۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
  • تاریخ تولد : 1336
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 811
  • شماره تلفن دفتر : +982838371
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : elahi@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دیپلم ریاضی 1353 دبیرستان دارالفنون ---
2 کارشناسی مدیریت بازرگانی 1356 دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ---
3 کارشناسی ارشد مدیریت و توسعه سازمان 1358 دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده ---
4 دکتری مدیریت استراتژیک(سیاستگذاری عمومی) 1385 دانشگاه علامه طباطبایی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر ویژگیهای محصولات با فناوری بالا بر رفتار پذیرش اجتناب مصرف کنندگان 1392 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) نمایش پیوند
2 ارائه‌ی چارچوب جامع ارزیابی عملکرد موسسه‌ی پژوهشی با تاکید بر مدیریت منابع انسانی 90/12/10 92/03/13 فصل‌نامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت نمایش پیوند
3 طراحی نقشة استراتژی برای شرکت های تولیدی با استفاده از شاخص‌های مهم عملکرد کارت امتیازی متوازن و روش (DEMATEL) ( مطالعه موردی: شرکت میهن) 92/04/12 1393 فصل‌نامه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی نمایش پیوند
4 The evaluation of agility in supply chain of mass construction associations in Iran: A case study of construction firm 2012 Management of Science Letters نمایش پیوند
5 Evaluating customer-based brand equity in Iranian cell phone market 2016 Int. Journal of Electronic Marketing and Retailing نمایش پیوند
6 تعیین عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پیش بینی مصرف بنزین و گازوئیل(نفت گاز) در ایران توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی 96/04/20 97/11/20 پژوهشنامه حمل و نقل نمایش پیوند
7 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه شرکت‌های تولیدی استان قزوین) 93/04/26 93/11/03 مدیریت فرهنگ سازمانی نمایش پیوند
8 معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تأثیر آنها بر رفتار خرید مصرف کننده 1391 فصل‌نامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) نمایش پیوند
9 An investigation on effects of perceived value on brand popularity and brand loyalty: A B2B case study 2014 Management Science Letters نمایش پیوند
10 Complexity manufacturing systems in Iranian company: entropy model International Research Journal of Applied and Basic Sciences نمایش پیوند
11 Impacts of Social Capital on Motivation and Customer Loyalty in Qazvin Retailers Market 2014 Management and Administrative Sciences Review نمایش پیوند
12 Strategic Management and its intersection with SCM 2013 Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business نمایش پیوند
13 Investigating the Effect of Inter-organizational Factors (Culture,Structure and Strategy) on the Success of Customer Relationship Management in EN Bank 2014 International Journal of Management and Humanity Sciences نمایش پیوند
14 Selecting the Best ABS Sensor Technology Using Fuzzy MADM 2011 Scientific Research and Essays نمایش پیوند
15 معرفی معیارهای دیدبانی تکنولوژی بعنوان ابزار آینده پژوهی 1394/12/18 نشریه علمی پژوهشی راهبرد دفاعی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تعیین اثربخش ترین استراتژی های ترویج برای مؤسسات آموزشی 1394 دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت نمایش پیوند
2 بررسی مسائل و مشکلات فروش بیمه‌های عمر سرمایه گذاری و استراتژیهای غلبه بر آنها در شهرستان زنجان( مطالعه موردی: بیمه کارآفرین) 1394 اولین همایش بین‌المللی علوم مدیریت پیشرفت‌ها، نوآوری‌ها و چالش‌ها نمایش پیوند
3 ارزیابی روش های انتقال فناوری با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل شبکه ای فازی(Fuzzy-ANP) و مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) مطالعه موردی: صنایع تولید کننده عایق‌های نانو حرارتی 1395/08/20 سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقثتصاد مقاومتی نمایش پیوند
4 کاربرد مهندسی مجدد فرایند ها در پیاده سازی تولید سلولی با استفاده از نرم افزار ارنا(Arena) و VSM (مصالعه موردی: شرکت مهنا قطعه) 1395/09/04 اولین کنفرانس ملی مدل‌ها و تکنیکهای کمی در مدیریت نمایش پیوند
5 بررسی اثر همکاری صنعت-دانشگاه بر نوآوری فناوری (مورد مطالعه: دانشگاه های صنعتی تهران) 1395/12/06 چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان نمایش پیوند
