود حسابداری در برابر سود اقتصادی 1389 حسابدار ---
26 معیارهای ارزیابی محافظه کاری 1389 دانش و پژوهش حسابداری ---
27 محافظه کاری در گزارشگری مالی و پیامدهای اقتصادی آن 1389 حسابرس ---
28 بررسی سودمندی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم 1390 مجله حسابداری مدیریت ---
29 تاثیر محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی 1390 مجله دانش حسابداری ---
30 بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در تبیین بازده سها 1390 مجله مطالعات حسابداری ---
31 Ability of Combination of Cash Flow Components to Predict Financial Distress 2011 , Business: Theory and Practice ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابداری میانه 1375 1394 ---
2 حسابداری صنعتی 1375 1394 ---
3 مدیریت مالی 1378 1394 ---
4 حسابداری دولتی 1380 1390 ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابداری دولتی پیشرفته 1382 1394 ---
2 حسابداری مدیریت 1382 1394 ---
3 تئوری حسابداری 1390 1393 دانشگاه آزاد اسلامی ---
4 گزارشگری مالی بخش عمومی 1392 1393 نمایش پیوند
5 حسابداری مدیریت پیشرفته 1393 1393 نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی رابطه بین اجزار نقدی و تعهدی سود حسابداری 1384 حمید رود نشین- کارشناسی ارشد ---
2 بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی 1385 ضیاء الدین مجدی- کارشناسی ارشد ---
3 بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیارمحافظه کاری در گزارشگری مالی 1386 حبیب امیر بیگی- کارشناسی ارشد ---
4 رسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده آتی سهام 1387 مظاهر نجفی عمران- کارشناسی ارشد ---
5 نقش ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود 1387 مجتبی باقری- کارشناسی ارشد ---
6 تاثیر ارایه مجدد صورت های مالی بر استراتزی گزارشگری مالی شرکت ها 1388 محمود نصیری- کارشناسی ارشد ---
7 بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در تبیین بازده سهام 1388 محمد اکبری- کارشناسی ارشد ---
8 )." بررسی اعتبار رویکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام 1388 میرهادی سید اورادی - کارشناسی ارشد ---
9 پیش بینی نابسامانی مالی شرکت ها بر اساس ترکیب جریان های نقدی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1388 مهرداد بختیاری- کارشناسی ارشد ---
10 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی 1388 احمد لطفی- کارشناسی ارشد ---
11 بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی 1389 سید مصطفی علوی- کارشناسی ارشد ---
12 بررسی رابطه بین کیفیت سود و پرداخت سود نقدی 1389 محمد حیدری - کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حسابداری ---
2 مدیر خدمات آموزشی دانشگاه ---
3 مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه ---
4 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ---