۱۱ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
  • تاریخ تولد : 1344
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 808
  • شماره تلفن دفتر : 2833901608
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : fazli@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مدیریت- گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس تحقیق در عملیات (1) ، (2) و (3) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 دروس آمار کاربردی مدیریت (1) و (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 درس تحلیل آماری پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 درس تحقیق در عملیات پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 درس تئوری تصمیم گیری در مدیریت کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 درس کنترل پروژه دوره کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 درس برنامه ریزی دوره کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کسب عنوان پژوهشگر منتخب دانشگاه 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 کسب عنوان پژوهشگر منتخب دانشگاه 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها 1382 فصلنامه مدرس ---
2 تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینه نیازهای مشتریان: رویکرد مدل ادغامی کانو در کیو اف دی 1387 پژوهشنامه بازرگانی ---
3 مقایسه رویکرد تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه بندی شاخص های کلیدی تصمیم گیری خرید و فروش سهام 1388 مطالعات مدیریت صنعتی ---
4 رتبه بندی شرکتهای سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی 1388 فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی ---
5 تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران 1388 فصلنامه علوم مدیریت ایران ---
6 روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پورتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران 1389 فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی ---
7 بکارگیری رویکرد ترکیبی جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران 1391 فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت ---
8 انتخاب مناسبترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد با استفاده از رویکرد MADM 1391 فصلنامه زمین شناسی مهندسی ---
9 شناسایی شعب ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی شعب 1390 فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران ---
10 بکارگیری مدل بهینه سازی چند معیاره فازی برای غربالگری سهام شرکتهای دارویی در بورس اوراق بهادار تهران 1390 فصلنامه دانشور رفتار ---
11 انتخاب پروژه براساس تخصیص بهینه منابع با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی 1391 فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت (شریف) ---
12 شناسایی معیارها و تبیین مجموعه های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران 1391 فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی ---
13 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور) 1390 پژوهش نامه مالیات ---
14 بکارگیری رویکرد ترکیبی برای انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات DEMATEL-ANP 1391 چشم انداز مدیریت صنعتی ---
15 ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با روش ترکیبی ویکور – آر جی ای و رویکرد فازی 1390 فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول ---
16 بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش 1391 دو فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی ---
17 ارزیابی بهینه و تحلیل کیفیت استراتژیک در سازمانها، فصلنامه مدیریت و توسعه 1391 فصلنامه مدیریت و توسعه ---
18 ارزیابی عملکرد فناوری ها با استفاده از مدل هیبریدی 1387 فصلنامه رشد و فناوری ---
19 اولویت بندی ضایعات و عوامل ایجاد کننده آنها در دستیابی به تولید ناب 1387 مدیریت و توسعه ---
20 نقش عوامل موثر بر موقعیت استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در نمایندگی های فروش خودرو استان گیلان 1393 فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی ---
21 تاثیر سرمایه اجتماعی بر روابط خریدار-تامین کننده در شرکتهای تولیدی(مطالعه موردی: شرکتهای تولید استان قزوین)، 1393 فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی ---
22 بررسی عوامل مؤثر بر تصویر برند مقصدگر گردشگری و تاثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی(مطالعه موردی: شهر قزوین) 1392 دو فصلنامه مطالعات گردشگری ---
