• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : آمار
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 1376
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : e_amiri@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

عنوان پروژه دکترا :

‎ ‎ ‎Bayesian Inference Via Markov Chain Monte‎ ‎Carlo (MCMC) with

applications in Nonlinear Time Series‎.

کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه شهید بهشتی ‎

کارشناسی آمار از دانشکده آمار و انفرماتیک ‎

 سابقه‌ی کار :

مدیر گروه ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۷۹ -۱۳۷۷

  مدیر گروه آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی

دروس تدریس شده

‎ 3- تحقیق در عملیات - ریاضیات پایه‎ - ۲‎- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ‎1- ‎ 5- روش تحقیق 6- پژوهش عملیاتی (1و2) 7- آمار و احتمال (1و2)- آمار و کاربرد آن در مدیریت- ۴‎ ‎ ‎ 8- روشهای نمونه گیری (1و2) 9- مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 10- روشهای آماری ‎ آمار ریاضی 8- ‎14 - سری های زمانی (1و2) ‎- فرایند های تصادفی محاسبات آماری با کامپیوتر13-‎-12 زبان تخصصی آمار 11- ‎‎ آمار و احتمال مهندسی ‎ 18- روشهای عددی 17- روشهای چند متغیره گسسته‎ 16- احتمالات کاربردی‎ ‎15- ‎‎ ( تحلیل آماری (کارشناسی ارشد حسابداری مدل های خطی (کارشناسی ارشد آمار) 20- 19- ‎‎ ( 21- آمار و احتمال پیشرفته (مهندسی معدن

عضویت در انجمن های علمی بین المللی

‎‎ ‎ عضو انجمن بین المللی پژوهشگران آماری‎1- International Association of Survey Statisticians (IASS) ‎ ‎ ‎عضو انجمن بین المللی محاسبات آماری‎2- ‎‎International Association for Statistical Computing (IASC)‎ عضو انجمن ریاضی ایران 3- ‎‎ عضو انجمن آمار ایران 4- ‎ عضو ارشد انجمن بین المللی علوم رایانه و تکنولوژی اطلاعات‎5- ‎ International Association of computer science and Information technology.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

  دبیر اجرایی سمینار و 25 امین مسابقات ریاضی دانشجویی کشور- بهار 1380 3- دبیر گارکاه معادلات دیفرانسیل-برگزار کننده گروه ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 1381. 4- شرکت در گارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی- برگزار کننده سازمان سنجش کشور و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- زمستان 1390 5 10- عضویت در هیات نظارت و ارزیابی دانشگاها و مراکز آموزش عالی قزوین. 11- دبیر هیا ت امنای خانه ریاضات قزوین. 12- عضو شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات قزوین.

