• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 846
  • شماره تلفن دفتر : 0283390164
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : babaei@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

<p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی حقوق 1367 1371 دانشگاه شهید بهشتی ---
2 کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی 1371 1375 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی 1378 1383 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی مسئولیت کیفری اطفال 1373 1375 سازمان زندانها(کانون اصلاح تربیت) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آیین دارسی کیفری 1380 1389 ---
2 جرم شناسی 1377 1389 ---
3 سیاست جنایی 1387 1389 ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جرایم مانع (بازدارنده) 1383 1383 مجله علمی -پژوهشی مدرس علوم انسانی  دریافت فایل Download ---
2 پیشگیری از تکرار جرم 1383 1383 مجله حقوقی دادگستری  دریافت فایل Download ---
3 جایگاه قانونی توسل به شاخصهای زیست روان اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک 1384 1384 مجله تخصصی علوم اسلامی رضوی  دریافت فایل Download ---
4 بزهکاران پیشینه دار :از سرکوبی تا مدیریت خطر 1386 1387 مجله علمی-پژوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی  دریافت فایل Download ---
5 تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانونگذاری انقلابی اسلامی 1386 1387 مجله حقوقی دادگستری  دریافت فایل Download ---
6 تعامل پلیس با نهادهای جامعوی در پیشگیری از جرم 1387 1387 فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ---
7 تحلیل انتقادی درک قانونگذار از مرور زمان تعقیب 1386 1388 فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز  دریافت فایل Download ---
8 کنش گری جرم 1387 1388 مجموعه مقالات تازه های علوم جنایی ---
9 حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی 1388 1389 مجله آموزه های حقوقی  دریافت فایل Download ---
10 اعاده حیثیت 1382 1383 مجله دادرسی  دریافت فایل Download ---
11 جهانی شدن جرم :ضرورتی پیش روی مطالعات جرم شناسی 1389 1390 مجله علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری  دریافت فایل Download ---
12 تحلیل ماده 203 قانون مجازات اسلامی 1375 روزنامه اطلاعات ---
13 بررسی تبصره1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1377 1377 روزنامه اطلاعات ---
14 تحلیل هزینه های جرم 1389 1390 مجله علمی-پژوهشی نامه مفید  دریافت فایل Download ---
15 چالشهای پیشگیری وضعی از جرم 1388 1390 مجله علمی - پژوهشی حقوقی دادگستری  دریافت فایل Download ---
16 جدال قانون اساسی و قوانین عادی در رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و وزیران 1390 1390 مجله علمی-پژوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ---
17 قلمروکیفری وجایگاه آن در نظام حقوقی ایران 1391 1391 مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری  دریافت فایل Download ---
18 آزادی اطلاعات:موانع و محدودیتها 1391 1391 مجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری  دریافت فایل Download ---
19 چالشهای نظری عدالت ترمیمی و جلوه های آن در لایحه آیین دادرسی کیفری 1391 1391 دایره المعارف علوم جنایی  دریافت فایل Download ---
20 تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم 1390 1391 فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز  دریافت فایل Download ---
21 مهم ترین جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی 1390 1391 1391 مجله پژوهش نامه اندیشه های حقوقی  دریافت فایل Download ---
22 پیامدهای جرم شناختی هدفمندسازی یارانه ها 11/1391 12/1391 مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان  دریافت فایل Download ---
23 ارزیابی سیاست جرم زدایی قانون برنامه پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی 1393 1393 آموزه های حقوق کیفری شماره 8  دریافت فایل Download ---
24 ابعاد جرم زایی سیاست مسکن مهر 1393 1394 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی ---
25 ارزیابی طرح مسکن مهر از منظر پیشگیری محیطی از جرم 1393 فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی شخصیت جنایی با هدف پیشگیری از تکرار جرم 1387 1387 همایش ملی پیشگیری از جرم (تهران) ---
2 ارزیابی برنامه عملی پیشگیری از جرم 1388 1388 همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضاییه(مشهد) ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 515 آزمون حقوق جزای عمومی 1375 3000 یزد ---
2 جرم شناسی بالینی بهار 1390 1000 میزان ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آیین دادرسی کیفری 1 1380- تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 آیین دادرسی کیفری 2 1380 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 جرم شناسی 1383 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 بزهکاری اطفال 1380 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 آیین دادرسی کیفری 1 1385 1386 دانشگاه علم و فرهنگ ---
6 آیین دادرسی کیفری 2 1385 1386 دانشگاه علم و فرهنگ ---
7 حقوق جزای اختصاصی3 1383 1188 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 حقوق جزای عمومی 3 1382 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 دادرسیهای اختصاصی کیفری 1381 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 حقوق کیفری مواد مخدر 1382 1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) ---
11 کارتحقیقی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