6 بررسی توسعه کسب و کارهای الکترونیکبی در ایران 1394 دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی نمایش پیوند
7 برآورد تابع تقاضای بنزین مصرفی خانوارهای شهری ایران بین سالهای1388-1369 1393 دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نمایش پیوند
8 مدیریت دانش ونقش آن درکسب مزیت رقابتی 1394/03/25 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری مالی نمایش پیوند
9 بررسی انتقال تکنولوژی صنعت خودروهای هیبریدی به ایران 1395 دومین کنفرانس بین‌ا‌‌‌‌لمللی پارادایمهای نوین مدیریت نوآوری و کارآفرینی نمایش پیوند
10 کارآفرینی سازمانی 1394/03/30 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی نمایش پیوند
11 ضرورت پیاده سازی مدیریت استراتژیک در سازمان ها و نقش آن در کسب مزیت رقابتی 1395/06/14 اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران نمایش پیوند
12 نگرشی بر جهانی شدن اقتصاد ایران با استفاده از روش SWOT 1394/06/26 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد نمایش پیوند
13 انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی ایران 1394/03/26 اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران نمایش پیوند
14 اجرای نت خودگردان(AM) در مجتمع صنعتی ماموت مطالعه موردی 1395/06/25 چهارمین کنفرانی بین‌المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری نمایش پیوند
15 انتقال تکنولوژی در صنعت نفت ایران 1394/06/23 اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران نمایش پیوند
16 مدیریت استراتژیک و تاثیر آن بر مدیریت دانش 1394/03/25 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری نمایش پیوند
17 مروری جامع بر شاخص های انتقال تکنولوژی در صنایع مولد ثروت 1395/06/29 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نمایش پیوند
18 انتقال و توسعه تگنولوژی در صنعت نفت ایران( بخش بالادستی) 1395/07/29 دومیین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت - نوآوری و کارآفرینی نمایش پیوند
19 بررسی تاثیر جو سازمانی و سرمایه بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه 97/03/30 هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی نمایش پیوند
20 بررسی چالش های موجود در اعتماد به تجارت الکترونیک و ارائه راهکارهای مناسب 1396/06/23 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی نمایش پیوند
21 نقش برند در رفتار مصرف کننده 1393/11/30 کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری نمایش پیوند
22 پویش محیطی به عنوان ابزار آینده پژوهی درمراکز پژوهشی 1393/09*/11 چهارمین کنفرانس بین المللی وهشتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی نمایش پیوند
23 عوامل موثر بر تسهیم دانش بررسی کیفیت KMS، خودکارآمدی KMS، جو سازمانی و نگرش 1392/12/06 ششمین کنفرانس مدیریت دانش نمایش پیوند
24 معیارهای انتخاب شرکا در اتحادهای استراتژیک فناورانه، مطالعه موردی صنایع هوا و فضای ایران 1391/09/27 دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری نمایش پیوند
25 تجزیه و تحلیل کارایی و طبقه بندی سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده ها اطلاعات بورس اوراق بهادار ایران 1388 دومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تئوری‌های سازمان و مدیریت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدیریت تولید دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---
3 زمان‌سنجی و کارسنجی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---
4 زبان تخصصی مدیریت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تئوریهای سازمان و مدیریت پیشرفته دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---
2 برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---
3 مدیریت استراتژیک بازاریابی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---
4 مدیریت استراتژیک صنعتی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---
5 مدیریت انتقال تکنولوژی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر دفتر برنامه‌ریزی آموزشی 1373 1375 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 مدیر گروه مدیریت صنعتی 1376 1382 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 مدیر گروه مدیریت صنعتی 1390 1396 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه مدل یکپارچه آینده‌نگاری راهبردی در نظام توسعه منطقه‌ای دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) حسنعلی اصغری نمایش پیوند
2 طراحی مدل مناسب دیدبانی فناوری: نمونه‏های موردی اپراتورهای مخابراتی ایران(همراه اول و ایران‏سل) دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) فرزانه میرشاه ولایتی نمایش پیوند