۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
 • درجه علمی : دانشیار
 • گروه آموزشی : علوم سیاسی
 • تاریخ تولد : 08/10/ 1342
 • نشانی :
 • شماره اتاق : 850
 • شماره تلفن دفتر :
 • وبگاه شخصی :
 • رایانامه : bozorgmehri@SOC.ikiu.ac.ir
 • نسخه انگلیسی (English)

                                                                  C.V

                                                             Date: August 2019

 

Name: BOZORGMEHRI                                  First Name: Majid

 

Profession:

1. Visitor Scholar. Department of Politics. York University. Canada

 

 

 2.Previous Academic Member. Associate Prof. (for 20 years)

Political Sciences. Faculty of Social Sciences.

Imam Khomeini International University.

Gazvin. Iran

 

3. Head of editorial board. Journal of “Political Studies of Islamic World” Quarterly Persian and English Journal.  Grade A. Academic Research Journal According to the Authorization  of Ministry of  Higher Education  in Iran

 

4. Academic Member. Associate Prof.

Islamic Azad University. For 12 Years

 

Address:

Canada;

 

E. mail : bozorg_majid@yahoo.com

 

Date of Birth: 29 Dec.1963                Place of Birth: Tehran

Nationality: Iranian. Canada. Permit work

 

Command of languages:

English.  Excellent            French Excellent.                            Arabic Good

 

 

Education:

3. University  of Social Sciences, Toulouse 1.   France .  Ph.D (Doctorat du nouveau Regime)    1995      Note : Très honorable avec félicitations (Political Science)

 

2.University of Social Sciences. Toulouse 1.   France.    D.E.A   (Political Science)                                             1990

 

1.Imam Sadigh University . Iran.           M.A.(Political Science and  Islamic Theology)                                                 1988

 

Professional Occupation:

3.Imam Khomeini International University (Iran).          Associate Prof.

Director of International relations for 7 years. Chief of Office for admission of foreign applicants .(4 Years)

 

2.National Commission of  UNESCO   (Iran Office)  Research Director

 

3..State Management   Training Center (Iran).         Director of International Office

 

Publications:

Books:

In Persian:

 1. History of International Relations (1870-1945) . Samat Ed. University Press.2004.

(12th edition 2015)

 

 1. Comparative Study on the Iranian  & French Election System. Markaz Asnad Enghilab Islami.  Political Press. 2005

 

 1. European Union during the Last Decade. Imam Khomeini International  University Press. 2006

 

 1. Parties, Regulations & Law concerning French elections. Zanjan Pub. Zanjan, Iran. 2010.

 

 1. UN & the fight against Terrorism. Imam Khomeini International  University Press University. 2011

 

 1. Comparative Study on the Iranian & French regulation concerning the high authority nominations. Markaz Asnad Enghilab Islami.  Political Press.  2011

 

Translation:

From French to Persian Language.

 • Algérie, De l`Epopée à la Résistance .Dr Djenase ; Hasbah Pub .2015
 • Published by Press University.

 

 

Articles:

Articles in Academic Research Journals:

Grade A

 

 In English:

 

 1. The Human Rights in OIC, A Gradually Movement But in Progress

JOURNAL OF POLITICS AND LAW. ISI

Quarterly ISSN: 1913-9047. CANADIAN CENTER SCIENCE & EDUCATION, 1120 FINCH AVE W, STE 701-309, TORONTO, CANADA, ON, M3J 3H7

 

 1. Recruitment of Foreign Members by Islamic State (Daesh)

Tools and Methods

 JOURNAL OF POLITICS AND LAW. ISI

Quarterly ISSN: 1913-9047. CANADIAN CENTER SCIENCE & EDUCATION, 1120 FINCH AVE W, STE 701-309, TORONTO, CANADA, ON, M3J 3H7

 

 

 1. Impact of the Islamic State of Iraq and Syria (IS) on regional equations in Middle East. World Journal of Social Science. ISSN:2329-9347.Vol:5 No.1 Jan.2018

 

 1. Roots of Violence by ISIS,. An Analysis on Beliefs. International Journal of Social Science Studies. ISSN: 2324-8033. Vol:6.No.3. March 2018

 

 1. Palestinian Issue and the Security Council of UN. Geopolitics Quarterly. An International Journal. Vol.7. No.4. Winter 2011. Tehran. Iran

 

 1. EU-NATO Relations, Past & Present. Global Strategis.. Vol.5. No.2. July_ December 2011Indonesia

 

 1. EU & OIC Positions on International Terrorism: Comparative View on Definitions and Strategies. Quarterly Journal. Political Studies of Islamic World. Vol. 1.  N0. 2. 2012.

 

 1.  NATO in Afghanistan. Evaluation of its Challeneges for establishing the Security in an Islamic Country. Quarterly Journal. Political Studies of Islamic World. Vol. 2.  N0. 8. 2014.

 

 

In Persian:

Grade  A. (Academic Research Journal)

 1. Theories of  European Integration. From Great Theories to Partial Theories.  Journal of Politic. Tehran University. No: 73. 2007.
 2. A Comparative Study on Publicity in the  Presidential Election , the Iranian and French regulations.Quartely Journal. Tarbiat Modaress University Journal. Winter 2008.
 3. A Introduction to Islamization of Political Sciences in the Iranian Academic Literatures.. Journal of Politic. Tehran University.  2009

 

 1. NATO and Russia Relations, Interaction or Gape. Journal of Politic. Tehran University No:3. Vol.42. 2010

 

 1. EU and NATO: Challenges and Opportunities. .. Journal of Politic. Tehran University.  No 3. Vol. 44. Autumn 2013.

 

 1. Making the Political Sciences Applicable and conform to needs &expectations of Employment marketing Iran. Quarterly Journal. Research  Journal of Political Sciences. Political Sciences Association.

 

 1. The Role of United Nations in Combating Terrorism: An analysis on the definition of Terrorism and the ways to struggle it through the conventions adopted by the General Assembly. Rahyaft Siassi va Bainollmellai. Quartely Journal. Shahid Beheshti University.  2012.

 

 1. The Trend of Application of Veto Right at the Security Council 1946-2009.  Quarterly Journal. Research on International Relations. International Relation Association. 2014.

 

 1. The Human Rights Challenges in EU-Iran Relations. .  Quarterly Journal. Research on International Relations. International Relation Association. 2013

 

 1. Positions of the OIC Member States Regarding  the International Criminal Court. Quarterly Journal. Political Studies of Islamic World. Vol. 2.  N0. 6. 2013.

 

 1. The Human Rights Challenges in EU-Iran Relations. Quarterly Journal. Research on International Relations. International Relation Association. 2013.

 

 1. Bahrain's Shia community and its social weight in the power structure. Lack of social justice and inequality. Biannual Journal. Political Sociology of Islamic World. 2016. Shahid University

 

Grade B (Scientific-Promote  Journal) :

 

 

1.The Common Variables of Peace in Constructivism theory and the Idea of Dialogue among Civilizations. Quarterly Journal. Journal of Foreign Policy. Iranian Foreign Ministry.  Vol.XXVII. Fall 2013.

 

2.Reforms in the Political System in Saudi Arabia. Quarterly of Middle East. 2006

 

3.France and European Integration through the two Last Decades. Quarterly of Economic and Administrative Journal. 2006.  Ispahan University.

 

4. Admission of Foreign Students, Experiences and Methods. Ettellatat Siassi Eghtesadi. Monthly Journal. 2007

 

5. Gobineau and Iran. Quarterly Journal. Journal of Historic Foreign Relations. Foreign Ministry of Iran. 2004

 

6.Regional System and its Place in the Levels of  Analysis in the International Relations Studies. Ettellatat Siassi Eghtesadi. Monthly Journal. 2004.

 

7.Foriegn Policy of USA under the direction of  Neo-Conservatives. Ettellatat Siassi Eghtesadi. Monthly Journal. 2004.

 

8.USA and Security System of the Persian Gulf after the occupation of Iraq. Ettellatat Siassi Eghtesadi. Monthly Journal. 2004.

 

9.Franco-Iranian Relations through the First Decade of Islamic Revolution. Ettellatat Siassi Eghtesadi. Monthly Journal. 1996.

 

10. A Glance to Irano-France Historic Relations. Quarterly Journal. History of Foreign Relations. Iranian Foreign Ministry. 2004.

 

11.Loge of Iran Awakening. Quarterly Journal. Historical  Studies.1997.

 

12.Transnational Players in International Relations. Ettellatat Siassi Eghtesadi. Monthly Journal. 1997.

 

Scientific Journal(Grade C):

 1. Analysis on German Agents Efforts for affecting the Nomads  in South  of Iran during the First World War. Research Journal of Imam Khomeini International University. 1998

 

 1. The Effect of Media Diplomacy on the Foreign Policy: Explanation of Tactics. Political Science Journal Quarterly. Islamic Azad University. Karadj Branch. No. 17 Winter 2012

 

 1. Rejection of Terrorism in Political Thought of Islam and Organization of Islamic Cooperation Stance vis-à-vis Terrorism.

Quarterly Journal. Political Thought in Islam. No. 1. Fall 2014.

 

Oral Presentation in International Conferences:

 

 1. Hierarchy and Power before and after the Revolutions
 

 The Islamic Revolution in Iran and its Conceptions on Power . Moscow . Russian. 2005.

 1. Forced Labor and Slavery in  Public  International Law (Review On International Instruments)   . The 11th International Conference on Human Rights "Exploitation of the Human Being in XXth and XXIst century" June 3-4, 2011 Place: Olsztyn, Poland
 2. Terrorism as a Grave Violation of Human Rights. 9th International Whitehead Conference. Society and Process - from Theory to Practice

9-12.09.2013 - Krakow, Poland

 

 

 1. UN & Combating against International Terrorism. International Conference on Conflict Terrorism, and Society

. “Putting People First: Terrorism and Human Security”. Kadir Has University,  Istanbul, Turkey  . November 2-4, 2010

 

 

5.Islam and its Attitudes to Tolerance  The International Seminar on Research in Islamic Studies II. Academy  of Islamic Studies. University of Malaya. Kuala Lumpur. Malaysia. 12-16 February.  2012

 

 1. Three Generations of Regionalism Through Regional Integration in EU. Ankara University. 2006
 2. An Analysis on Reform Movement in Iran. International Conference on Political Sciences. Athena Greece. 200
 3.  The Human Rights and the Islamic Conceptions. A   Comparative Study on the U.D.H.R* and U.I.D.H.R**. INTERNATIONAL CONFERENCE ON. RETHINKING INTERNATIONAL LAW AND JUSTICE . Date: 24-25 September 2012 TC Istanbul Kültür University
 4. "Dialogue Between Sunnites and Shiites in Iran since 1979" “Islamic Revolution in Iran: civilization phenomenon and its future perspectives”, 8-10 February 2010, Kazan State University, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia,
 5. Roots of Violence by the Islamic State, Conceptions and Beliefs. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS).  International Conference for Social Sciences and Humanities Piazza della Calza 6, 50125 Florence, Italy.  16 to 19 June 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتراء تولوز فرانسه  دریافت فایل Download ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شکل گیری سیاست خارجی عربستان سعودی، تاثیر عوامل درونی 1398 پژوهش های روابط بین الملل نمایش پیوند
2 روروند حق وتو در شورای امنیت (2009-1946) حفظ صلح و امنیت یا تأمین منافع قدرت‌ها 1393 پژوهش های روابط بین الملل نمایش پیوند
3 چالش حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی ایران از نگاه اسناد اتحادیه اروپا 1391  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران فصلنامه روابط خارجی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 همسویی سازمان همکاری اسلامی با عربستان سعودی برای مقابله با ایران در بحران یمن(2015-2019) 07/07/1400 پژوهشنامهعلوم سیاسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 Human Rights in the Middle East, Progress and main Challenges 2016 Journal of Politics and law  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال قفقاز جنوبی از فروپاشی شوروی تا 2015 1396 فصلنامه سیاست خارجی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 Impact of Islamic State of Iraq and Syria (IS) on regional equations in Middle East 2018 World Journal of Social Science  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 Recruitment of Foreign Members by Islamic State (Daesh): Tools and Methods 2018 Journal of Politics and law  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 برزسی سیاست خارجی دولت های دمکرات و جمهوری خواه آمریکا در قبال ایران (2000-2020) سیاست خارجی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Iran under Shadow of Hard Economic Sanctions International or Unilateral Sanctions and Public International Law دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 مجلس خبرگان رھبری، اختیارات و وظایف 1398 دادکستر  دریافت فایل Download نمایش پیوند