۱۱ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : آمار
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 676
  • شماره تلفن دفتر : 1376
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : e_amiri@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

عنوان پروژه دکترا :

‎ ‎ ‎Bayesian Inference Via Markov Chain Monte‎ ‎Carlo (MCMC) with

applications in Nonlinear Time Series‎.

کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه شهید بهشتی ‎

کارشناسی آمار از دانشکده آمار و انفرماتیک ‎

 سابقه‌ی کار :

مدیر گروه ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۷۹ -۱۳۷۷

  مدیر گروه آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی

دروس تدریس شده

‎ 3- تحقیق در عملیات - ریاضیات پایه‎ - ۲‎- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ‎1- ‎ 5- روش تحقیق 6- پژوهش عملیاتی (1و2) 7- آمار و احتمال (1و2)- آمار و کاربرد آن در مدیریت- ۴‎ ‎ ‎ 8- روشهای نمونه گیری (1و2) 9- مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 10- روشهای آماری ‎ آمار ریاضی 8- ‎14 - سری های زمانی (1و2) ‎- فرایند های تصادفی محاسبات آماری با کامپیوتر13-‎-12 زبان تخصصی آمار 11- ‎‎ آمار و احتمال مهندسی ‎ 18- روشهای عددی 17- روشهای چند متغیره گسسته‎ 16- احتمالات کاربردی‎ ‎15- ‎‎ ( تحلیل آماری (کارشناسی ارشد حسابداری مدل های خطی (کارشناسی ارشد آمار) 20- 19- ‎‎ ( 21- آمار و احتمال پیشرفته (مهندسی معدن

عضویت در انجمن های علمی بین المللی

‎‎ ‎ عضو انجمن بین المللی پژوهشگران آماری‎1- International Association of Survey Statisticians (IASS) ‎ ‎ ‎عضو انجمن بین المللی محاسبات آماری‎2- ‎‎International Association for Statistical Computing (IASC)‎ عضو انجمن ریاضی ایران 3- ‎‎ عضو انجمن آمار ایران 4- ‎ عضو ارشد انجمن بین المللی علوم رایانه و تکنولوژی اطلاعات‎5- ‎ International Association of computer science and Information technology.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

  دبیر اجرایی سمینار و 25 امین مسابقات ریاضی دانشجویی کشور- بهار 1380 3- دبیر گارکاه معادلات دیفرانسیل-برگزار کننده گروه ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 1381. 4- شرکت در گارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی- برگزار کننده سازمان سنجش کشور و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- زمستان 1390 5 10- عضویت در هیات نظارت و ارزیابی دانشگاها و مراکز آموزش عالی قزوین. 11- دبیر هیا ت امنای خانه ریاضات قزوین. 12- عضو شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات قزوین.

  ‎

مقالات انتشار یافته

مقالات فارسی

‎ اسماعیل امیری، ‎۱۳۸۶‎. روش های تعیین استاندارد های زندگی، مجله اندیشه آماری، سال دوازدهم شماره دوم، 1- پاییز و زمستان ‎۱۳۸۶‎، صفحات ‎۴۲‎ تا ‎۵۵‎. ‎2-

محمد رضا ساربانها، اسماعیل امیری و مهدی مولایی نژاد، بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات حسابداری تابستان 1389. ‎ ‎ ‎3-

اسماعیل امیری، زینب یوسفی پور و رامین کاظمی مدل اتو رگرسیو آستانه ای در حضور داده های گم شده. گزارش چهل وپنجمین کنفرانس ریاضی ایران 7-4 شهریور 1393، سمنان ایران.

‎ ‎3- اسماعیل امیری، پریبا کمالی نژاد و افشین فلاح مدل اتو رگرسیو آستانه ای با دو متغیر آستانه. گزارش چهل وپنجمین کنفرانس ریاضی ایران 7-4 شهریور 1393، سمنان ایران. ‎

‎  مقالات انگلیسی

‎[1 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1995) Convergence diagnostic for Markov Chain Monte‎ ‎Carlo (MCMC) by Kullback‎- ‎Liebler information divergence‎. ‎EBMS‎ ‎Working paper‎, ‎uni‎- ‎versity of Swansea

‎[2 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1995) A‎ ‎convergence diagnostic for MCMC‎, ‎International conference of Mix‎- ‎tures‎, ‎Aussios‎, ‎France.

‎[3 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1996) An‎ ‎application of Bayesian model choice based on predictive‎ ‎distribu‎‎tions Via MCMC methods to Threshold Autoregressive‎ ‎models‎. ‎EBMS working paper‎, ‎university of Swansea.

‎[4 ] Amiri‎, ‎E.(1996) Random generation of the delay‎, ‎the threshold and the‎ ‎order of each regime in a Bayesian analysis of threshold‎ ‎autoregressive models via MCMC‎. ‎EBMS Working paper‎, ‎university of‎ ‎Swansea.