12 کارتحقیقی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جرم شناسی (کارشناسی ارشد) 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 آیین دادرسی کیفری (کارشناسی ارشد) 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 تاریخ تحولات حقوق کیفری(کارشناسی ارشد) 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 سمینار دانشگاه آزاداسلامی واحد رفسنجان ---
5 تاریخ تحولات حقوق کیفری 1391 1391 دانشگاه علوم اسلامی رضوی ---
6 تاریخ حقوق کیفری 1392 1393 واحد آموزش الکترونیک دانشگاه شیراز ---
7 جرم شناسی نظری دوره دکتری پردیس دانشگاه علامه طباطبایی 1393 پردیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران ---
8 جرم شناسی نظری دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی 1393-94 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ;بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری 1383 1384 معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 موانع و محدودیتهای پیشگیری وضعی 1387 1388 علی نجیبیان (کارشناسی ارشد) ---
2 رویکرد نوین به پدیده بازگشت به رفتار جنایی 1387 1389 مریم مرتضایی (کارشناسی ارشد) ---
3 چالش صلاحیت در دادگاه کیفری استان 1388 1389 جواد سبحانی(کارشناسی ارشد) ---
4 مبانی جرم انگاری درجرایم مانع 1387 1389 مهدیه ایرانمنش(کارشناسی ارشد) ---
5 بررسی سیاست تسامح صفر:در حقوق آمریکا وتطبیق درحقوق ایران 1387 1389 محبوبه ابرانمنش(کارشناسی ارشد) ---
6 بررسی پدیده کودک آزاری در قزوین 1386 1387 کاکاوند (کارشناسی ارشد) ---
7 قلمرو کیفری 1388 1390 داور مهدوی- کارشناسی ارشد ---
8 رویکرد اقتصادی به جرم 1388 1390 اسمل عیل انصاری- کارشناسی ارشد ---
9 محکومیت موثر کیفری (بررسی حقوقی -جرم شناختی ) 1388 1390 محبوبه شیرکوند-کارشناسی ارشد ---
10 مسئولیت کیفری اطفال در ایران واسناد بین المللی 1388 1390 محمدعلی پور عسگری - کارشناسی ارشد ---
11 بررسی مقایسه ای اصل استقلال قضایی در ایران و افغانستان 1389 1390 یلدا هومان- کارشناسی ارشد ---
12 قاعده منع تشدید مجازات در طرق اعتراض به آرائ 1389 1390 مهدی نوروزی تزنگی(کارشناسی ارشد) ---
13 سیاست جنایی ایران در قبال حق دسترسی آزاد به اطلاعات 1389 1390 علی رضا بهروزی(کارشناسی ارشد) ---
14 بررسی جرم شناختی قانون هدفمندسازس یارانه ها 1390 1391 فاطمه السادات هاشمی(کارشناسی ارشد) ---
15 نقش اراده متهم در تعیین مجازات 1390 1391 پگاه عصار( کارشناسی ارشد) ---
16 بیو تروریسم در حقوق کیفری ایران 1390 1391 مجتبی واحدی دهکی - کارشناسی ارشد واحدعلوم وتحقیقات اراک ---
17 بررسی حقوقی-جرمشناختی پدیده بی حجابی 1390 1391 مرتضی محمودی - کارشناسی ارشد ---
18 سیاست اصلاح ودرمان در سیاست جنایی ایران با تاکید بر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مجازات اسلامی 92 1391 1392 سیده رایا مدنی -کارشناسی ارشد ---
19 تحلیل جرمشناختی جرائم افاغنه در رفسنجان 1391 1392 حامد شهابی نیا- کارشناسی ارشد ---
20 بررسی قتل های سریالی از منظر جرم شناسی بالینی 1391 1392 یعقوب پاروند - کارشناسی ارشد ---
21 تحلیل جرم شناختی تاثیر فضای سایبر بر بزهکاری اطفال 1391 1392 احسان آتش پرور- کارشناسی ارشد ---
22 چالش صلاحیت در رسیدگی به جرم قاچاق کالا وارز 1391 1392 علی اصغر پرهیزگار- کارشناسی ارشد ---
23 بررسی جرم جعل رایانه ای 1391 1392 گلزار قدسی - کارشناسی ارشد ---
24 تحلیل جرم تبانی 1392 1393 فرزاد فروتن افشار کارشناسی ارشد ---
25 بررسی جرم شناختی سیاست مسکن مهر 1392 1393 مریم قربانپور -کارشناسی ارشد ---
26 بررسی جرم شناختی تعویق صدور حکم 1392 1393 مطهره پاشایی-کارشناسی ارشد ---
27 بررسی حقوق بزه دیدگان بزهکاران دارای مصونیت 1392 1393 زکیه بزرکار-کارشناسی ارشد ---
28 نقش پلیس در پیشگیری از جرائم امنیتی 1393 1394 مسعود مطهری فر- کارشناسی ارشد ---
29 تحلیل جرم شناختی قانون حمایت از خانواده 1393 1394 سیده سارا حسینی - کارشناسی ارشد ---
30 نقش رفتار حرفه یی در پیشگیری از جرم وانحراف بین المللی امام خمینی ره 1395 مهدی کریمی ارشد نمایش پیوند
31 تحلیل جایگاه حقوقی محجورین بزه دیده در فرایند رسیدگی بین المللی امام خمینی ره 1395 یاسمن خمسه ارشد نمایش پیوند
32 پیشگیری از تکرارجرم توسط زندانیان آزاد شده بین المللی امام خمینی ره 1395 زهرا خالقی ارشد نمایش پیوند
33 رویکرد قانون آدک1392 به حق برخورداری از وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی بین المللی امام خمینی ره 1394 سعید رضایی ارشد نمایش پیوند
34 تحلیل جرم شناختی مجازات تکمیلی بین المللی امام خمینی ره 1396 مریم بهشتی اقدم ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت گروه حقوق 1389 ---
2 عضویت در کمیسیون تخصصی دانشکده علوم اجتماعی 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
3 عضویت در کمیسیون رسیدگی به تخلفات پژوهشی 1394 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
4 سردبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های حقوق کیفری 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
5 عضویت در هیات تحریریه مجله پژوهش حقوق کیفری 1392 تاکنون دانشگاه علامه طباطبایی ---
6 عضویت در هیات ممیزه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1395 تاکنون نمایش پیوند
7 عضو حقوقدان هیات منصفه کمیته رسیدگی به تخلفات تشکلهای دانشجویی 1394 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
8 عضو شورای پژوهشی پیشگیری ازجرم دادگستری استان قزوین 1394 1395 نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هیات علمی برگزیده 1390 دانشگاه بین امللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download ---
2 پژوهشگر منتخب 1391 1392 ریاست دانشگاه  دریافت فایل Download ---