23 تصمیم گیری به وسیله سیستم خبره فازی برای انتخاب محل اقامت مطلوب گردشگران 1392 نشریه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران ---
24 تصمیم گیری به وسیله سیستم خبره فازی برای انتخاب محل اقامت مطلوب گردشگران 1392 نشریه مهندسی صنایع ---
25 عوامل مؤثر بر ارزیابی راهبردی بهینه سیستم نگهداری و تعمیرات سازمان پلیس 1392 فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع در نیروی انتظامی ---
26 بکارگیری روش تصمیم گیری VIKOR با رویکرد فازی در انتخاب مدیر پروژه های عمرانی 1391 نشریه انجمن معماری و شهرسازی ایران ---
27 تاثیر سرمایه اجتماعی در روابط خریدار- تامین کننده در شرکت های تولیدی(مطالعه موردی: شرکتهای استان قزوین)، 1393 نشریه مدیریت صنعتی ---
28 نقش عوامل مؤثر بر مؤفقیت راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری در نمایندگی های فروش خودروی استان گیلان 1393 نشریه مدیریت بازرگانی ---
29 Determining Common Weights By Regarding Predetermined Priorities of Decision-Making units (DMUs International Journal Decision Sciences ---
30 A Forecasting Method In Data Envelopment Analysis with Group Decision Making International Journal Applied Management Science ---
31 A Group Decision-Making Method for Target Setting In Data Envelopment Analysis International Journal Mathematics in Operational R ---
32 Practical Common Weights Compromise Solution Approach for Technology Selection International Journal Procurement Management ---
33 Stock Screening with Use of Factor Analysis and Fuzzy Multiple Criteria Decision Making International Journal Procurement Management ---
34 Utilising Data Envelopment Analysis For Selecting Stock & benchmark firms In Tehran Stock Exchange International Journal Operational Research ---
35 Supplier Selection using Delphi, Fuzzy AHP and SIR European Journal of Scientific Research ---
36 Novel MCDM Method for Supplier Selection in E-SCM European Journal of Scientific Research ---
37 An Exploratory Analysis of Hotel Selection Factors : A Comprehensive Survey of Tehran Hotels , International Journal Of Hospitality Management ---
38 Investigating the Relationships Between Organizational Factors) Culture , Structure , Strategy) and Performance through Knowledge Management American journal of scientific research ---
39 Separating Successful And Unsuccessful Firms Using Multiple Attribute Decision-Making Methods , International Journal Information And Decision S ---
40 An Improved MCDM Method for Maintenance Approach Selection: A Case Study of Auto Industry Management Science Letters ---
41 An Integrated MCDM Method in Ranking BSC Perspectives and key Performance Indicators Management Science Letters ---
42 Developing a Hybrid Multi-criteria Model for Investment in Stock Exchange Management Science Letters ---
43 - Crude Oil Supply Chain Risk Management with Fuzzy analytic Hierarchy Process American Journal of Scientific Research ---
44 Ranking Projects in Project Portfolio Management Align with Organization Strategy euro journals ---
45 Interpretive Structural Modeling of Project Complexity Factors the construction industry in iran, archives des ---
46 Identifying The Relation Between Effective Factors In Evaluating The Suppliers In Electronic Supply An Interpretive Structural Modeling Approach archives des sciences ---
47 A framework for measuring the supply chains agility of mass construction industry in Iran Management Science Letters ---
48 using DEMATEL method to modeling project complexity dimension journal of basic and applied scientific research ---
49 Identification of Intervening Factors on agility of Iranian mass construction association supply chain journal of basic and applied scientific research ---
50 An Integrated MCDM Method in Ranking BSC Perspective and Key Performance Indicators Management Science Letters ---
51 An improved MCDM method for maintenance approach selection : A case study of auto industry Management Science Letters ---
52 Separating successful and unsuccessful firms using multiple attribute decision-making methods International Journal Information And Decision ---
53 Ranking projects in project portfolio management align with organization strategy American Journal of Scientific Research ---
54 K-Mean Clustering Method For Analysis Customer Lifetime Value With LRFM Relationship Model In Banking Services International Research Journal of Applied And Bas ---
55 - Identifying the most critical project complexity factors using Delphi method : the Iranian construction industry Management Science Letters ---
56 - Identification of Intervening Factors on Agility of Iranian Mass Construction journal of basic and applied scientific research ---
57 Risks Identification and ranking using AHP and group decision making technique :Presenting r index Management Science Letters ---
58 Assessing the vulnerability of supply chain using Analytic Network Process approach International Research Journal of Applied And Bas ---
59 Identifying Significant Factors Affecting Decision Makers Risk Attitudes in Multinational Construction Project in Iran Journal of Basic And Applied Scientific Research ---
60 Combination value investing and momentum investing to stock selection using data envelopment analysis International Research Journal of Applied And Bas ---
61 Prioritizing Enterpreneurial University Factors by Fuzzy Analytic Hierarchy Process, International Journal of Economy , Management and social sciences ---
62 The Role of the Factors Affecting the Financial & Marketing Aspects of Customer Relationship Management Strategy Management & Administrative Sciences Review ---
63 The Role of Inter-firm Knowledge Sharing in Outsourcing of Logistics Services International Research Journal & Basic Sciences (I ---
64 The Impact of Inter-Firm Knowledge Sharing & Nature of Relationship on satisfaction with LSPS Performance , Asian Journal of Research in Business Economics ---
65 -Investigating the Impact of Self on Attitudes toward Luxury Brands Among Teens in Iran International Research Journal of Applied & Basic ---
66 Evaluation and Ranking the Companies of auto and Spare Parts Industry Accepted in Tehran Stock Exchange Using FAHP & VIKOR International Research Journal of Applied & Basic ---
67 Market Clustering on the Basis of Customer Requirements to Develop Service Designing & Deploy Fuzzy QFD Model (A Case Study of Industry & Mine Bank of Iran) Journal of Basic and Applied Scientific Research ---
68 Crade oil supply chain risk Management with DEMATEL-ANP Operational Research an International Journal, ---
69 the mediation role of buyers satisfaction in relationship between structural capital with Performance , International hournal Logistics Systems and Mana ---
70 Effective factors of Successful cloud marketing adoption by SMES: the case of Iran International Journal Business Environment ---
71 THE ROLE OF MACROECONOMIC FACTORS ON IRANS NON-OIL EXPORTS TO TURKEY" International Journal of Economic Research ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدل افرا: مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران 1381 نخستین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، دانشکده مدیریت ---
2 مدل سه بعدی برای ارزیابی سلامت سازمانی در حوزه های مالی سازمانهای دولتی 1385 اولین همایش ارتقای سلامت و پیشگیری از فساد اداری ---
3 طراحی مدل پیش بینی کارایی واحدهای سازمانی در دستگاههای اجرایی 1383 اولین کنفرانس ملی تحول در نظام اداری استان، قزوین ---
4 انتخاب مناسبترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد 1390 سی امین همایش علوم زمین، تهران، ایران ---
5 بررسی توسعه مدیریت دانش از راه تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور 1390 پنجمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران ---
6 اثربخشی استراتژی های مدیریت دانش 1391 اولین همایش تازه های مدیریت ---
7 نقش هوش تجاری در کسب مزیت رقابتی در شرکتهای کوچک 1392 همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، بابلسر ---
8 ابعاد سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در کارآفرینی سازمانی 1392 همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، بابلسر ---