‎[5 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1997) Review of the book‎ "‎Markov‎ ‎processes for stochastic Modeling by Ki‎- ‎jima Masaaki‎, ‎Austral‎. ‎J‎. ‎Statist.‎, ‎39(3)‎, ‎367-370.

‎[6 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1998) Lag‎ ‎selection of regimes in a Bayesian analysis of Threshold Autore‎- ‎gressive models Via MCMC‎, ‎Proceeding of the 4th Iranian‎ ‎Statistics conference‎, ‎Tehran(1998).

‎[7 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2000) Bayesian Model selection via Markov Chain‎ ‎Monte Carlo with applications in non-linear time series‎, ‎Proceeding of the Fifteenth Australian Statistical conference‎, ‎Adelaide‎.

‎[8 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2000) Forecasting with general Nonlinear‎ ‎Autoregressive models‎, ‎Proceeding of the 31 th Iranian‎ ‎Mathematics conference‎. ‎Tehran‎, ‎2000. ‎

[9 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2000)‎ ‎Measuring Social Security performance in Iran‎. ‎Proceeding of the‎ ‎International conference of Statistics‎, ‎Development and Human‎ ‎rights‎, ‎Montreux,Swiss(2000).

‎[10 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2001) A convergence diagnostic for assessment‎ ‎and numerical accuracy of multivariate outputs of Markov Chain‎ ‎Monte Carlo (MCMC) methods‎. ‎Proceeding of the international‎ ‎conference of ISI2001‎, ‎Korea.

‎[11 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2002) Bayesian Automatic Parameter Estimation of‎ ‎Threshold Autoregressive(TAR)Models using Markov Chain Monte‎ ‎Carlo(MCMC)‎, ‎Proceeding of Computational Statistics‎, ‎Berlin‎ ‎(2002)‎, ‎Editors:Ha'rdle‎, ‎W‎. ‎and Ro'nz B‎.

‎[12 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2003) Modelling via Stochastic Differential‎ ‎Equations‎, ‎Proceeding of the work shop on differential equations‎ ‎and their applications in industry, International university‎, ‎Iran.

‎[13] Amiri‎, ‎E.(2003) Trans-dimensional Markov Chain Monte Carlo‎ ‎Methods for Model selection in the Bayesian study of Threshold‎ ‎Autoregressive models‎, ‎Bulletin of the International Statistical‎ ‎Institute‎, ‎54th Session‎, ‎Contributed papers‎, ‎Book 1‎, ‎Berlin.

‎[14] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2004) Assessing Living standards in Iran‎. ‎Proceeding of the IAOS-IASS joint conference on‎: ‎Poverty‎, ‎social‎ ‎exclusion and development‎: ‎A statistical perspective‎, ‎Amman‎, ‎Jordan.

‎[15] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2006) Stochastic volatility models with STAR ‎volatilities in a Bayesian approach‎: ‎Abstract of the 17th‎ ‎Symposium of IASC on Computational Statistics(28 August‎ - ‎1‎‎September 2006)‎, ‎Rome‎, ‎Italy.

‎[16] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2007) Comparison of Smooth Transition Stochastic volatility‎ ‎models‎ ‎with Markov Switching Stochastic volatility models in a Bayesian approach‎: ‎Program‎ ‎and Abstracts of the International conference of Applied Statistics(23‎ - ‎26 ‎September 2007)‎, ‎Ribno(Bled)‎, ‎Slovenia.

‎[17] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2008) Bayesian study of Stochastic volatility models with ‎STAR‎ ‎volatilities and Leverage effect‎: ‎Program and Abstracts of the International‎ ‎workshop on Inference and Estimation in Probabilistic Time-Series Models(18‎ - ‎20 June 2008)‎, ‎Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences‎, ‎University of‎ ‎Cambridge‎, ‎U.K.

‎[18] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2009)Bayesian Volatility Forecasting in the Tehran Stock‎ ‎Market‎. ‎The proceedings of the International Conference on Financial Theory and‎ ‎Engineering (ICFTE 2009)‎, ‎December 28-30‎, ‎2009‎, ‎Dubai‎, ‎UAE.

‎[19] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2009) Bayesian Modelling Volatility of Growth Rate in ‎Atmospheric Carbon Dioxide Concentrations‎. ‎Proceedings of the Second International‎ ‎Conference on Environmental and Computer Science(ICFTE2009)‎, ‎pages 86-90‎, ‎December 28-30‎, ‎2009‎, ‎Dubai‎, ‎UAE.‎

‎[20] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2010) Simulation based inference on stochastic volatility models in an environmental study‎ ‎Proceedings of the International ‎Conference on Environmental Engineering and Applications(ICEEA2010)‎, ‎pages 229-233‎, ‎September 10-12‎, ‎2010‎, ‎Singapore.

‎[21] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2010) MODELING AND FORECASTING VOLATILITY IN A BAYESIAN‎ ‎APPROACH‎, ‎Maximum Simulated Likelihood Methods and Applications ‎Advances in Econometrics‎, ‎Volume 26‎, ‎323—356, ‎2010 by Emerald Group Publishing Limited.

