• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم سیاسی
  • تاریخ تولد : 08/10/ 1342
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sico@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتراء تولوز فرانسه  دریافت فایل Download ---