9 ابزارهای هوش تجاری در خدمت رهبری کارآفرینانه 1392 همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، بابلسر ---
10 تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سازمان 1393 سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، دانشگاه آزاد اسل ---
11 هوش هیجانی عاملی کلیدی در پیشبرد اهداف سازمان و مدیریت 1393 سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، دانشگاه آزاد اسل ---
12 خلاقیت، نوآوری و راههای تقویت آن 1393 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری ---
13 بررسی تاثیر محرکهای زنجیره تامین بر یکپارچگی و عملکرد زنجیره 1393 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری ---
14 نگاهی بر اهمیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در مدیریت زنجیره تامین 1393 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری ---
15 شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها 1393 اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران ---
16 برآورد و تحلیل اقتصادی تراز تجاری ایران و افغانستان بین سالهای 1371 تا 1394 دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، بوشهر ---
17 بررسی و رتبه بندی چهار شرکت بیمه ای با استفاده از شاخص های مالی با رویکرد مدل تاپسیس 1393 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد ---
18 بررسی نقش مدیریت دانش(KM) بر مدیریت زنجیره تامین خودروسازی 1394 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران ---
19 فناوری اطلاعات(IT) ابزاری مؤثر در مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 1394 دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران ---
20 تفکر به سوی پایداری، گامی برای دستیابی برند به جاودانگی 1394 اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار ---
21 هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان و کارکنان 1394 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیری ---
22 بررسی تاثیر به کارگیری مدیریت استراتژیک در بخش حمل و نقل و محیط زیست بر توسعه اقتصادی کشور 1394 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اول ---
23 بررسی موانع پیاده سازی زنجیره تامین سبز جهت دستیابی به مزیت رقابتی 1394 پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حساب ---
24 بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی 1394 پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حس ---
25 بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر خریدهای اینترنتی(دیدگاه اخلاقی) 1394 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اول ---
26 پیش بینی روند آینده میزان صادرات فرش ایرانی بر اساس روند گذشته تا سال 1415 1394 اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحقیق در عملیات: اصول، مبانی و روشهای برنامه ریزی خطی در مدیریت – جلد اول انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مدیریت پروژه: راهنمای عملی مدیران پروژه انتشارات اختران ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس تحقیق در عملیات (1) ، (2) و (3) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 برنامه ریزی و کنترل پروژه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 دروس آمار کاربردی مدیریت (1) و (2) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 درس تحلیل آماری پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 درس تحقیق در عملیات پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 درس تئوری تصمیم گیری در مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 نقد و بررسی جشنواره شهید رجایی در ارزیابی عملکرد مدیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین ---
2 مطالعه ساختار سازمانی بخش دولتی سازمانهای دولتی قزوین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین ---
3 ارزیابی و مقایسه عملکرد واحدهای شهری شرکت گاز استان قزوین و ارائه راهکار جهت بهبود با بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، شرکت گاز ایران قزوین ---
4 بررسی اثربخشی مدیریت مشارکتی در دستگاههای اجرایی استان قزوین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بکارگیری مدل کانو در گسترش کیفیت عملکرد به منظور شناخت، بررسی و تحلیل نیازهای مشتریان ---
2 شناسایی و رتبه بندی شاخص های کیفی موثر بر کاهش ضایعات شرکت موتوژن با استفاده از تکنیک AHD ---
3 ارتقاء رضایتمندی مشتریان خدمات درمانی با استفاده از مدل تلفیقی qfd و v.e. (رویکرد فازی) به صورت مطالعه موردی در بیمارستان رازی قزوین ---
4 بکارگیری مدل ریاضی غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد خطوط تولیدی در صنایع قطعات بتنی شهر تبریز ---
5 سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی شرکت فناوران سپهر ارتباط) ---
6 بکارگیری و مقایسه تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در رتبه بندی شرکتهای بازار بورس تهران ---
7 بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در غربالگری سهام در بورس اوراق بهادار تهران ---
8 استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل پوششی داده ها(DEA) در انتخاب سهام و مقایسه آن با استراتژی اثر اندازه در بورس اوراق بهادار تهران ---
9 مقایسه مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی با مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی جهت انتخاب پروژه ---
10 مقایسه رویکرد تحلیل پوششی داده ها(DEA) با فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با بهره گیری از اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد(KPIS) مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ---
11 طراحی سیستم خبره ی فازی انتخاب هتل محل اقامت از میان هتل های شهر تهران ---
12 بررسی و مقایسه دو روش ترکیبی در ارزیابی عملکرد بانکهای ایران ---
13 بررسی اثر عوامل درونی سازمان در عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش در بانک صادرات ایران ---
14 بررسی و مقایسه روش VIKOR فازی با روش TOPSIS فازی در انتخاب مدیر پروژه های عمرانی در کرج ---
15 بکارگیری تکنیک ترکیبی- DEMATEL VLKOR ANP برای رتبه بندی 50 شرکت برتر ایرانی ---
16 ارزیابی ریسک زنجیره تامین نفت و انتخاب استراتژی مدیریت ریسک بهینه ---
17 ارزیابی کیفیت خدمات مراکز دولتی با روش GRA- VLKOR و رویکرد فازی- اداره ثبت استان قزوین. ---
18 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری ---
19 رویکرد تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات در صنعت خودروسازی ایران. ---
20 چارچوبی برای سنجش چابکی زنجیره ی تامین در شرکتهای انبوه ساز مسکن ایران ---
21 ارائه چارچوبی برای اندازه گیری میزان پیچیدگی پروژه هل با استفاده از تکنیک ANP ---
22 ارزیابی وضعیت زمان و هزینه پروژه و شناسایی فعالیتهای بحرانی به کمک مدل ترکیبی از مدیریت ریسک و مدیریت ارزش کسب شده فارسی ---
23 بررسی تسهیم میان شرکتی دانش در خدمات پشتیبانی در شهرک های صنعتی استان گیلان. ---
24 بررسی نقش مدیریت دانش در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تامین در صنعت کاشی ایران ---
25 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر روابط خریدار-تامین کننده در شرکتهای تولیدی استان قزوین ---
26 بررسی تاثیر عوامل سه گانه استراتژی بازاریابی-ارزش ادراک شده توسط مشتری و کیفیت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان رستوان زنجیره ای در شهر تهران- در رستوران زنجیره ای پدر خوب ---
27 طراحی مدل یکپارچه برای ارزیابی اثربخشی استراتژی سازمان با توجه به میزان انعطاف پذیری استراتژی در مواجهه با ریسک و عدم اطمینان محیطی ---
28 بررسی و مقایسه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری در آژانس های مسافرتی شهرهای تهران و شیراز ---
29 بررسی تاثیر تبلیغات پیامکی متنی از طریق تلفن همراه بر قصد خرید در بین دانشجویان دانشگاهها. ---
30 رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین دارو بر مبنای ریسک با استفاده از شبکه بیزین(شرکت پخش البرز). ---
31 انتخاب مناسبترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد ---
32 بررسی قوام عوامل کلیدی مؤفقیت و شکست پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) و تاثیر آن بر عملکرد سازمانهای صنعت نفت ایران 1394 ---
33 ارزیابی ادراک کارکنان سازمان درباره مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از روش شناسی کیو(کارکنان بیمارستان کوثر شیراز)( 1394 ---
34 بررسی تاثیر محرکهای یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد شرکتهای تولیدی، با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی استان قزوین 1394 ---
35 مدلی برای پشتیبانی از اجرای پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) با رویکرد پویایی سیستم(چای گلستان) 1394 ---
36 بخش بندی مخاطبان مراکز فرهنگی با استفاده از تحلیل عاملی و تعیین خوشه ای مراکز فرهنگی شهرداری 1394 ---
37 بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت های نفتی در ایران 1394 ---
38 تعیین سیاست بهینه وارانتی با استفاده از رویکرد داده کاوی(شرکت تولیدی تجهیزات الکترونیکی) 1394 ---
39 نحوه ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه محصول سبز(مطالعه موردی: صنعت لوازم بهداشتی استان قزوین) 1394 ---
40 بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بررشد بخش بنگاه های کوچک و متوسط (SME) ها در کشورهای منتخب 1394 ---
41 چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پایه ای سازمان در صنعت سیمان 1395 ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناس صنایع موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ---
2 کارشناس اقتصادی- نهاد ریاست جمهوری ---
3 کارشناس طرح و برنامه دانشگاه تربیت مدرس ---
4 مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 معاون اداری و مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 عضو شورای طرح و برنامه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 عضو هیات تخلفات اداری کارکنان و عضو هیات گزینش کارکنان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره ---
9 دیر کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری قزوین ---
10 معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ---
11 رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی استان قزوین ---
12 عضو هیات امناء موسسه آموزش عالی بصیر آبیک ---
13 عضو هیات موسس و معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه آموزش عالی علامه دهخدا ---
14 مسئول دفتر تحقیق گزینش دانشجوئی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان قزوین ---
15 مسئول دفتر تحقیق گزینش استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان های زنجان و قزوین ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی نقش اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در بازار سهام ---
2 بررسی مدل انتخاب برنامه ریزی منابع سازمان ERP در صنعت توزیع کشور ایران. ---
3 بررسی تاثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی WTO بر ارزش محصولات صنایع پتروشیمی ایران و راهکارهای مقابله با انحراف های احتمالی ---
4 رتبه بندی شعب بانک ملت(استان تهران) با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی بر اساس منطق تحلیل پوششی داده های فازی ---
5 بررسی فرایند صدور بیمه عمر و ارائه راهکارهای بهبود آن با رویکرد شش سیگما (مورد کاری بیمه رازی). ---
6 شناسایی و اولویت بندی شاخصهای کلیدی در انتخاب تکنولوژی با استفاده از روش های MADM (شرکت داروسازی اسوه). ---
7 مقایسه رویکرد هزینه جامع مالکیت (TCO) و فرایند تحلیل سلسه مراتب(AHP) برای انتخاب تامین کننده(مطالعه موردی: کارخانه هود کن). ---
8 اولویت بندی ذینفعان موثر بر اثربخش سازمانی با رویکرد عوامل استراتژیک به روش TOPSIS (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس). ---
9 مقایسه روش رتبه بندی فازی با تاپس فازی در انتخاب پورتفولیو برای شرکتهای بورس ---
10 ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیاز متوازن(BSC) و تکنینک تحلیل شبکه فازی ---
11 مدل تلفیقی برای شناسایی و اولویت بندی نیازهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده ---
12 بررسی تاثیر اجرای طرح کارانه بر رضایت شغلی کارکنان و اثربخشی سازمان در واحدهای ستادی بانک سرمایه ---
13 تدوین چارچوبی بر اساس تلفیق مدل همترازی استراتژی های فناوری اطلاعات ---
14 ارزیابی عملکرد با رویکرد به روش کارت امتیازی متوازن و AHP در بیمارستان ها. ---
15 بررسی علل تغییر بهره وری در سازمانها با بکارگیری شاخص تغییر بهره وری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها ---
16 تایید استراتژی تنوع توان بازاریابی و تکنولوژیک شرکت بر عملکرد آن با استفاده از رویکرد تحلیل پوشش ---
17 مقایسه دو روش ترکیبی،FUZZY AHP، DELPHI VIKOR FUZZY AHP FUZZY SIR برای رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین الکترونیک ---
18 اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد در منظرهای کات امتیاز متوازن با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه و بررسی روابط ملی میان منظرها در شرکت سایکو ---
19 رتبه بندی و انتخاب پیمانکار بهینه به کمک تکنیک ترکیبی AHIVIKOR در محیط فازی – شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران ---
20 شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره – بانک ملی ایران ---
21 بررسی همسویی مدیریت پروژه با استراتژی ها در سازمان پروژه محور (مطالعه موردی شرکت مشاور ساحل). ---
22 بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی عملکرد جامع موسسه پژوهشی ---
23 رتبه بندی ارزش دوره عمر مشتریان با استفاده از مدل ال آر اف ام مورد کاوی بانک صنعت و معدن. ---
24 بهبود عملکرد پورتفوی سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوشش داده ها. ---
25 شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در رویکرد ریسک تصمیم گیرندگان پروژه های ساختمانی بین المللی (شرکت کیسون). ---
26 ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکتها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکتور (شرکتهای پذیرفته شده در گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران). ---
27 بررسی تاثیر ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و نوع سیستم کنترل مدیریت و عملکرد در شرکتهای صنعتی قزوین ---
28 تاثیر احساس کارکنان از جو کاری بر کیفیت خدمات دریافت شده و ارتباط آنها با هدف – محور بودن کارکنان – خود سودمندی کارکنان و رضایت کاری ایشان – مورد کاری: گروه هتلهای پادیسان تهران ---
29 شناسایی معیارهای انتخاب شرکائ و رتبه بندی شرکائ به منظور تشکیل اتحادیه های استراتژیک در شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی ایرانی (مطالعه موردی: صنعت هوا و فضا). ---
30 بررسی مسیر تاثیر عوامل وفاداری کارکنان – کیفیت خدمات – رضایت و وفاداری مشتری بر عملکرد بر شرکتهای صنعت نرم افزاری ایران (همکاران سیستم). ---
31 بررسی تاثیر و ویژگیهای محصولات با تکنولوژی بالا بر رفتار پذیرش/اجتناب مصرف کنندگان (دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاههای دولتی تهران). ---
32 عوامل موثر بر تصویر نشان تجاری مقصد گردشگری و تاثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی (قزوین). ---
33 بررسی تاثیر « خود » بر نگرش نسبت به برندهای لوکس در میان نوجوانان شهر قزوین ---
34 بررسی عوامل موثر بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات موبایل از دیدگاه رفتار اجتماعی (مطالعات موردی: دانشجویان دانشگاههای شهر قزوین). ---
35 شناسایی و بررسی استراتژی های فعالان بازار مسکن در اثر قیمت گذاری با استفاده از نظریه بازی ها (شهر ری). ---
36 بررسی تاثیر رسانه های تعاملی بر رابطه میان شرکت و مشتری ---
37 ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مطالعه مورد شهر شیراز). ---
38 بررسی استراتژی عرضه محصول جدید در شرایط عدم اطمینان بازار با استفاده از رویکرد پویایی سیستم(شرکت اکتیو)( 1394 ---
39 تاثیر کیفیت پشتیبانی فنی بر رضایت، وفاداری، اعتماد و قصد خرید مجدد خریداران(شرکت زیگورات)( 1394 ---
40 بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به برند و تاثیر آن بر اطمینان مصرف کنندگان و وفاداری برند در صنایع لبنی(محصولات لبنی چوپان)( 1394 ---
41 بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر در انتخاب مؤثر توسط مشتریان 1394 ---
42 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان(شرکت مخابرات استان تهران) 1394 ---
43 بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان با رویکرد بازاریابی در شبکه های اجتماعی(صنعت فست فود) 1394 ---
44 عوامل مؤثر ایجاد وفاداری در خریداران مواد غذایی(فروشگاههای مواد غذایی شهر تهران) 1394 ---
45 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از آن خدمات بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)( 1394 ---
46 بررسی رفتار مصرف کنندگان اینترنتی در ایران بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده 1394 ---
47 بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید خودروهای دوستدار محیط زیست در تهران 1394 ---
48 بررسی تاثیر عوامل منتخب بر نگرش قصد و رفتار خرید محصولات ارگانیک، کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده 1394 ---
49 بررسی اثربخش ترین استراتژی های ترویج بانک های خصوصی بر اساس آمادگی خرید مشتریان 1394 ---
50 بررسی چگونگی دستیابی برند به پایداری 1394 ---
51 بررسی موانع تاثیرگذار بر توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های کوچک و متوسط کسب و کار(شرکتهای شهرک صنعتی صفادشت)( 1394 ---
52 پذیرش بانکداری با استفاده از تلفن همراه با تلفیق سه مدل(مطالعه موردی: بانک تجارت) 1394 ---
53 بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مشتری با استفاده از مدل آیدا(مطالعه موردی: بانک انصار)( 1394 ---
54 بررسی تایید هویت بصری برند بر فروش شرکت هاکوپیان 1394 ---
55 بخش بندی مشتریان در صنعت بیمه بر اساس ارزش چرخه عمر آنها با به کارگیری داده کاوی 1394 ---
56 عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تامین، مطالعه موردی: صنایع غذایی استان قزوین) 1394 ---