‎ ‎[22] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2010) Modelling volatility of growth rate in atmospheric ‎carbon dioxide concentrations in a Bayesian approach‎, ‎Journal Environ Ecol Stat (2011) 18:735-755‎ ‎ISSN‎: ‎0731-9053/DOI 10.1007/s10651-010-0159-3.

‎ ‎[23] Amiri‎, ‎E (2011) Nonlinear Modeling of River Flow‎, ‎Proceedings of the‎ ‎International Conference on Water‎, ‎Energy and Environment(ICWEE2011),14-17 November 2011‎, ‎American University of Sharjah‎, ‎UAE.

‎[24] Amiri‎, ‎E (2012) Environmental Modeling using Asymmetric GARCH‎ ‎models with normal and non normal disturbances‎, ‎Proceedings of the 1st ISM‎ ‎International Statistical Conference 2012‎, ‎532‎ - ‎539 4‎ - ‎6 September 2012‎, ‎PERSADA Johor Bahru‎, ‎Johor‎, ‎Malaysia‎, ‎Department of Mathematical ‎Sciences‎, ‎UTM.

‎ ‎[25] Amiri‎, ‎E (2012) Forecasting GDP Growth rate with Nonlinear Models‎, ‎1st‎ ‎International Conference on Econometrics Methods an Applications [25-27 Aug‎. ‎2012]Islamic Azad University Sannandaj Branch.

‎[26] Amiri‎, ‎E (2012) Modeling Returns and Volatilities by Asymmetric GARCH‎ ‎Models 1st International Conference on Econometrics Methods an Applications‎ ‎[25-27 Aug‎. ‎2012]Islamic Azad University Sannandaj Branch.

‎[27] Amiri‎, ‎E (2014) Empirical study of GARCH models with leverage effect in‎ ‎an environmental application‎, ‎Journal Environ Ecol Stat‎ ,21:125-141, ‎DOI‎ ‎10.1007/s10651-013-0248-1.

‎[28] Amiri‎, ‎E (2015) FORECASTING LINEAR TIME SERIES MODELS WITH HETEROSKEDASTIC‎ ‎ERRORS IN A BAYESIAN APPROACH,Proceedings of the 5th International Conference on Computing and Informatics‎, ‎ICOCI 2015‎, ‎11-13 August‎, ‎2015‎, ‎Istanbul‎, ‎Turkey‎. ‎Universiti Utara Malaysia‎ ‎(http://www.uum.edu.my )

‎ ‎[29] Amiri‎, ‎E (2015) Forecasting daily river flows using nonlinear time series models‎, ‎Journal of Hydrology‎, ‎527 1054-1072‎. ‎‎

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری آمار دانشگاه-ولز-انگلستان نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد آمار 1355 1358 دانشگاه شهید بهشتی(دانشکده آمار و انفرماتیک) نمایش پیوند
3 کارشناسی آمار 1350 1354 دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده آمار و انفرماتیک) نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1367 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1383 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ُStochastic Simulation نمایش پیوند
2 Bayesian and Non Bayesian Time Series Analysis نمایش پیوند
3 Futures Studies نمایش پیوند
4 Time Series Forecasting نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Modelling and forecasting long memory time series with exponential and switching GARCH models 2019 Int. J. Monetary Economics and Finance, Vol. 12, No. 5, 2019 نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A‎ ‎convergence diagnostic for MCMC‎ 1994 1995 International conference of Mix‎- ‎tures‎, ‎Aussios‎, ‎France نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول آمار، تالیف پروفسور استفان اِ .بوک، ترجمه دکتر اسماعیل امیری، 1381 سایه گستر قزوین نمایش پیوند
2 فرایند های تصادفی، تالیف پروفسور ج. مدهی، ترجمه دکتر اسماعیل امیری، ‎ ISBN‎: ‎964-8285-70-5‎. 1383 سایه گستر - قزوین نمایش پیوند
3 آمار و احتمال (1)، تالیف دکتر اسماعیل امبری، ISBN:964-8285-65-9 1383 سایه گستر قزوین نمایش پیوند
4 آمار و احتمال ‎(2) ، تالیف دکتر اسماعیل امیری، ‎ .ISBN:964-502-030-1 1384 سایه گستر قزوین نمایش پیوند
5 آمار و احتمال ، تالیف دکتر اسماعیل امیری، ‎. ISBN:978-964-502-243-1 ‎ 1386 سایه گستر قزوین نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار و احتمال (1و2) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدل های خطی (1) کارشناسی ارشد آمار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 سری‌های زمانی (2)- کارشناسی ارشد آمار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 تحلیل آماری - کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 آمار و احتمال پیشرفته- کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 آمار استنباطی پیشرفته-کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه پیام نور قزوین نمایش پیوند
6 مباحث مخصوص (استنباط بیزی)-کارشناسی ارشد آمار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 روشهای کمی در آینده پژوهی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مدیر گروه آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند