۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد : 1346/03/14
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 843
  • شماره تلفن دفتر : 02833901643
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mohsen.eini@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی : حقوق 1364 1368 دانشگاه شیراز ---
2 کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی 1371 1373 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکترا: حقوق جزا و جرم شناسی 1373 1378 دانشگاه تربیت مدرس ---
4 دیپلم متوسطه : فرهنگ و ادب 1360 1364 دبیرستان علّامه طباطبائی، نجف آباد ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سوداگری انسان(Human Trafficking) بهمن 1388 آذر 1389 موسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران 1376 نشریه علمی-پژوهشی مدرس علوم انسانی ---
2 قلمرو اجرای قوانین کیفری موقتی در زمان 1378 نشریه علمی-پژوهشی دانشور ---
3 قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان 1381 نشریه تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ---
4 تعارض قوانین مربوط به تجدید نظر از حکم کیفری در زمان 1382 نشریه حقوقی وقضائی دادگستری ---
5 گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت 1385 نشریه علمی - پژوهشی نامه (حقوقی) مفید دانشگاه مفید ---
6 مواد روانگردان: واکنش اجتماعی و پاسخ گوئی کیفری 1386 نشریه علمی - پژوهشی نامه (حقوقی) مفید دانشگاه مفید ---
7 مفهوم و ماهیت جرم سوداگری انسان در اسناد فراملی،حقوق ایران و آلمان تابستان 1390 نشریه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوق تطبیقی ---
8 حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در اسناد فراملی پائیز 1390 نشریه علمی-پژوهشی مطالعات حقوقی ---
9 تامین امنیت،جبران خسارت و بازگشت به وطن بزه دیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی بهار 1390 نشریه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ---
10 جرائم ورود و اقامت غیر قانونی در قلمرو ایران بهار 1391 نشریه علمی-پژوهشی پژوهش نامه حقوق کیفری ---
11 تکریم حیات وتحدید عدالت کیفری خصوصی در لایحه مجازات اسلامی بهار 1391 نشریه پژوهش نامه اندیشه های حقوقی ---
12 تکریم حیات ومنع خودکشی تابستان1391 نشریه پژوهش نامه اندیشه های حقوقی ---
13 تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی ---
14 قاچاق عضو در اسناد بین المللی و حقوق داخلی نشریه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 قلمرو اعمال قانون کیفری در زمان 1381 1100 نشر خط سوم ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کار تحقیقی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. ---
2 حقوق ارتباطات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 حقوق جزای اختصاصی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 حقوق جزای اختصاصی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. ---
5 حقوق جزای عمومی 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 حقوق جزای عمومی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- دانشگاه شاهد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و تاکستان. ---
7 حقوق جزای عمومی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- موسسه آموزش عالی کار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان . ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سمینار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 حقوق جزای اختصاصی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 حقوق جزای عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 اکستاسی: بررسی مسولیت کیفری 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 قضا زدائی کیفری مصطفی عبدالکریمی-کارشناسی ارشد ---
2 شخصیت بزهکار و جایگاه آن در تعیین و اعمال مجازات ذبیح الله سوری-کارشناسی ارشد ---
3 بررسی جرم شناسی-حقوقی پورنوگرافی اینترنتی فرزین قنادی افروز-کارشناسی ارشد ---
4 امنیت قضائی در سیاست جنائی ایران اسماعیل ضمیری-کارشناسی ارشد ---
5 تکریم حیات در سیاست جنائی ایران امین ملکی-کارشناسی ارشد ---
6 قاچاق سلاح و مهمات در سیاست جنائی ایران و اسناد بین المللی میثم موذنی-کارشناسی ارشد ---
7 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی در سیاست جنائی ایران وافغانستان سمیه شیخ زاده-کارشناسی ارشد ---
8 سیاست جنائی ایران در قبال مواد روانگردان مهران سلطانی-کارشناسی ارشد ---
9 مجازات های جایگزین حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی علی حسن زاده-کارشناسی ارشد ---
10 مسؤلیت اطفال در حقوق کیفری ایران علی کشاورزسرکار-کارشناسی ارشد ---
11 جایگاه مستندات علمی در نظام عدالت کیفری ایران بابک حیدریان-کارشناسی ارشد ---
12 سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال تقلب در مواد خوردنی محمد رضا خضابی خسرقی-کارشناسی ارشد ---
13 سیاست جنائی ایران در قبال جرائم خبرگزاری های داخلی چیمن عصمتی نیا-کارشناسی ارشد ---
14 دگرباشان جنسی در سیاست جنائی تقنینی ایران زهرا محمدی-کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حقوق دی ماه 1382 دی ماه 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدیر گروه حقوق دی ماه 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---