 کتابهای انتشار یافته

‎ ‎اصول آمار، تالیف پروفسور استفان اِ .بوک، ترجمه دکتر اسماعیل امیری، انتشارات سایه گستر قزوین 1381 1- ‎. ISBN‎: ‎964-90300-8-5‎ ‎فرایند های تصادفی، تالیف پروفسور ج. مدهی، ترجمه دکتر اسماعیل امیری، انتشارات سایه گستر 2- قزوین ‎۱۳۸۲‎، ISBN‎: ‎964-8285-70-5‎. ISBN:964-8285-65-9 ، ، تالیف دکتر اسماعیل امیری، انتشارات سایه گستر قزوین 1384 (1) آمار و احتمال 3- ‎(2) ، تالیف دکتر اسماعیل امیری، انتشارات سایه گستر قزوین 1384 آمار و احتمال ‎ .ISBN:964-502-030-1 ‎آمار و احتمال ، تالیف دکتر اسماعیل امیری، انتشارات سایه گستر قزوین 1386 4- ‎. ISBN:964-502-243-6، ‎ ‎ مقالات انتشار یافته ‎ مقالات فارسی ‎ اسماعیل امیری، ‎۱۳۸۶‎. روش های تعیین استاندارد های زندگی، مجله اندیشه آماری، سال دوازدهم شماره دوم، 1- پاییز و زمستان ‎۱۳۸۶‎، صفحات ‎۴۲‎ تا ‎۵۵‎. ‎2- محمد رضا ساربانها، اسماعیل امیری و مهدی مولایی نژاد، بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات حسابداری تابستان 1389. ‎ ‎ ‎3- اسماعیل امیری، زینب یوسفی پور و رامین کاظمی مدل اتو رگرسیو آستانه ای در حضور داده های گم شده. گزارش چهل وپنجمین کنفرانس ریاضی ایران 7-4 شهریور 1393، سمنان ایران. ‎ ‎3- اسماعیل امیری، پریبا کمالی نژاد و افشین فلاح مدل اتو رگرسیو آستانه ای با دو متغیر آستانه. گزارش چهل وپنجمین کنفرانس ریاضی ایران 7-4 شهریور 1393، سمنان ایران. ‎ ‎ اسماعیل امیری ‎۱۳۹5‎ 5- تحلیل سری زمانی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های گارچ نامتقارن، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، منتشر خواهد شد مقالات انگلیسی ‎[1 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1995) Convergence diagnostic for Markov Chain Monte‎ ‎Carlo (MCMC) by Kullback‎- ‎Liebler information divergence‎. ‎EBMS‎ ‎Working paper‎, ‎uni‎- ‎versity of Swansea ‎[2 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1995) A‎ ‎convergence diagnostic for MCMC‎, ‎International conference of Mix‎- ‎tures‎, ‎Aussios‎, ‎France. ‎[3 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1996) An‎ ‎application of Bayesian model choice based on predictive‎ ‎distribu‎‎tions Via MCMC methods to Threshold Autoregressive‎ ‎models‎. ‎EBMS working paper‎, ‎university of Swansea. ‎[4 ] Amiri‎, ‎E.(1996) Random generation of the delay‎, ‎the threshold and the‎ ‎order of each regime in a Bayesian analysis of threshold‎ ‎autoregressive models via MCMC‎. ‎EBMS Working paper‎, ‎university of‎ ‎Swansea. ‎[5 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1997) Review of the book‎ "‎Markov‎ ‎processes for stochastic Modeling by Ki‎- ‎jima Masaaki‎, ‎Austral‎. ‎J‎. ‎Statist.‎, ‎39(3)‎, ‎367-370. ‎[6 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(1998) Lag‎ ‎selection of regimes in a Bayesian analysis of Threshold Autore‎- ‎gressive models Via MCMC‎, ‎Proceeding of the 4th Iranian‎ ‎Statistics conference‎, ‎Tehran(1998). ‎[7 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2000) Bayesian Model selection via Markov Chain‎ ‎Monte Carlo with applications in non-linear time series‎, ‎Proceeding of the Fifteenth Australian Statistical conference‎, ‎Adelaide‎. ‎[8 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2000) Forecasting with general Nonlinear‎ ‎Autoregressive models‎, ‎Proceeding of the 31 th Iranian‎ ‎Mathematics conference‎. ‎Tehran‎, ‎2000. ‎[9 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2000)‎ ‎Measuring Social Security performance in Iran‎. ‎Proceeding of the‎ ‎International conference of Statistics‎, ‎Development and Human‎ ‎rights‎, ‎Montreux,Swiss(2000). ‎[10 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2001) A convergence diagnostic for assessment‎ ‎and numerical accuracy of multivariate outputs of Markov Chain‎ ‎Monte Carlo (MCMC) methods‎. ‎Proceeding of the international‎ ‎conference of ISI2001‎, ‎Korea. ‎[11 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2002) Bayesian Automatic Parameter Estimation of‎ ‎Threshold Autoregressive(TAR)Models using Markov Chain Monte‎ ‎Carlo(MCMC)‎, ‎Proceeding of Computational Statistics‎, ‎Berlin‎ ‎(2002)‎, ‎Editors:Ha'rdle‎, ‎W‎. ‎and Ro'nz B‎. ‎[12 ] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2003) Modelling via Stochastic Differential‎ ‎Equations‎, ‎Proceeding of the work shop on differential equations‎ ‎and their applications in industry, International university‎, ‎Iran. ‎[13] Amiri‎, ‎E.(2003) Trans-dimensional Markov Chain Monte Carlo‎ ‎Methods for Model selection in the Bayesian study of Threshold‎ ‎Autoregressive models‎, ‎Bulletin of the International Statistical‎ ‎Institute‎, ‎54th Session‎, ‎Contributed papers‎, ‎Book 1‎, ‎Berlin. ‎[14] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2004) Assessing Living standards in Iran‎. ‎Proceeding of the IAOS-IASS joint conference on‎: ‎Poverty‎, ‎social‎ ‎exclusion and development‎: ‎A statistical perspective‎, ‎Amman‎, ‎Jordan. ‎[15] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2006) Stochastic volatility models with STAR ‎volatilities in a Bayesian approach‎: ‎Abstract of the 17th‎ ‎Symposium of IASC on Computational Statistics(28 August‎ - ‎1‎‎September 2006)‎, ‎Rome‎, ‎Italy. ‎[16] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2007) Comparison of Smooth Transition Stochastic volatility‎ ‎models‎ ‎with Markov Switching Stochastic volatility models in a Bayesian approach‎: ‎Program‎ ‎and Abstracts of the International conference of Applied Statistics(23‎ - ‎26 ‎September 2007)‎, ‎Ribno(Bled)‎, ‎Slovenia. ‎[17] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2008) Bayesian study of Stochastic volatility models with ‎STAR‎ ‎volatilities and Leverage effect‎: ‎Program and Abstracts of the International‎ ‎workshop on Inference and Estimation in Probabilistic Time-Series Models(18‎ - ‎20 June 2008)‎, ‎Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences‎, ‎University of‎ ‎Cambridge‎, ‎U.K. ‎[18] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2009)Bayesian Volatility Forecasting in the Tehran Stock‎ ‎Market‎. ‎The proceedings of the International Conference on Financial Theory and‎ ‎Engineering (ICFTE 2009)‎, ‎December 28-30‎, ‎2009‎, ‎Dubai‎, ‎UAE. ‎[19] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2009) Bayesian Modelling Volatility of Growth Rate in ‎Atmospheric Carbon Dioxide Concentrations‎. ‎Proceedings of the Second International‎ ‎Conference on Environmental and Computer Science(ICFTE2009)‎, ‎pages 86-90‎, ‎December 28-30‎, ‎2009‎, ‎Dubai‎, ‎UAE.‎ ‎[20] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2010) Simulation based inference on stochastic volatility models in an environmental study‎ ‎Proceedings of the International ‎Conference on Environmental Engineering and Applications(ICEEA2010)‎, ‎pages 229-233‎, ‎September 10-12‎, ‎2010‎, ‎Singapore. ‎[21] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2010) MODELING AND FORECASTING VOLATILITY IN A BAYESIAN‎ ‎APPROACH‎, ‎Maximum Simulated Likelihood Methods and Applications ‎Advances in Econometrics‎, ‎Volume 26‎, ‎323—356, ‎2010 by Emerald Group Publishing Limited. ‎ ‎[22] Amiri‎, ‎E‎. ‎(2010) Modelling volatility of growth rate in atmospheric ‎carbon dioxide concentrations in a Bayesian approach‎, ‎Journal Environ Ecol Stat (2011) 18:735-755‎ ‎ISSN‎: ‎0731-9053/DOI 10.1007/s10651-010-0159-3. ‎ ‎[23] Amiri‎, ‎E (2011) Nonlinear Modeling of River Flow‎, ‎Proceedings of the‎ ‎International Conference on Water‎, ‎Energy and Environment(ICWEE2011),14-17 November 2011‎, ‎American University of Sharjah‎, ‎UAE. ‎[24] Amiri‎, ‎E (2012) Environmental Modeling using Asymmetric GARCH‎ ‎models with normal and non normal disturbances‎, ‎Proceedings of the 1st ISM‎ ‎International Statistical Conference 2012‎, ‎532‎ - ‎539 4‎ - ‎6 September 2012‎, ‎PERSADA Johor Bahru‎, ‎Johor‎, ‎Malaysia‎, ‎Department of Mathematical ‎Sciences‎, ‎UTM. ‎ ‎[25] Amiri‎, ‎E (2012) Forecasting GDP Growth rate with Nonlinear Models‎, ‎1st‎ ‎International Conference on Econometrics Methods an Applications [25-27 Aug‎. ‎2012]Islamic Azad University Sannandaj Branch. ‎[26] Amiri‎, ‎E (2012) Modeling Returns and Volatilities by Asymmetric GARCH‎ ‎Models 1st International Conference on Econometrics Methods an Applications‎ ‎[25-27 Aug‎. ‎2012]Islamic Azad University Sannandaj Branch. ‎[27] Amiri‎, ‎E (2014) Empirical study of GARCH models with leverage effect in‎ ‎an environmental application‎, ‎Journal Environ Ecol Stat‎ ,21:125-141, ‎DOI‎ ‎10.1007/s10651-013-0248-1. ‎[28] Amiri‎, ‎E (2015) FORECASTING LINEAR TIME SERIES MODELS WITH HETEROSKEDASTIC‎ ‎ERRORS IN A BAYESIAN APPROACH,Proceedings of the 5th International Conference on Computing and Informatics‎, ‎ICOCI 2015‎, ‎11-13 August‎, ‎2015‎, ‎Istanbul‎, ‎Turkey‎. ‎Universiti Utara Malaysia‎ ‎(http://www.uum.edu.my ) ‎ ‎[29] Amiri‎, ‎E (2015) Forecasting daily river flows using nonlinear time series models‎, ‎Journal of Hydrology‎, ‎527 1054-1072‎. ‎‎

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری آمار دانشگاه-ولز-انگلستان نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مدیر گروه آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند